Mọi thông tin chi tiết tư vấn , giáp đáp về sản phẩm và được hỗ trợ giá tốt nhất xin vui lòng liên hệ:

Hoàng Ngọc Thanh Thảo
[Sales Engineer and Marketing Suport]

Email: Thao@stc-vietnam.com

phone: 093 825 9508

Song Thanh Cong Trading Service Co., Ltd. (STC Vietnam)

Head Office: (Address for issue Invoice and Custom Clearance ONLY)
[add] 182/1 Hồ Văn Huê P.9, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam

829 417 68 LED Rotat. Beacon RM 115-230VAC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
829 420 55 LED Double Flash Beacon BM 24VDC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
829 420 68 LED Double Flash Beacon BM 115-230VAC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
829 427 55 LED Double Flash Beacon RM 24VDC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
829 427 68 LED Double Flash Beacon RM 115-230VAC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
829 430 68 LED Perm. Beacon BM 230VAC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
829 470 55 Monitored LED Perm. Beacon BM 24VDC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
829 490 55 LED EVS Beacon BM 24VDC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
829 490 68 LED EVS Beacon BM 115-230VAC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
829 497 55 LED EVS Beacon RM 24VDC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
829 497 68 LED EVS Beacon RM 115-230VAC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
829 500 55 LED Perm./Blink.Beacon BM 24VDC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
829 507 55 LED Perm./Blink.Beacon RM 24VDC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
829 510 55 LED Rotat. Beacon BM 24VDC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
829 510 68 LED Rotat. Beacon BM 115-230VAC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
829 517 55 LED Rotat. Beacon RM 24VDC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
829 517 68 LED Rotat. Beacon RM 115-230VAC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
829 520 55 LED Double Flash Beacon BM 24VDC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
829 530 67 LED Perm. Beacon BM 115VAC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
829 530 68 LED Perm. Beacon BM 230VAC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
829 537 67 LED Perm. Beacon RM 115VAC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
829 537 68 LED Perm. Beacon RM 230VAC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
829 550 55 LED Perm./Blink/Rot. Beacon BM 24VDC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
829 557 55 LED Perm./Blink/Rot. Beacon RM 24VDC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
829 590 55 LED EVS Beacon BM 24VDC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
829 590 68 LED EVS Beacon BM 115-230VAC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
830 152 54 Flashing Beacon BM 12VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
830 152 55 Flashing Beacon BM 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
830 152 68 Flashing Beacon BM 230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
830 252 55 Flashing Beacon BM 24VDC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
830 252 68 Flashing Beacon BM 230VAC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
830 352 54 Flashing Beacon BM 12VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
830 352 55 Flashing Beacon BM 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
830 352 68 Flashing Beacon BM 230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
830 752 68 Flashing Beacon BM 230VAC GN/CL WERMA Vietnam STC Vietnam
835 152 54 Flashing Beacon WM 12VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
835 152 55 Flashing Beacon WM 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
835 152 68 Flashing Beacon WM 230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
835 252 55 Flashing Beacon WM 24VDC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
835 252 68 Flashing Beacon WM 230VAC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
835 352 54 Flashing Beacon WM 12VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
835 352 55 Flashing Beacon WM 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
835 352 68 Flashing Beacon WM 230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
835 752 68 Flashing Beacon WM 230VAC GN/CL WERMA Vietnam STC Vietnam
838 100 55 Double Flash Beacon BM 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
838 100 67 Double Flash Beacon BM 115VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
838 100 68 Double Flash Beacon BM 230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
838 300 55 Double Flash Beacon BM 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
838 300 67 Double Flash Beacon BM 115VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
838 300 68 Double Flash Beacon BM 230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
839 100 55 LED Perm. Beacon BM 12-50VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
839 100 68 LED Perm. Beacon BM 230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
839 120 55 LED Rotating Beacon BM 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
839 120 68 LED Rotating Beacon BM 115-230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
839 152 55 Double Flash Beacon BM 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
839 152 67 Double Flash Beacon BM 115VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
839 152 68 Double Flash Beacon BM 230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
839 160 75 Rotating Mirror Beacon BM 24VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
839 160 78 Rotating Mirror Beacon BM 115-230VAC/DC WERMA Vietnam STC Vietnam
839 300 55 LED Perm. Beacon BM 12-50VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
839 300 68 LED Perm. Beacon BM 230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
839 320 55 LED Rotating Beacon BM 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
839 320 68 LED Rotating Beacon BM 115-230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
839 352 55 Double Flash Beacon BM 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
839 352 67 Double Flash Beacon BM 115VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
839 352 68 Double Flash Beacon BM 230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
839 360 75 Rotating Mirror Beacon BM 24VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
839 360 78 Rotating Mirror Beacon BM 115-230VAC/DC WERMA Vietnam STC Vietnam
840 080 00 Terminal element RM BK WERMA Vietnam STC Vietnam
840 085 00 Terminal element BWM 12-230VAC/DC BK WERMA Vietnam STC Vietnam