List code giá sẵn 22-Tháng 12-2020-STC Vietnam :  Boll Filter Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% Germany Origin

Boll Filter Vietnam

Boll 1.65.1.420.750 DN 250
P/N: 1140839

Reinforced Basket element in SS/SS

100% Germany Origin

Boll Filter Vietnam

Boll 1.65.1.420.1000 DN 300
P/N: 1141124

Basket element in SS/SS
* please provide Boll Fab # to confirm P/N