Thông tin bài viết :

Industrial grade class sensor comes with high accuracy and long-term stability.
Input : Capacitive Humidity Sensor & Pt100
Output : Temp. RTD ( Pt100 / NTC10K ) /
Humidity 0 ... 10 V ; 4 ... 20 mA
Accuracy : Temp. ±0.3°C+ 0.002°C x t actual /
Humidity ( at +25°C ) ±3 %RH (30 ... 70 %RH ) of F.S. /
Humidity ( at +15 ... 35°C ) ±5 %RH ( 20 ... 80 %RH ) of F.S.
Measuring Range : 0 ... 50 °C;5 ... 95 %RH
●Additional option (ILAC/TAF) Test report - Standard Calibration laboratory(Leb number: 3032)

Model : eYc THS07 

Thông số kỹ thuật :

Measuring Range : 0 ... 50 °C;5 ... 95 %RH
Recommended measuring range : 15 ... 35 °C ; 20 ... 80 %RH
Accuracy : ± 0.3℃+0.002℃ x t actual ; 
                   ± 3 %RH ( 30 ... 70 %RH ) of F.S. , at +25℃ ; 
                   ± 5 %RH ( 20 ... 80 %RH ) of F.S. , at+ 15 ... 35℃

Output : Temp. : RTD ( Pt100 / NTC10K ) ; Humidity : 0 ... 10V;4 ... 20mA
Signal connection : 3-wire : Temp. / Humidity : ( 0 ... 10 V ) ;
                                  2-wire : Humidity : ( 4 ... 20mA ) ; 4-wire : Temp.

Load Resistance : 0 ... 10V;≧10KΩ / 4 ... 20mA:RL<(+V-10)/0.02 < 500Ω
Output calibration ( ZERO ) adjustment degree : 10% of zero-point and full-range
Power supply : 3-wire : 24VDC ± 20% ; 2-wire : 9 ... 28VDC 
IP rating : IP24

Mọi thông tin chi tiết tư vấn , giải đáp về sản phẩm và được hỗ trợ giá tốt nhất xin vui lòng liên hệ:

Hoàng Ngọc Thanh Thảo
[Sales Engineer and Marketing Suport]

Email: Thao@stc-vietnam.com

phone: 093 825 9508

Song Thanh Cong Trading Service Co., Ltd. (STC Vietnam)