List code giá sẵn 25-Tháng 11-2020-STC Vietnam:Eurotherm Vietnam,Fife/Maxcess Vietnam,Fololo Clake Vietnam,Gefran Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

code : EFIT/16A/230V/0V10/PA/ENG/SELF/CL/NOFUSE/-/
EFIT ; MODEL (EFIT) Single Phase Power Controller

100% USA/ China Origin

Fife/Maxcess Vietnam

P/N: 202570-001
Model: OI-N
Operator

100% USA/ China Origin

Fife/Maxcess Vietnam

P/N: 29L219371011
Model: DMAXE-1 (upgrade type)
Controller

100% USA/ China Origin

Fife/Maxcess Vietnam

P/N: C100918-010
Ethernet cable of DMAXE 10M

100% USA/ China Origin

Fife/Maxcess Vietnam

P/N: C104766-009
Model: LPT1A-0350-C
Sensor

100% USA/ China Origin

Fife/Maxcess Vietnam

P/N: C102398-001
Model: SDE-30 type 003
Edge Averaging Sensor

100% USA
Origin

Fololo Clake
Vietnam

Correct Model: PSP11-06
Measuring range: 6.9 ÷ 117.2 bar (PSP06)
Made in China ; Note : recheck thông số khi order

100% Italy Origin

Gefran Vietnam

Model: GRS-H120-48-1-FAN60-0-0
Solid state relay GRS-H Series

100% Italy Origin

Gefran Vietnam

Model: 40T-48-4-24-RR-R0-R-0
Indicator