Cảm biến vị trí tuyến tính NSD hay được gọi là Absocoder Encoder là một cảm biến điện cơ đo được vị trí góc hoặc hành trình tuyến tính dưới sự thay đổi của từ tính. Điểm nổi bật của dòng Absocoder là thiết kế cực tối giản, lại đảm bảo độ bền cơ học tuyệt đối cũng như đáp ứng mọi khắc khe của môi trường.

Cảm biến vị trí tuyệt đối đa hướng hay được gọi là MRE Absocoder là một cảm biến điện cơ đo vị trí góc quay dựa trên nguyên tắc thay đổi từ tính.

Loại cảm biến

Số xung

Trục

Loại

Đế  

Hình dạng trục

Loại kết nối

MRE-32SP062SAC

          32

      S

   P062

   S

     A

    C

MRE-32SP062SBC

    B

MRE-32SP062FAC

   F

    A

MRE-32SP062FBC

    B

MRE-G□SP062FAC

         G
  64,128,160, 256,320

    A

MRE-G□SP062FBC

    B

MRE-32SS062FAL

         32

 S062

   F

    A

    L

MRE-G□SS062FAL

      G
  64,128,160,256,
  320,640,1280,      2560

MRE-32S16TS062FAB

         32

16TS062

    B

MRE-1024S16TS062FAB

      1024

Shape:S[Cylinder type]

Type : P[Standard] S[High-accuracy] 16TS[High-resolution]

Mounting : S[Servo-mount type] F[Flange-mount type]

Shaft shape : A[Flat] B[Key way]

Connector type : C[Cable & connector 1](connector: Standard type) B[Cable & connector 2](connector: Large type) L[connector]

Configuration: Để có được tín hiểu chính xác nhất, ngoài cảm biến cần phải có cable kết nối và bộ converter hoặc Controller khi cần để chuyển đổi hoặc điều khiển như hình bên dưới:

Để được tư vấn tốt hơn những giải pháp khác, xin liên hệ thông tin bên dưới:

Ms.Khanh - Managing Director                                  Mr. Phương - Technical Support

Mail: khanh@songthanhcong.com                              Mail: phuong.to@songthanhcong.com

Phone: 0907 973 975                                               Phone: 0905 713 944