Bestellnr. Typenbezeichnung Produktgruppe Rabatt-
gruppe
Klassifierung Bemerkungen Lastbuy-Datum
AC0017 Added Value package AS-i T5 efector180 6 A    
AC0019 Added Value package AS-i T5 efector180 6 A    
AC001S Safety monitor/1 channel ecomat300 6 A    
AC0020 Added Value package AS-i T5 efector180 6 A    
AC0021 Added Value package AS-i T5 efector180 6 A    
AC0022 Added Value package AS-i T5 efector180 6 A    
AC0023 Added Value package AS-i T5 efector180 6 A    
AC002S Safety monitor/2 channel ecomat300 6 A    
AC003S Safety monitor/1 ch. enhan. ecomat300 6 A    
AC004S Safety monitor/2 ch. enhan. ecomat300 6 A    
AC005S ClassicL45 2SI 1DO M12 ecomat300 6 F nicht mehr lieferbar            
AC006S ClassicL90 2SI 2DO T M12 ecomat300 6 A Auslaufartikel  
AC007S Universal module 2SI 2xOSSD ecomat300 6 A    
AC009S SmartLine SafetyModul ecomat300 6 A    
AC010S E-stop illuminated IP67 ecomat300 6 A    
AC0115 Manual AS-Interface German ecomat300 6 B    
AC0116 Manual AS-Interface English ecomat300 6 B    
AC011S E-stop key switch IP67 ecomat300 6 A    
AC012S AS-i e-stop push button box ecomat300 6 A    
AC015S AS-i Safety pcb 2-SI/1-DO ecomat300 6 A    
AC016S CL90,Evaluation unit,AS-i ecomat300 6 A Auslaufartikel  
AC030S SmartLine Module 2SO IP20 ecomat300 6 A    
AC031S Safety mon/1 ch. enhan. net ecomat300 6 Z nicht mehr lieferbar            
AC032S Safety mon/2 ch. enhan. net ecomat300 6 A    
AC0340 CoDeSys 2.3 CD full f. Cont ecomat300 6 Z nicht mehr lieferbar            
AC0350 AS-i Installation Book GER ecomat300 N B    
AC0351 AS-i Installation Book ENG ecomat300 N B    
AC0352 AS-i Installation Book FR ecomat300 N B    
AC041S Safety Monitor / 2 channel PNP ecomat300 6 A    
AC1004 CONTR 2MSTR 1RS232C ecomat300 6 Z nicht mehr lieferbar            
AC1011 Contr 1MSTR 1RS232C 1RS485 ecomat300 6 Z nicht mehr lieferbar            
AC1012 Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485 ecomat300 6 Z nicht mehr lieferbar            
AC1015 Repeater 6GK1 210-0SA00  IP67 ecomat300 6 Z nicht mehr lieferbar            
AC1016 Extender 6GK1 210-1SA00  IP67 ecomat300 6 Z nicht mehr lieferbar            
AC1027 ControllerE 1Mstr DP RS232 ecomat300 6 F    
AC1028 ControllerE 2Mstr DP RS232 ecomat300 6 C    
AC1029 ControllerE M4 1Master DN ecomat300 6 F    
AC1030 ControllerE M4 2Master DN ecomat300 6 F    
AC1060 ASI M-MODUL ecomat300 6 Z nicht mehr lieferbar            
AC1096 PCB PCI-Card 2 Master V3.0 ecomat300 4 A    
AC1145 eAS-i Tester ecomat300 6 C    
AC1146 AS-i Tuner IP67 ecomat300 6 A    
AC1147 AS-I BUS TERMINATION ecomat300 4 A    
AC1150 2DI RS485 SEW CCT ecomat300 4 A    
AC1151 MOVIMOT-Module 3DI 4DO T W ecomat300 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC1154 Addressing unit AS-i 3.0 ecomat300 4 A    
AC115S Manual AS-i Safety German ecomat300 N B    
AC116S Manual AS-i Safety English ecomat300 N B    
AC1207 PowerSupply 24VDC 2,8A ecomat300 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC1209 PowerSupply 230VAC 2,8A  6A ecomat300 4 F Ersatz / Alternative  
AC1212 PowerSupply 230VAC 2x4A ecomat300 4 A Ersatz / Alternative  
AC1216 PowerSupply SilverLine ecomat300 4 D Ersatz / Alternative  
AC1218 PowerSupply SilverLine ecomat300 4 D Ersatz / Alternative  
AC1220 PSU-1AC/ASI-1,0A ecomat300 2 F    
AC1221 PSU-1AC/ASI-1,9A ecomat300 2 F    
AC1223 PowerSupply 3AC 400-500V ecomat300 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC1224 PowerSupply 115/230VAC 4A ecomat300 4 A Ersatz / Alternative  
AC1226 PowerSupply 230VAC 2,8A ecomat300 4 D Ersatz / Alternative  
AC1236 PSU-1AC/ASI-2,8A ecomat300 2 F Auslaufartikel  
AC1244 PSU-1AC/ASI-4A ecomat300 2 F Auslaufartikel  
AC1250 AS-i Data Decoupler ecomat300 2 A    
AC1253 PSU-3AC/ASi-8A ecomat300 4 A    
AC1254 PSU-1AC/ASi-4A ecomat300 4 A    
AC1256 PSU-1AC/ASi-2,8A ecomat300 4 A    
AC1257 PSU-24VDC/ASi-4A ecomat300 4 A    
AC1258 PSU-1AC/ASi-8A ecomat300 4 A    
AC1303 ControllerE 1Mstr 1RS232C ecomat300 6 F Ersatz / Alternative  
AC1304 ControllerE 2Mstr 1RS232C ecomat300 6 F Ersatz / Alternative  
AC1305 ControllerE 1Mstr DP RS232 ecomat300 6 Z nicht mehr lieferbar            
AC1306 ControllerE 2Mstr DP RS232 ecomat300 6 Z nicht mehr lieferbar            
AC1308 ControllerE 1Master DN RS232 ecomat300 6 Z nicht mehr lieferbar            
AC1309 ControllerE 1Mstr EN RS232 ecomat300 6 Z nicht mehr lieferbar            
AC1310 ControllerE 2Mstr EN RS232 ecomat300 6 Z nicht mehr lieferbar            
AC1314 ControllerE 2Master DN RS232 ecomat300 6 Z nicht mehr lieferbar            
AC1318 ControllerE M4 1Master DN ecomat300 6 A    
AC1323 ControllerE 1Master RS232 ecomat300 6 Z nicht mehr lieferbar            
AC1324 ControllerE M4 2Master DN ecomat300 6 A    
AC1325 ASI DP GATEWAY 1 MASTER ecomat300 6 Z nicht mehr lieferbar            
AC1326 ASI DP GATEWAY 2 MASTER ecomat300 6 Z nicht mehr lieferbar            
AC1327 ControllerE M4 1Master ET IP ecomat300 6 F Ersatz / Alternative 3/31/2015
AC1331 ControllerE M4 1Master CO ecomat300 6 A    
AC1332 ControllerE M4 2Master CO ecomat300 6 A    
AC1333 ControllerE M4 1Master RS232 ecomat300 6 A    
AC1334 ControllerE M4 2Master RS232 ecomat300 6 A    
AC1335 AS-i DP Gateway 1 Master ecomat300 6 Z nicht mehr lieferbar            
AC1337 ControllerE M4 2Master ET IP ecomat300 6 F Ersatz / Alternative 3/31/2015
AC1345 ControllerE 1Mstr DP RS232 ecomat300 6 Z nicht mehr lieferbar            
AC1346 ControllerE 2Mstr DP RS232 ecomat300 6 Z nicht mehr lieferbar            
AC1353 ControllerE 1Master Ethernet ecomat300 6 A    
AC1354 ControllerE 2Master Ethernet ecomat300 6 A    
AC1355 ContrE M4 1Mstr DPV1+ET ecomat300 6 A    
AC1356 ContrE M4 2Mstr DPV1+ET ecomat300 6 A    
AC1357 ControllerE M4 1Mstr Ethernet ecomat300 6 A    
AC1358 ControllerE M4 2Mstr Ethernet ecomat300 6 A    
AC1365 ControllerE M4 1Mstr DPV1 ecomat300 6 A    
AC1366 ControllerE M4 2Mstr DPV1 ecomat300 6 A    
AC1375 SmartLink M4 DP 1Master ecomat300 6 A    
AC1376 AS-i DP Gateway M4 2MSTR ecomat300 6 A    
AC1391 ControllerE M4 1Mstr ECAT ecomat300 6 F    
AC1392 ControllerE M4 2Mstr ECAT ecomat300 6 F    
AC1401 AS-i Gateway 1Master PN ecomat300 6 A    
AC1402 AS-i Gateway 2Master PN ecomat300 6 A    
AC1411 AS-i Gateway 1Master DPV1 ecomat300 6 A    
AC1412 AS-i Gateway 2Master DPV1 ecomat300 6 A    
AC1421 AS-i Gateway 1Master EIP ecomat300 6 A    
AC1422 AS-i Gateway 2Master EIP ecomat300 6 A    
AC2018 ACTIVE MODULE UPPER PART ecomat300 6 A Ersatz / Alternative 3/31/2015
AC2024 AirBox 2DI 2PO M12 ecomat300 4 C    
AC2026 EMS Module 2BI 2LO ecomat300 6 A Ersatz / Alternative 3/31/2015
AC2027 AirBox 2DI 2PO M12 ecomat300 4 C    
AC2032 EMS/Module/4DI/CCT ecomat300 4 A    
AC2035 EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT ecomat300 4 A    
AC2041 AirBox 2x2DI 2PO M12 ecomat300 4 C    
AC2042 AirBox 2x2DI 2PO M12 ecomat300 4 C    
AC2046 AirBox 2DI 1PO M12 ecomat300 4 C Ersatz / Alternative  
AC2048 AirBox 2DI 1PO M12 ecomat300 4 C Auslaufartikel  
AC2055 AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A ecomat300 4 C    
AC2057 Airbox 2DI 1PO M12 V2A ecomat300 4 C    
AC2086 EMS-Module 2BI 2LO ecomat300 4 A    
AC2087 EMS-Module 2BI 2LO RD/GN ecomat300 4 C    
AC2088 EMS-Module 2BI 2LO ecomat300 6 A    
AC2200 MODULE UPPER PART ecomat300 N Z nicht mehr lieferbar            
AC2211 Earth Fault Monitoring Device ecomat300 6 A    
AC2212 Insulation Monitoring Device ecomat300 6 A    
AC2216 SmartLine25 4AI (C) C IP20 ecomat300 4 A    
AC2217 SmartLine25 4AI (V) C IP20 ecomat300 4 A    
AC2218 SmartLine25 4AO (C) C IP20 ecomat300 4 A    
AC2219 SmartLine25 4AO (V) C IP20 ecomat300 4 A    
AC2220 SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20 ecomat300 4 A    
AC2225 SmartLine25 AS-i Repeater ecomat300 6 A    
AC2250 SmartL25 4DI C ecomat300 4 A    
AC2251 SmartL25 4DI 4DO T C ecomat300 4 A    
AC2252 SmartL25 4DO T C ecomat300 4 A    
AC2253 SmartLogic 8DI 4DO T 1AO C ecomat300 6 Z nicht mehr lieferbar            
AC2254 SmartL25 4DI C ecomat300 4 A    
AC2255 SmartL25 4DI 2DO R C ecomat300 4 A    
AC2256 SmartL25 4DI 2DO R C ecomat300 4 A    
AC2257 SmartL25 4DI 4DO T C ecomat300 4 A    
AC2258 SmartL50 4DI 4DO R C ecomat300 4 A    
AC2259 SmartL50 4DI 4DO R C ecomat300 4 A    
AC2260 SmartLogic 8DI 4DO T 1AO C ecomat300 6 Z nicht mehr lieferbar            
AC2261 SmartLine25 4DI 4DO A/B T C ecomat300 4 A    
AC2264 SmartLine25 4DI 3DO T C ecomat300 4 A    
AC2266 SmartLine25 4DI 3DO T C AUX ecomat300 4 A    
AC2267 SmartLine25 4DI 4DO T C AUX ecomat300 4 A    
AC2309 DUAL SENSOR T4 2SI efector180 4 F Ersatz / Alternative  
AC2310 DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12 efector180 4 C    
AC2315 DUAL SENSOR T4 2SI M12 efector180 4 A    
AC2316 DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12 efector180 4 A    
AC2317 DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12 efector180 4 A    
AC2402 CompactM12 2 AI C IP67 ecomat300 4 A    
AC2403 CompactM12 2 AI C IP67 ecomat300 4 A    
AC2410 CompactModule 4DI M12 ecomat300 4 A    
AC2411 CompactModule 2DI 2DO T M12 ecomat300 4 A    
AC2412 CompactModule 4DI 4DO T M12 ecomat300 4 A    
AC2413 CompactModule 4 SB ecomat300 4 A    
AC2417 CompactModule 4DO T M12 ecomat300 4 A    
AC2451 CompactModule 4DI M12 V4A ecomat300 4 A    
AC2452 CompactModule 4DI 4DOT M12 V4A ecomat300 4 A    
AC2457 CompactLM12 4DI-Y M12 IP67 ecomat300 4 A    
AC2458 CompactLM12 2DI-Y 2DO T M12 ecomat300 4 A    
AC2459 CompactLM12 4DI-Y 4DO T M12 ecomat300 4 A    
AC2464 CompactLineM12 4DI M12 ecomat300 4 A    
AC2465 CompactLineM12 4DI 4DO M12 ecomat300 4 A    
AC2466 CompactLineM12 4DI4DO T M12 ecomat300 4 A Ersatz / Alternative  
AC246A AirBox 5/2 2DI-Y II 3D ecomat300 4 A    
AC2471 CompactM12 4DI-Y 4DO ecomat300 4 A    
AC2472 CompactModule 4DI 4DO T M12 ecomat300 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC2474 CompactLine M12 4DI ecomat300 4 D    
AC2476 CompactLine M12 4DI 4DO ecomat300 4 D    
AC2480 CompactLine M8 4DI ecomat300 4 F Ersatz / Alternative  
AC2482 CompactM8 2DI 2DO ecomat300 4 N    
AC2484 CompactM8 4DI ecomat300 4 A    
AC2488 CompactM8 8DI ecomat300 4 A    
AC2500 ClassicLine45 4 SB ecomat300 4 F nicht mehr lieferbar            
AC2501 ClassicLine45 4DI FKT M12 ecomat300 4 F Auslaufartikel  
AC2502 ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12 ecomat300 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC2503 ClassicLine 3DO T M12 ecomat300 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC2504 ClassicLine 4DI 3DO T M12 ecomat300 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC2505 ClassicLine45 4DI M12 ecomat300 4 F nicht mehr lieferbar            
AC2506 ClassicLine 2x(2DI) M12 ecomat300 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC2507 ClassicL45 2DI 2DO T M12 ecomat300 4 F Ersatz / Alternative  
AC2508 ClassicLine45 4DO T M12 ecomat300 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC2509 ClassicLine90 4DI 4DO T M12 ecomat300 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC2514 ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12 ecomat300 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC2515 ClassicLine 4DI M12 ecomat300 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC2516 ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67 ecomat300 4 A    
AC2517 ClassicLine90 4AI (V) M12 IP67 ecomat300 4 A    
AC2518 ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67 ecomat300 4 A Ersatz / Alternative  
AC2519 ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67 ecomat300 4 A Auslaufartikel  
AC2520 ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67 ecomat300 4 A Ersatz / Alternative  
AC2521 ClassicL90 4AO (C) M12 IP67 ecomat300 N C Auslaufartikel  
AC2526 ClassicLine90 4AI M12 IP67 ecomat300 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC2555 ClassicLineVA 4DI M12 ecomat300 4 F    
AC2558 ClassicLineVA 4DO T M12 ecomat300 4 F Ersatz / Alternative  
AC2559 ClassicLineVA 4DI 4DO T M12 ecomat300 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC2564 ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12 ecomat300 4 F Auslaufartikel  
AC2565 ClassicLineVA 4DI M12 ecomat300 4 F    
AC2566 ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67 ecomat300 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC2568 ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67 ecomat300 4 F    
AC2570 ClassicLVA 4AI(Pt100) M12 IP67 ecomat300 4 A Ersatz / Alternative 3/31/2015
AC2616 UniversalModule 2AI(C) IP65 ecomat300 4 A    
AC2617 UniversalModule 2AI(V) IP65 ecomat300 4 A    
AC2618 UniversalModule 2AO(C) IP65 ecomat300 4 A    
AC2619 UniversalModule 2AO(V) IP65 ecomat300 4 A    
AC2620 UniversalModule 4AI(Pt100)IP65 ecomat300 4 A    
AC2625 FieldModuleDP IO-Link 4 Ports ecomat300 6 A    
AC2630 FieldModuleDP 4x2DI M12 ecomat300 6 A    
AC2631 FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12 ecomat300 6 A    
AC2634 FieldModuleDP 4AI (PT100) M12 ecomat300 6 A    
AC2636 FieldModuleDP 4AI (C) M12 ecomat300 6 A    
AC2637 FieldModuleDP 4AO (C) M12 ecomat300 6 A    
AC2638 FieldModuleDP 4AI (V) M12 ecomat300 6 A    
AC2701 CabinetModule 4DI 4DO T ST ecomat300 4 B    
AC2703 CabinetModule 4DI 4DO T ST ecomat300 4 F    
AC2704 CabinetModule 4DI 4DO T ST ecomat300 4 B    
AC2709 CabinetModule 4DI 4DO T W ecomat300 4 A    
AC2720 PCB 4DI 4DO T ecomat300 6 F    
AC2726 Curcuit board ecomat300 6 F    
AC2728 Valvehead module 4DI 3DO T ecomat300 N A    
AC2729 AS-i pcb 2-DI/1-DO ecomat300 6 A    
AC2730 Valvehead module 4DI 3DO T ecomat300 N A    
AC2731 PCB 3DI 3DO T IP00 ecomat300 6 A    
AC2734 CabinetModule 4DI 3DO T C ecomat300 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC2739 PCB 4DI 3DO T W ecomat300 4 A    
AC2750 PCB 4DI 4DO T W A/B ecomat300 2 A    
AC2751 PCB 4DI 3DO T W A/B ecomat300 2 A    
AC2752 PCB 4DI 4DO T C A/B ecomat300 2 A    
AC2753 PCB 4DI 3DO T C A/B ecomat300 2 A    
AC2900 ProcessLine 8 SB IP69K ecomat300 4 A    
AC2904 ProcessLine 4DI 3DOT IP69K ecomat300 4 A    
AC2910 ProcessLine 8DI IP69K ecomat300 4 A    
AC2916 ProcessLine 4AI C IP69K ecomat300 4 A    
AC2923 ProcessLine 4AI C IP69K ecomat300 4 A    
AC3000 ASI-MODUL DECKEL ecomat300 4 A    
AC3003 FLAT CABLE SEAL PG11 10X ecomat300 4 C    
AC3006 BLANKING PLUG PG11 10X ecomat300 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC3007 NUT PG11 10 PIECES ecomat300 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC3016 PROTECTION CAP M20 10 PCS ecomat300 4 A    
AC3017 HEX NUT M20 10PCS ecomat300 4 A    
AC315A DUAL SENSOR T4 2SI 3D efector180 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC316A DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D efector180 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC317A DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D efector180 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC3200 SmartL25 4DI 4DO T C ecomat300 4 N nicht mehr lieferbar            
AC3201 SmartL25 4DI AUX 4DO T C ecomat300 4 N nicht mehr lieferbar            
AC3220 SmartL25 4DI 4DO R C ecomat300 4 N nicht mehr lieferbar            
AC3221 SmartL25 4DI AUX 4DO R C ecomat300 4 N nicht mehr lieferbar            
AC326A DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G efector180 4 A    
AC327A DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D efector180 4 A    
AC336A DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D efector180 4 A    
AC4000 Flat cable 1 meter EPDM ye ecomat300 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC4001 Flat cable 100 meter PUR ye ecomat300 6 Z nicht mehr lieferbar            
AC4002 Flat cable 1 meter EPDM bk ecomat300 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC4003 Flat cable 1 meter TPE ye ecomat300 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC4004 Flat cable 1 meter TPE bk ecomat300 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC4005 Flat cable 100 meter TPE red ecomat300 N Z nicht mehr lieferbar            
AC4006 Flat cable 100 meter PUR bk ecomat300 6 Z nicht mehr lieferbar            
AC4007 Flat cable 100 m Prozess ye ecomat300 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC4008 Flat cable 100m Prozess bk ecomat300 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC5000 ASI-MODUL-UNTERTEIL FK ecomat300 4 A    
AC5003 MODULE LOWER PART ecomat300 4 A    
AC5005 FLAT CABLE CONNECTOR - M12 ecomat300 4 A Ersatz / Alternative  
AC5007 SCREW TERMINAL INSERT ecomat300 4 A    
AC5010 EMS-Base FC Addressing socket ecomat300 4 A    
AC5011 EEMS-Base FC Addressing socket ecomat300 4 A    
AC5014 EMS-Base FC V2A ecomat300 4 A    
AC5015 EEMS-Base FC V2A ecomat300 4 A    
AC5022 EMS-Base FC Address.socket ecomat300 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC5031 EMS-BASE RC ST SET ecomat300 4 A    
AC505A ClassicLine 4DI II 3D ecomat300 4 A    
AC505S ClassicLine 2SI 2LO ecomat300 6 A    
AC506S ClassicLine 4SI 2DO T 2LO ecomat300 6 A    
AC507A ClassicLine 2DI 2DO-Y II 3D ecomat300 4 A    
AC508A ClassicLine 4DO II 3D ecomat300 4 A    
AC5101 EMS-BASE RC ST ecomat300 4 A    
AC514A ClassicL 2DO-Y 2DI-Y II 3D ecomat300 4 A    
AC515A ClassicLine 4DI-Y II 3D ecomat300 4 A    
AC5200 ClassicLine 4SB IP67 ecomat300 4 A    
AC5203 ClassicLine 3DO-Y IP67 ecomat300 4 A    
AC5204 ClassicLine 4DI 3DO-Y IP67 ecomat300 4 A    
AC5205 ClassicLine 4DI IP67 ecomat300 4 A    
AC5208 ClassicLine 4DO-Y IP67 ecomat300 4 A    
AC5209 ClassicLine 4DI 4DO-Y IP67 ecomat300 4 A    
AC5210 ClassicLine 8DI-Y IP67 ecomat300 4 A    
AC5211 ClassicLine 2DI 2DO-Y IP67 ecomat300 4 A    
AC5212 ClassicLine 4DI 4DO-Y IP67 ecomat300 4 A    
AC5213 ClassicLine 4DO-Y IP67 ecomat300 4 A    
AC5214 ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67 ecomat300 4 A    
AC5215 ClassicLine 4DI-Y IP67 ecomat300 4 A    
AC5216 ClassicLine 4AI C AUX IP67 ecomat300 4 N nicht mehr lieferbar            
AC5218 ClassicLine 2AO C IP67 ecomat300 4 N    
AC5222 ClassicLine 2AI C IP67 ecomat300 4 A    
AC5223 ClassicLine 2AI C IP67 ecomat300 4 A    
AC5224 ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67 ecomat300 4 A    
AC5225 ClassicLine IO-Link 2 Ports ecomat300 4 A    
AC5226 ClassicLine 4AI C AUX IP67 ecomat300 4 N nicht mehr lieferbar            
AC5227 AirBox 2x3/2 2DI IP67 ecomat300 4 A    
AC5228 AirBox 2x3/2 4DI-Y IP67 ecomat300 4 A    
AC522A ClassicLine 2AI C II 3D ecomat300 4 A    
AC5230 ClassicLine 1AI C 1AO C 2DI ecomat300 4 A    
AC5235 ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y IP67 ecomat300 4 A    
AC5236 ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y ecomat300 4 A    
AC5237 ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y ecomat300 4 Z nicht mehr lieferbar            
AC5243 AirBox 2x3/2 4DI-Y IP67 AUX ecomat300 4 A    
AC5245 ClassicLine 4DI IP67 ecomat300 4 A    
AC5246 AirBox 5/2 4DI-Y IP67 ecomat300 4 A    
AC5249 AirBox 5/2 4DI-Y IP67 AUX ecomat300 4 A    
AC5250 AirBox 5/2 bist. 2DI-Y IP67 ecomat300 4 A    
AC5251 AirBox 5/2 bistable 4DI-Y IP67 ecomat300 4 A    
AC5253 AirBox 5/2 bistable 4DI-Y AUX ecomat300 4 A    
AC5270 AirBox 5/3 closed 4DI-Y IP67 ecomat300 4 A    
AC5271 AirBox 5/3 closed 4DI-Y AUX ecomat300 4 A    
AC5274 ClassicLine 4DI 3DO IP67 ecomat300 4 A    
AC5275 ClassicLine 4DI 4DO-Y IP67 ecomat300 4 A    
AC5285 AirBox 2x3/2 2x2DI IP67 ecomat300 4 A    
AC5287 AirBox 5/2 2DI-Y IP67 ecomat300 4 A    
AC528A AirBox 2x3/2 4DI II 3D ecomat300 4 A    
AC5290 ClassicLine 4DI-Y AUX IP67 ecomat300 4 A    
AC5291 ClassicLine 4DI-Y IP67 ecomat300 4 A    
AC5292 ClassicLine 4DI-Y AUX 3DO-Y ecomat300 4 A    
AC5293 ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y ecomat300 4 A    
AC5294 ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave ecomat300 4 A    
AC5295 ClassicLine 4DI-Y NPN IP67 ecomat300 4 A    
AC535A ClassicL 4DI-Y 4DO-Y II 3D ecomat300 4 A    
AC542A AirBox 2x3/2 4DI-Y II 3D ecomat300 4 A    
AC546A AirBox 5/2 4DI-Y II 3D ecomat300 4 A    
AC551A AirBox 5/2 bist. 4DI II 3D ecomat300 4 A    
AC570A AirBox 5/3 closed 4DI II 3D ecomat300 4 A    
AC901S Safetyswitch 2SI3DO A/ACCCP ecomat300 6 A    
AC902S Safetyswitch 2SI3DO A/AOCCP ecomat300 6 A    
AC903S Safetyswitch 2SI3DO A/-CCCP ecomat300 6 A    
AC904S Safetyswitch 2SI3DO A/-OCCP ecomat300 6 A    
ANT410 DTRHF   FBRWIDUS03 efector190 4 A    
ANT411 DTRHF   FNRWIDUS03 efector190 4 A    
ANT430 DTRHF   IBRWIDUS03 efector190 4 N    
ANT431 DTRHF   INRWIDUS03 efector190 4 N    
ANT512 DTRLF   MCRWIDUS01 efector190 4 A    
ANT513 DTRHF   MCRWIDUS03 efector190 4 A    
ANT805 DTRUHFE ACRWETTN04 efector190 4 A    
ANT810 DTRUHFE_ACRWETTN04 efector190 4 A    
ANT815 DTRUHFE ADRWETTN04- efector190 4 N    
ANT820 DTRUHFE_ADRWETTN04 efector190 4 A    
ANT830 DTRUHFE_AERWETTN04 efector190 4 A    
ANT910 DTRUHFA_ACRWETTN04 efector190 4 A    
ANT930 DTRUHFA_AERWETTN04 efector190 4 A    
ANT940 DTRUHFA_AFRWETTN04 efector190 4 F    
DA0001 A300/230VAC ecomat200 4 F Ersatz / Alternative 3/31/2015
DA0038 A300/230VAC ecomat200 4 D Ersatz / Alternative 3/31/2015
DA0116 A300/110-240VAC/DC ecomat200 4 F Ersatz / Alternative 3/31/2015
DA0122 A300/ 27-60VAC/DC ecomat200 4 F Auslaufartikel  
DA0200 A300/110-240VAC/DC ecomat200 4 F Auslaufartikel  
DA101S Safety Standstill Monitor ecomat200 4 A    
DA102S Safety Standstill Monitor ecomat200 4 A    
DC0002 C230/230VAC ecomat200 4 A    
DC0104 D100/IP65 TEACHFUNKTION ecomat200 4 F    
DD0001 D100/230VAC ecomat200 4 F Ersatz / Alternative 3/31/2015
DD0008 D100/ 12VDC ecomat200 4 F Auslaufartikel 3/31/2015
DD0022 D100/230VAC/10-10K ecomat200 4 F Ersatz / Alternative 3/31/2015
DD0026 D100/230VAC/2 RELAIS ecomat200 4 F Ersatz / Alternative 3/31/2015
DD0116 D100/110-240VAC/DC ecomat200 4 F Ersatz / Alternative 3/31/2015
DD0122 D100/ 27-60VAC/DC ecomat200 4 F Ersatz / Alternative 3/31/2015
DD0203 D200/FR1A 110-240VAC 24VDC ecomat200 4 N    
DD0296 D200/FR1B 110-240VAC 24VDC ecomat200 4 N    
DD110S Safety speed monitor ecomat200 4 N    
DD111S Safety speed monitor wind ecomat200 4 N    
DD2001 MONITOR/FR-1 /230VAC ecomat200 4 F Ersatz / Alternative  
DD2002 MONITOR/FR-2 /230VAC ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
DD2003 MONITOR/FR-1 /110-240VAC/DC ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
DD2004 MONITOR/FR-1 / 23-60VAC/DC ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
DD2005 MONITOR/FR-2 /110-240VAC/DC ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
DD2006 MONITOR/FR-2 / 23-60VAC/DC ecomat200 4 F Auslaufartikel  
DD2010 MONITOR/FR-1 /230VAC ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
DD2103 MONITOR/FR-1N/110-240VAC/DC ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
DD2104 MONITOR/FR-1N/ 23-60VAC/DC ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
DD2105 MONITOR/FR-2N/110-240VAC/DC ecomat200 4 F Ersatz / Alternative  
DD2503 MONITOR/FR-1 /110-240VAC/DC ecomat200 4 N    
DD2505 MONITOR/FR-2 /110-240VAC/DC ecomat200 4 N    
DD2603 MONITOR/FR-1N/110-240VAC/DC ecomat200 4 N    
DD2605 MONITOR/FR-2N/110-240VAC/DC ecomat200 4 N    
DI0001 DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN ecomat200 4 A    
DI0002 DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN ecomat200 4 A    
DI0004 DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN OAU ecomat200 4 A    
DI001A DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN/3D ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
DI002A DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/3D ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
DI003A DIA2010-ZROA/3D ecomat200 4 A    
DI004A DIA2010-ZROA/50-3000/3D ecomat200 4 A    
DI5001 DIA3010-ZPKG ecomat200 4 A    
DI5003 DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN ecomat200 4 A    
DI5004 DIA3010-ZPKG/SS-000-K ecomat200 4 A    
DI5005 DIA3010-YPKG ecomat200 4 A    
DI5006 DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/6M ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
DI5007 DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE ecomat200 4 B    
DI5009 DIA3010-ZPKG/US-100-DPS ecomat200 4 A    
DI5011 DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/OAÜ ecomat200 4 A    
DI5012 DIA3010-ZPKG/5M ecomat200 4 F    
DI501A DIA3010-ZPKG/3D ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
DI502A DIA3010-ZPKG/US-100-DPS/3D ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
DI503A DIA3010-ZPKG/US-100-DPS/3D/5S ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
DI504A DIA3010-ZPKG/3D ecomat200 4 A    
DI505A DIA3010-ZPKG/US/3D ecomat200 4 A    
DI506A DIA3010-ZPKG/US/3D/5S ecomat200 4 A    
DI6001 DGA4012-WPKG/US ecomat200 4 A    
DI601A DGA3012-WPKG/US/3D ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
DI602A DGA4012-WPKG/US/3D ecomat200 4 A    
DL0001 MONITOR/AL-1 /4-20mA ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
DL2003 MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC ecomat200 4 F Ersatz / Alternative  
DL2503 MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC ecomat200 4 N    
DN0001 N600/230VAC/0,1A ecomat200 4 F Ersatz / Alternative 3/31/2015
DN0012 N600/110VAC/0,1A ecomat200 4 F Ersatz / Alternative 3/31/2015
DN0200 N602/110-240VAC/24VDC/2chan ecomat200 4 A Ersatz / Alternative 3/31/2015
DN0213 N600/110VAC/0,08A ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
DN0301 PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x2A ecomat200 4 N    
DN0302 PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A ecomat200 4 N    
DN1020 POWER SUPPLY/24VDC/1,3A ecomat200 4 D Ersatz / Alternative  
DN1021 POWER SUPPLY/24VDC/2,1A ecomat200 4 A Ersatz / Alternative  
DN1022 POWER SUPPLY/24VDC/4,1A ecomat200 4 A    
DN1030 PSU-1AC/24VDC-1,3A ecomat200 2 A    
DN1031 PSU-1AC/24VDC-2,5A ecomat200 2 A    
DN2011 POWER SUPPLY/24VDC/2,5A ecomat200 4 D Ersatz / Alternative  
DN2012 POWER SUPPLY/24VDC/5A ecomat200 4 D Ersatz / Alternative  
DN2013 POWER SUPPLY/24VDC/10A ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
DN2014 POWER SUPPLY/24VDC/20A ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
DN2021 POWER SUPPLY/12VDC/3A ecomat200 4 A Ersatz / Alternative  
DN2032 POWER SUPPLY/24VDC/5A ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
DN2033 POWER SUPPLY/24VDC/10A ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
DN2034 POWER SUPPLY/24VDC/20A/400VAC ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
DN2035 POWER SUPPLY/24VDC/40A ecomat200 4 A    
DN2036 POWER SUPPLY/24VDC/30A ecomat200 4 A    
DN2112 POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2 ecomat200 4 A Ersatz / Alternative  
DN2114 POWER SUPPLY/24VDC/20A ecomat200 4 F Ersatz / Alternative  
DN2134 POWER SUPPLY/24VDC/20A ecomat200 4 F nicht mehr lieferbar            
DN3011 PSU-1AC/24VDC-2,5A ecomat200 2 F Ersatz / Alternative  
DN3012 PSU-1AC/24VDC-5A ecomat200 2 F Ersatz / Alternative  
DN4011 PSU-1AC/24VDC-3,3A ecomat200 2 A    
DN4012 PSU-1AC/24VDC-5A ecomat200 2 A    
DN4013 PSU-1AC/24VDC-10A ecomat200 2 A    
DN4014 PSU-1AC/24VDC-20A ecomat200 2 A    
DN4032 PSU-2AC/24VDC-5A ecomat200 2 A    
DN4033 PSU-3AC/24VDC-10A ecomat200 2 A    
DN4034 PSU-3AC/24VDC-20A ecomat200 2 A    
DR2003 MONITOR/FD-1 /110-240VAC/DC ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
DR2005 MONITOR/FD-2 /110-240VAC/DC ecomat200 4 F Ersatz / Alternative  
DR2006 MONITOR/FD-2 / 23-60VAC/DC ecomat200 4 F Auslaufartikel  
DR2503 MONITOR/FD-1 /110-240VAC/DC ecomat200 4 N    
DR2505 MONITOR/FD-2 /110-240VAC/DC ecomat200 4 N    
DS2001 MONITOR/FS-1 /230VAC ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
DS2003 MONITOR/FS-1 /110-240VAC/DC ecomat200 4 F Ersatz / Alternative  
DS2004 MONITOR/FS-1 / 23-60VAC/DC ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
DS2005 MONITOR/FS-2 /110-240VAC/DC ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
DS2006 MONITOR/FS-3 /110-240VAC/DC ecomat200 4 F Ersatz / Alternative  
DS2103 MONITOR/FS-1N/110-240VAC/DC ecomat200 4 F Ersatz / Alternative  
DS2105 MONITOR/FS-2N/110-240VAC/DC ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
DS2503 MONITOR/FS-1 /110-240VAC/DC ecomat200 4 N    
DS2505 MONITOR/FS-2 /110-240VAC/DC ecomat200 4 N    
DS2506 MONITOR/FS-3 /110-240VAC/DC ecomat200 4 N    
DS2603 MONITOR/FS-1N/110-240VAC/DC ecomat200 4 N    
DS2605 MONITOR/FS-2N/110-240VAC/DC ecomat200 4 N    
DT0001 T700/230VAC ecomat200 4 A    
DTA100 DTSLF   AARWASUS01 efector190 4 A    
DTA101 DTSLF   AAROASUS01 efector190 4 A    
DTA200 DTSLF   MCRWASUS01 efector190 4 A    
DTA201 DTSLF   MCROASUS01 efector190 4 A    
DTA300 DTSLF   DCRWASUS01 efector190 4 A    
DTA301 DTSLF   DCROASUS01 efector190 4 A    
DTA310 DTSLF   DCROASUS02 efector190 4 F    
DTE100 DTELF/HFABRWDPUS00 efector190 4 A    
DTE101 DTELF/HFABRWPNUS00 efector190 4 N    
DTE102 DTELF/HFABRWEIUS00 efector190 4 A    
DTE104 DTELF/HFABRWENUS00 efector190 4 N    
DTE800 DTEUHFE_ABRWETUS04 efector190 4 A    
DTE810 DTEUHFE_ABRWEIUS04 efector190 4 A    
DTE820 DTEUHFE ABRWETUS04 efector190 4 N    
DTE900 DTEUHFEA ABRWETUS04 efector190 4 A    
DTE910 DTEUHFEA_ABRWEIUS04 efector190 4 A    
DW2003 MONITOR/FA-1 /100-240VAC/DC ecomat200 4 F Ersatz / Alternative  
DW2004 MONITOR/FA-1 / 24VDC ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
DW2503 MONITOR/FA-1 /100-240VAC/DC ecomat200 4 N    
DX2001 DISPLAY/FX360 ecomat200 4 A    
DX2002 DISPLAY/FX360/ANALOG OUT ecomat200 4 A    
DX2003 DISPLAY/FX360/PNP OUT ecomat200 4 A    
DX2011 DISPLAY/AX360 ecomat200 4 A    
DX2012 DISPLAY/AX360/PNP OUT ecomat200 4 A    
DZ0101 COUNTER/100/230VAC ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
DZ0401 COUNTER/400/230VAC ecomat200 4 Z nicht mehr lieferbar            
E10012 SDOAH040PLSFKPG ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E10013 SDOAJ040PLSFKPG ecomat400 4 A    
E10014 MOUNTING CLAMP D6.2 MM efector100 N A    
E10015 MOUNTING CLAMP IF efector100 N A    
E10016 MOUNTING CLAMP D20 MM efector100 N A    
E10017 MOUNTING CLAMP D34 MM efector100 N A    
E10018 REDUCING BUSH M18 efector100 N A    
E10019 REDUCING BUSH M30 efector100 N A    
E1001A SDOGL070PLNFKPG/1D/1G ecomat400 4 A    
E10020 NUT+WASHER M8X1 2 PIECES efector100 N A    
E10021 NUT M8X1 BRASS 2 PIECES efector100 4 A    
E10022 NUT M8X1 V4A 2 PIECES efector100 N F Auslaufartikel 3/31/2015
E10023 NUT+WASHER M12X1 2 PIECES efector100 N A    
E10024 NUT M12X1 BRASS 2 PIECES efector100 4 A    
E10025 NUT M12X1 V4A 2 PIECES efector100 4 A    
E10026 NUT M18X1 PBTB 2 PIECES efector100 N A    
E10027 NUT M18X1 BRASS 2 PIECES efector100 4 A    
E10028 NUT M18X1 V4A 2 PIECES efector100 4 A    
E10029 NUT M30X1.5 PBTB 2 PIECES efector100 N A    
E1002A SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G ecomat400 4 A    
E10030 NUT M30X1.5 BRASS 2 PIECES efector100 4 A    
E10031 NUT M30X1.5 V4A 2 PIECES efector100 N A    
E1003A SDOAJ040PLNFKPG/1D/1G ecomat400 4 A    
E1004A SDOAL070PLNFKPG/1D/1G ecomat400 4 A    
E10056 MOUNTING CLAMP IG efector100 N F Ersatz / Alternative 3/31/2015
E10058 VALVE PLUG TYPE A ecomat400 4 A    
E10068 IDE3060-FPKG/OTEIL/ID5005 efector100 1 F Auslaufartikel 3/31/2015
E10072 MOUNTING PLATE IVE/KVE efector100 N A    
E10073 MOUNTING PLATE IME/IVE/KVE efector100 N A    
E10076 MOUNTING CLAMP IG efector100 N A    
E10077 MOUNTING CLAMP II efector100 N A    
E10082 KI-Adapter komplett/K104 efector100 N Z nicht mehr lieferbar            
E10083 SDOAT052--SFKPG ecomat400 4 C    
E10087 SDOAT050--SFKPG ecomat400 4 A    
E10101 CABLE GLAND 1/2? NPT efector100 N C    
E10108 SDOAH040PLSFKPG ecomat400 4 A    
E10109 SDOGH040PLSFKPG ecomat400 4 A    
E10118 IME2020-FBOA/OTEIL/IM0010 efector100 N F Auslaufartikel 3/31/2015
E10120 ICE2040-FBOA/OTEIL/IC0003 efector100 N F Auslaufartikel 3/31/2015
E10126 SOCKET HEAD SCREW 2 PIECES efector100 N B    
E10136 SDOGH042PLSFKPG ecomat400 4 A    
E10137 SDOGJ040PLSFKPG ecomat400 4 A    
E10144 MOUNTING SLEEVE 25-50 MM IQ efector100 N F Auslaufartikel 3/31/2015
E10145 MOUNTING SLEEVE 50-125MM IQ efector100 N F Auslaufartikel 3/31/2015
E10154 LIMIT PLUNGERS IE efector100 N A    
E10155 LIMIT PLUNGERS ITB efector100 N A    
E10158 ADOAH042MSS0002E03 ecomat400 4 C    
E10161 ICE3040-FPKG/OTEIL/IC5005 efector100 1 F    
E10162 KDE3060-FPKG/NI/OTEIL/KD5018 efector100 1 F    
E10164 IME3015BFPKG/OTEIL/IM5020 efector100 1 F nicht mehr lieferbar            
E10165 IME3020-FPKG/OBERTEIL/IM5019 efector100 1 F nicht mehr lieferbar            
E10168 IME2015BFBOA/OTEIL/IM0011 efector100 1 F    
E10179 PROTECTIVE COVER M18 PTFE efector100 N A    
E10180 PROTECTIVE COVER M30 PTFE efector100 N A    
E10183 WASHER M18 DIN6798 2 PIECES efector100 N A    
E10186 NUT M34X1.5 BRASS 2 PIECES efector100 N F Auslaufartikel 3/31/2015
E10189 ADOGA030MSS0002E03 ecomat400 4 A    
E10190 ADOAA030MSS0002E03 ecomat400 4 A    
E10191 ADOGA030MSS0005E03 ecomat400 4 A    
E10192 Mounting Set D20 efector100 N A    
E10193 Mounting Set D34 efector100 N A    
E10198 ADOAH042MSS0005H03 ecomat400 4 F nicht mehr lieferbar            
E10200 ADOAA030MSS0005E03 ecomat400 4 A    
E10204 MOUNTING CLAMP D4 MM efector100 N A    
E10209 PROTECTIVE COVER M12 PTFE efector100 N A    
E10210 ADOAA030MSS0005H03 ecomat400 4 C    
E10217 ADOAG030--S0002E03 ecomat400 4 B    
E10219 ADOAG032--S0005A03 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E10221 MOUNTING CLAMP D8 MM efector100 N A    
E10225 ADOAH042MSS0005A03 ecomat400 4 C Ersatz / Alternative  
E10242 PROTECTIVE COVER M12 PTFE efector100 N A    
E10243 PROTECTIVE COVER M18 PTFE efector100 N A    
E10244 PROTECTIVE COVER M30 PTFE efector100 N A    
E10246 MOUNTING ADAPTER M30/38X1.5 efector100 N F Ersatz / Alternative 3/31/2015
E10261 ADOAA030MSS0010E03 ecomat400 4 C    
E10268 ADOGG030--S0005A03 ecomat400 4 B    
E10270 MOUNTING BASE NPT/IME/2WIRE efector100 4 F    
E10288 LABEL TAG 10 PIECES ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E10329 Puck/IND/10 efector100 N F    
E10330 Puck/IND/3/A-Platte/8mm efector180 N B    
E10332 MOUNTING SET KB/KI efector100 4 F    
E10335 Puck/IND/5 efector180 N A    
E10372 IFM EFECTOR KEY efector100 N F    
E10396 MOUNTING WELL PVC 2000MM KB efector100 N A    
E10398 MOUNTING WELL PVC 1000MM KB efector100 N A    
E10399 MOUNTING WELL PVC 500 MM KB efector100 N A    
E10400 MOUNTING WELL PVC 200 MM KB efector100 N A    
E10405 ADOAH042MSS07,5B03 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E10411 ESTGH040MSS00,5E04 (PG9) ecomat400 4 A    
E10420 ADOGH040MSS0015G04 ecomat400 4 B    
E10437 ZDO2H040MSS0005H05 ecomat400 4 A    
E10447 SDOAM120MSSFKPG ecomat400 4 A    
E10448 SDOGM120MSSFKPG ecomat400 4 A    
E10449 ASI/PG11/2XVERSCHRAUBUNG/10x efector100 3 A Ersatz / Alternative  
E10467 NUT M18X1 PBTB 2 PIECES efector100 N Z nicht mehr lieferbar            
E10479 Puck/IND/15 efector180 N Z nicht mehr lieferbar            
E10482 Puck/IND/18 efector100 N F    
E10492 Puck/IND/21 efector180 N Z nicht mehr lieferbar            
E10505 Puck/IND/24 efector100 N F    
E10541 IME2020-FRKG/OTEIL/IM5038 efector100 1 F    
E10544 SDOGJ040PLSFKPG ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E10579 MOUNTING BRACKET 10MM/IND efector180 N A    
E10584 MOUNTING BRACKET 3MM/IND efector180 N A    
E10585 MOUNTING BRACKET 5MM/IND efector180 N A    
E10592 SOCKET HEAD SCREW 2 PIECES efector100 4 F Auslaufartikel 3/31/2015
E10596 MOUNTING BASE NPT IDE/KDE efector100 4 C    
E10597 MOUNTING KIT IND MECAFRANCE efector180 N C    
E10624 MOUNTING BRACKET IMC efector100 N A    
E10638 MS-KRO-KU-FK--F07B efector180 N F    
E10647 MS-KEY-KL-PN10F07C efector180 N F    
E10649 MS-EBR-KL-PN..F07B efector180 N F    
E10652 MS-MEC-KU-....F03. efector180 N F    
E10653 MS-MEC-KU-....F05. efector180 N F    
E10661 PUCK/IND/BK/D53/360DEGREES efector180 4 C    
E10697 MOUNTING ADAPTER M30X1.5 efector100 N Z nicht mehr lieferbar           3/31/2015
E10698 MOUNTING ADAPTER M18X1 efector100 N Z nicht mehr lieferbar           3/31/2015
E10702 ADOAH043VAS0005E04 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E10703 ADOAH043VAS0010E04 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E10730 MOUNTING BRACKET IDC efector100 N A    
E10731 PA IMC MONTHALTER ZINKDRUCKGU~ efector100 N A    
E10732 M2-KRO-KU-FK  F05A efector180 N F    
E10733 AXLE SHAFT ADAPTER efector180 N F Auslaufartikel 3/31/2015
E10734 ANGLE BRACKET M8 efector100 N A    
E10735 ANGLE BRACKET M12 efector100 N A    
E10736 ANGLE BRACKET M18 efector100 N A    
E10737 ANGLE BRACKET M30 efector100 N A    
E10740 MOUNTING KIT IMC-FLUSH efector100 N B    
E10741 Fixing/M12/basic/MS/end stop efector100 N A    
E10742 Fixing/M18/basic/MS/end stop efector100 N A    
E10743 Fixing/M30/basic/MS/end stop efector100 N A    
E10749 MAGNET M1.0 SAMARIUM COBALT efector100 4 A    
E10750 Magnet M2.0/Alnico efector100 4 A    
E10751 MAGNET M3.0 BARRIUM FERRITE efector100 4 A    
E10752 MAGNET M4.0 BARRIUM FERRITE efector100 4 A    
E10753 MAGNET M5.0 BARRIUM FERRITE efector100 4 A    
E10754 MAGNET M5.1 BARIUMFER/PLAS efector100 4 A    
E10773 ADOAH043VAS0025E04 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E10802 ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS ecomat400 4 A    
E10803 ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS ecomat400 4 A    
E10804 SDOGJ040PLSFKPG ecomat400 4 F    
E10806 Fixing/M12/basic/MS/end stop efector100 N A    
E10807 Fixing/M18/basic/MS/end stop efector100 N A    
E10808 Fixing/M30/basic/MS/end stop efector100 N A    
E10817 VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS ecomat400 4 A    
E10818 VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS ecomat400 4 A    
E10819 VVSAB041--S00,3A03STAH030VAS ecomat400 4 C    
E10820 VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS ecomat400 4 A    
E10821 VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN ecomat400 4 C    
E10822 VVDAA040--N00,6E02STAH020VAN ecomat400 4 C    
E10827 ADOGH042MSS0005A04 ecomat400 4 C    
E10834 NUT M12X1 2 PIECES efector100 N C    
E10836 NUT M18 6 MM WIDTH efector100 N D    
E10842 ADAPTER TIE ROD CYLINDERS efector100 4 A    
E10843 ADAPTER TIE ROD CYLINDERS efector100 4 A    
E10844 VVDAC041--S00,3A03STAH030VAS ecomat400 4 C    
E10845 VVDAC041--S00,6A03STAH030VAS ecomat400 4 C    
E10848 Fixing/M8/basic/MS/end stop efector100 N A    
E10849 Fixing/M8/basic/MS/end stop efector100 N A    
E10865 ADOAH030MSS0002E03 ecomat400 4 A    
E10866 ADOAH030MSS0005E03 ecomat400 4 A    
E10867 ADOGH030MSS0002E03 ecomat400 4 A    
E10868 ADOGH030MSS0005E03 ecomat400 4 A    
E10879 Mounting adapter efector100 N F Ersatz / Alternative 3/31/2015
E10880 FIXING STRAP 760MM 5 PIECES efector100 4 A    
E10886 SDOAK190MSSFKPG ecomat400 4 A    
E10887 SDOGK190MSSFKPG ecomat400 4 A    
E10891 CLAMP 13 MM efector100 4 A    
E10892 CLAMP 18 MM efector100 4 A Auslaufartikel 3/31/2015
E10893 ADAPTER T-SLOT CYLINDERS efector100 4 A    
E10894 SSTAH040MSSFKPG ecomat400 4 F    
E10902 ADOAH040MSS0010H04 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E10919 SSTGF030MSSFKPG ecomat400 4 C    
E10976 ADOGH080MSS0005A06 ecomat400 4 A    
E10977 ADOGH080MSS0010A06 ecomat400 4 A    
E10980 ADOAH080MSS0010A06 ecomat400 4 A    
E11027 MOUNTING ADAPTER D34MM POM efector100 4 A    
E11028 MOUNTING ADAPTER D34MM PVDF efector100 4 F nicht mehr lieferbar            
E11030 NUT MOUNTING ADAPTER PVDF efector100 4 A    
E11031 NUT MOUNTING ADAPTER POM efector100 4 A    
E11032 NUT MOUNTING ADAPTER PVDF efector100 4 A    
E11033 MOUNTING ADAPTER M30 POM efector100 4 A    
E11034 MOUNTING ADAPTER M30 PVDF efector100 4 A    
E11035 MOUNTING ADAPTER M30 POM efector100 4 A    
E11036 MOUNTING ADAPTER M30 PVDF efector100 4 A    
E11037 MOUNTING KIT M30 G1/4-1 efector100 4 A    
E11043 SDOAL070PLSFKPG ecomat400 4 A    
E11047 MOUNTING CLAMP M12 efector100 4 A    
E11048 MOUNTING CLAMP M18 efector100 4 A    
E11049 MOUNTING CLAMP M30 efector100 4 A    
E11055 NUT MOUNTING ADAPTER POM efector100 4 F Ersatz / Alternative 3/31/2015
E11067 EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9) ecomat400 4 B    
E11076 ADOGB050PLS0002E05 ecomat400 4 A    
E11078 Protective cover efector100 4 A    
E11099 Mounting adapter efector100 N A    
E11114 Fixing/M12/modul/MS/end stop efector100 N A    
E11115 Fixing/M18/modul/MS/end stop efector100 N A    
E11117 MOUNTING BRACKET STRAIGHT efector100 3 A    
E11118 MOUNTING BRACKET ANGLED IA/IB efector100 3 C    
E11119 MOUNTING BRACKET ANGLED efector100 3 C    
E11120 MOUNTING BRACKET STRAIGHT efector100 3 C Auslaufartikel  
E11121 MOUNTING BRACKET ANGLED efector100 3 C    
E11122 MOUNTING BRACKET STRAIGHT efector100 3 C    
E11134 MOUNTING BRACKET IF,IG,II efector100 3 F    
E11144 SSTGH040MSSFKSK ecomat400 4 A    
E11145 SDOGH040MSSFKSK ecomat400 4 A    
E11159 SSTGH040MSSFKPG ecomat400 4 D    
E11165 Fixing/M12/basic/MS/end stop efector100 N F Auslaufartikel 3/31/2015
E11166 Fixing/M18/basic/MS/end stop efector100 N F Auslaufartikel 3/31/2015
E11187 VDOAA040PLS0001H03STGH050MSS ecomat400 4 A    
E11188 NUT/M18x1/PP efector100 N F Ersatz / Alternative 3/31/2015
E11190 ESTGF040MSS00,5E04 (M8) ecomat400 4 A    
E11194 ESTGH080MSS00,5E08 (PG9) ecomat400 4 A    
E11196 ADOGF040MSS0002H04 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11197 ADOGF040MSS0005H04 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11198 ADOGF040MSS0010H04 ecomat400 4 F Ersatz / Alternative  
E11199 ADOAF040MSS0002H04 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11200 ADOAF040MSS0005H04 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11214 ZDO8F039MSS0005H10 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11215 ZDO8F039MSS0010H10 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11216 ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11217 ZDO8F04HMSS0005H10 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11218 ZDO8F04HMSS0010H10 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11219 ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11222 ADOAF040VAS0025E04 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11225 ADOGF040VAS0025E04 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11226 ADOAO140MSS0005H10 ecomat400 4 A    
E11227 ADOAO140MSS0010H10 ecomat400 4 A    
E11228 YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS ecomat400 4 A    
E11230 VDOGH080MSS0005H08STGH080MSS ecomat400 4 A    
E11231 ADOAH080MSS0002H08 ecomat400 4 A    
E11232 ADOAH080MSS0005H08 ecomat400 4 A    
E11243 Mounting kit Keystone efector180 4 C    
E11244 Bracket Keystone efector180 4 F    
E11246 ADOGB050PLS0005E05 ecomat400 4 C    
E11248 ADOAA050MSS0005H04 ecomat400 4 A    
E11249 ADOAA050MSS0010H04 ecomat400 4 A    
E11250 ADOGA050MSS0005H04 ecomat400 4 A    
E11251 ADOGA050MSS0010H04 ecomat400 4 A    
E11252 SDOAH040VASFKPG ecomat400 4 A    
E11255 SSTGF040MSSFKPG ecomat400 4 A    
E11256 PROTECTIVE CAP M8 10 PIECES ecomat400 N A    
E11258 SSTGH040MSSFPKG ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11261 VDOAH040MSS0001H04STGF040MSS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11270 CABLE GLAND M20 efector100 N C    
E11273 ADOGR040PLS0002H ecomat400 4 A    
E11274 VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS ecomat400 4 A    
E11277 VDOAA040PLS0,75H03STGH050MSS ecomat400 4 A    
E11278 Mounting kit IND/Nelles 1 efector180 N F    
E11287 MOUNTING BASE IME/3WIRE efector100 4 C    
E11288 MOUNTING BASE IME/2WIRE efector100 4 C    
E11290 MOUNTING BASE M20 IDE/KDE efector100 4 A    
E11291 MOUNTING BASE IVE efector100 4 F Auslaufartikel 3/31/2015
E11293 ESTGH040MSS0,05E04 (M20) ecomat400 4 A    
E11294 MOUNTING CLAMP D6,5MM efector100 4 C    
E11295 ESTGH040MSS0,12E04 (M20) ecomat400 4 A    
E11302 SDOGH040MSSFKPG ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11310 MOUNTING PLATE IND efector180 N C    
E11311 ADOGH080MSS0010H08 ecomat400 4 A    
E11314 MOUNTING CLAMP D6,5MM    50STK efector100 4 F    
E11315 ESTGH050MSS00,5E05 (M20) ecomat400 4 A    
E11416 VVDAA031MSS00,3H03STGH030MSS ecomat400 4 A    
E11417 VVDAA031MSS00,6H03STGH030MSS ecomat400 4 A    
E11418 VVDAA031MSS0001H03STGH030MSS ecomat400 4 A    
E11419 VVDAA031MSS0002H03STGH030MSS ecomat400 4 A    
E11420 VVDAA031MSS0005H03STGH030MSS ecomat400 4 A    
E11421 VVDAB031MSS00,3H03STGH030MSS ecomat400 4 A    
E11422 VVDAB031MSS00,6H03STGH030MSS ecomat400 4 A    
E11423 VVDAB031MSS0001H03STGH030MSS ecomat400 4 A    
E11424 VVDAB031MSS0002H03STGH030MSS ecomat400 4 A    
E11425 VVDAB031MSS0005H03STGH030MSS ecomat400 4 A    
E11426 VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS ecomat400 4 A    
E11427 VVDAC031MSS00,6H03STGH030MSS ecomat400 4 A    
E11428 VVDAC031MSS0001H03STGH030MSS ecomat400 4 A    
E11429 VVDAC031MSS0002H03STGH030MSS ecomat400 4 A    
E11430 VVDAC031MSS0005H03STGH030MSS ecomat400 4 A    
E11431 VVSAB031MSS00,3H03STGH030MSS ecomat400 4 A    
E11432 VVSAB031MSS00,6H03STGH030MSS ecomat400 4 A    
E11433 VVSAB031MSS0001H03STGH030MSS ecomat400 4 A    
E11434 VVSAB031MSS0002H03STGH030MSS ecomat400 4 A    
E11435 VVSAB031MSS0005H03STGH030MSS ecomat400 4 A    
E11436 VVSAC031MSS00,3H03STGH030MSS ecomat400 4 A    
E11437 VVSAC031MSS00,6H03STGH030MSS ecomat400 4 A    
E11438 VVSAC031MSS0001H03STGH030MSS ecomat400 4 A    
E11439 VVSAC031MSS0002H03STGH030MSS ecomat400 4 A    
E11440 VVSAC031MSS0005H03STGH030MSS ecomat400 4 A    
E11460 VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11500 ADOAF030VAS0025E03 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11504 SSTGH040MSSFKPG ecomat400 4 A    
E11505 SSTAH040MSSFKPG ecomat400 4 A    
E11506 SSTGH050MSSFKPG ecomat400 4 A    
E11507 SSTAH050MSSFKPG ecomat400 4 A    
E11508 SDOGH040MSSFKPG ecomat400 4 A    
E11509 SDOAH040MSSFKPG ecomat400 4 A    
E11510 SDOAH042MSSFKPG ecomat400 4 A    
E11511 SDOGH050MSSFKPG ecomat400 4 A    
E11512 SDOAH050MSSFKPG ecomat400 4 A    
E11513 Fixing/M12/modul/FE/end stop efector100 4 A    
E11514 Fixing/M18/modul/FE/end stop efector100 4 A    
E11521 MOUNTING CLAMP M8 efector100 N A    
E11524 Bracket for C-Slot SMC efector100 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11526 Bracket for T-Slot efector100 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11528 ESTGH040MSS0,08E04 (M16) ecomat400 4 A    
E11530 MOUNTING CLIP V4A D12 MM efector100 4 A    
E11531 MOUNTING CLIP V4A D18 MM efector100 4 A    
E11533 MOUNTING CLIP V4A M12 efector100 4 A    
E11534 MOUNTING CLIP V4A M18 efector100 4 A    
E11535 SDOAH030MSSFKPG ecomat400 4 F    
E11539 ADOGH040MSS0002C04 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11540 ADOGH040MSS0005C04 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11541 ADOAH040MSS0002C04 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11542 ADOAH040MSS0005C04 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11550 SSTGF030MSSFPKG ecomat400 4 A    
E11551 SSTGF040MSSFPG ecomat400 4 A    
E11552 SDOGF030MSSFKPG ecomat400 4 A    
E11553 SDOGF040MSSFPKG ecomat400 4 A    
E11557 VSTGH040SCS0002I04DOGH040SCS ecomat400 N Z nicht mehr lieferbar            
E11562 T SPLITTER M12/2XUS ecomat400 N B    
E11563 VDOAH032MSS01,5H03STGH030MSS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11564 VDOAF032MSS01,5H03STGH030MSS ecomat400 4 B    
E11566 T SPLITTER M12/2XUS ecomat400 4 A    
E11569 Safety splitter box efector100 4 A    
E11572 VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS ecomat400 4 A    
E11573 VVDAA031MSS01,5H03STGH030MSS ecomat400 4 B    
E11580 VVDAA031MSS0003H03STGH030MSS ecomat400 4 F    
E11586 ASTGH040VAS0005E04 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11587 Y CONNECTION CABLE ecomat400 4 D    
E11588 ESTGH050MSS00,5E05 (M16) ecomat400 4 B    
E11589 SDOGH050ZDAFKPG ecomat400 4 A    
E11590 SSTGH050ZDAFKPG ecomat400 4 A    
E11591 VDOGH050ZDA00,3C05STGH050ZDS ecomat400 4 A    
E11592 VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS ecomat400 4 A    
E11593 VDOGH050ZDA0002C05STGH050ZDS ecomat400 4 A    
E11594 VDOGH050ZDA0005C05STGH050ZDS ecomat400 4 A    
E11595 VDOGH050ZDA0010C05STGH050ZDS ecomat400 4 A    
E11596 ADOGH050MSA0002C02 ecomat400 4 A    
E11597 ADOGH050MSA0005C02 ecomat400 4 A    
E11598 ASTGH050MSA0002C02 ecomat400 4 A    
E11599 ASTGH050MSA0005C02 ecomat400 4 A    
E11601 EDOGH080MSS00,5E08 (PG9) ecomat400 4 A    
E11604 MOUNTING M30X1,5X7MM efector100 N A    
E11605 VDOAH032MSS0010H03STGF030MSS ecomat400 4 F    
E11611 VSTGH040SCS0004I04DOGH040SCS ecomat400 N Z nicht mehr lieferbar            
E11619 VSTGH040SCS0005I04DOAH040SCS ecomat400 N Z nicht mehr lieferbar            
E11622 VDOAA040PLS0002H03STGH050MSS ecomat400 4 A    
E11623 Verschlußring M12 (KAT 3D)100x ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11624 SSTGH040MSSFKPG ecomat400 4 B    
E11625 SSTAH040MSSFKPG ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11627 T SPLITTER M12/2XUS ecomat400 4 A    
E11645 ADOAO140MSS0002B11 ecomat400 4 A    
E11651 AVDAA031PLS0005H03 ecomat400 4 C    
E11652 AVDAB031PLS0005H03 ecomat400 4 C    
E11657 SDOGH040MSSFKPG ecomat400 4 A    
E11658 SDOAH040MSSFKPG ecomat400 4 B    
E11660 FIXING/M30/MODUL/FE/END STOP efector100 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11661 ADOGA030MSS0010E03 ecomat400 4 B    
E11662 VDOGF030MSS0003H03STGF030MSS ecomat400 4 C Ersatz / Alternative  
E11663 ANGLE BRACKET M12 efector100 N Z nicht mehr lieferbar            
E11664 YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11665 Cable/50m/PVC/3X0,5qmm ecomat400 N Z nicht mehr lieferbar            
E11666 Cable/100m/PVC/3X0,5qmm ecomat400 N Z nicht mehr lieferbar            
E11667 Cable/50m/PVC/3X0,14qmm efector100 N F    
E11669 Cable/50m/PVC/3X0,34qmm ecomat400 N Z nicht mehr lieferbar            
E11670 Cable/100m/PVC/3X0,34qmm ecomat400 N Z nicht mehr lieferbar            
E11671 Cable/50m/PPU/2X0,5qmm efector100 N N    
E11673 Cable/50m/PPU/3X0,5qmm ecomat400 N Z nicht mehr lieferbar            
E11674 Cable/100m/PPU/3X0,5qmm ecomat400 N Z nicht mehr lieferbar            
E11675 Cable/50m/PVC/2X0,5qmm efector100 N Z nicht mehr lieferbar            
E11676 Cable/100m/PVC/2X0,5qmm efector100 N Z nicht mehr lieferbar            
E11679 Cable/ 50m/PPU/3X0,34qmm ecomat400 N F Auslaufartikel  
E11680 Cable/100m/PPU/3X0,34qmm ecomat400 N F Auslaufartikel  
E11683 Cable/50m/SILIKON/4x0,34qmm/EX efector100 N F Auslaufartikel 3/31/2015
E11684 Cable/100m/SILIKON/4x0,34qmmEX ecomat400 N Z nicht mehr lieferbar            
E11685 CABLE/ 50M/ PUR/4X0,34/BK ecomat400 N D    
E11686 CABLE/100M/ PUR/4X0,34/BK ecomat400 N B    
E11687 Cable/ 50m/PPU/4x0,34qmm/OK ecomat400 N A    
E11688 Cable/100m/PPU/4x0,34qmm/OK ecomat400 N F nicht mehr lieferbar            
E11689 Cable/ 50m/PPU/5x0,34qmm/SF ecomat400 N F nicht mehr lieferbar            
E11690 Cable/100m/PPU/5x0,34qmm/SF ecomat400 N F    
E11692 Y CONNECTION CABLE ecomat400 4 F    
E11696 Verteiler/STM12/2xUS ecomat400 4 B    
E11697 ADOAO140MSS0005B11 ecomat400 4 C    
E11708 ASTGH040MSS00,3H04 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11709 MOUNTING CLAMP M8 efector100 N F    
E11710 MOUNTING CLAMP M12 efector100 N F    
E11711 MOUNTING CLAMP M18 efector100 N F    
E11712 MOUNTING CLAMP M30 efector100 N F    
E11714 SDOAH050MSSFKPG ecomat400 4 C    
E11732 ZDO8H050MSS0005H11 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11736 ADOGK120MSS0005H12 ecomat400 4 A    
E11737 ADOGK120MSS0010H12 ecomat400 4 A    
E11738 ADOGK120MSS0015H12 ecomat400 4 A    
E11739 ADOAK120MSS0005H12 ecomat400 4 A    
E11740 ADOAK120MSS0010H12 ecomat400 4 A    
E11741 ADOAK120MSS0015H12 ecomat400 4 A    
E11742 ADOGK190MSS0005H19 ecomat400 4 A    
E11743 ADOGK190MSS0010H19 ecomat400 4 A    
E11744 ADOGK190MSS0015H19 ecomat400 4 A    
E11745 ADOAK190MSS0005H19 ecomat400 4 A    
E11746 ADOAK190MSS0010H19 ecomat400 4 A    
E11747 ADOAK190MSS0015H19 ecomat400 4 A    
E11749 ASTGH050MSS0002H05 ecomat400 4 F Auslaufartikel  
E11750 ASTGH050MSS0005H05 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11751 VDOGH050MSS0001H05STGH050MSS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11752 VDOGH050MSS0002H05STGH050MSS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11753 VDOGH050MSS0005H05STGH050MSS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11754 ADOGH050MSS0002H05 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11755 ADOGH050MSS0005H05 ecomat400 4 F Auslaufartikel  
E11756 ADOGH050MSS0010H05 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11757 ADOAH050MSS0002H05 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11758 ADOAH050MSS0005H05 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11759 ADOAH050MSS0010H05 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11760 YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11761 YDOAH040MSS0002H04STGH050MSS ecomat400 4 F Ersatz / Alternative  
E11762 YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS ecomat400 4 F Ersatz / Alternative  
E11763 YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS ecomat400 4 F Ersatz / Alternative  
E11764 SDOAH030MSSFKPG ecomat400 4 A    
E11765 ANGLE BRACKET M30 efector100 N F    
E11770 SSTGH050MSSFKPG ecomat400 4 C    
E11771 MOUNTING CLAMP D6.5 MM efector100 4 F    
E11772 MOUNTING CLAMP D3 C60MM efector100 4 D    
E11774 SDOGH050MSSFKPG ecomat400 4 A    
E11775 ProcessLine SB V4A 10m ecomat300 4 B    
E11776 SSTGH050MSSFKPG ecomat400 4 F    
E11795 SDOAA030MSSFKPG ecomat400 4 A    
E11796 ADAPT TRAPEZOIDAL SLOT CYL efector100 4 A    
E11797 ADAPT TIE ROD/PROFILE CYL efector100 4 A    
E11798 MEMORY BLOCK efector100 4 A    
E11799 ADAPT TIE ROD/PROFILE/CYL efector100 4 A    
E11801 ADAPT TIE ROD/PROFILE CYL efector100 4 A    
E11803 MAGNET M4.1/BARIUM F.STAINLESS efector100 4 A    
E11806 ADOAH080MSS0010C08 ecomat400 4 C    
E11807 ADOGH080MSS0005H08 ecomat400 4 A    
E11809 ADOGO014MSS0010B11 ecomat400 4 A    
E11810 VVDAA030MSS00,3H03STGH030MSS ecomat400 4 F    
E11812 VDOAH040MSS0025E04DOAH040MSS ecomat400 4 N    
E11813 VDOAH043MSS0025E04DOAH043MSS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11814 ADOGF040MSS0020H04 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11816 FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL efector100 4 A    
E11817 FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL efector100 4 A    
E11818 FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL efector100 4 A    
E11819 FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL efector100 4 A    
E11820 FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL efector100 4 A    
E11821 FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL efector100 4 A    
E11822 FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL efector100 4 A    
E11823 FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL efector100 4 A    
E11824 SALES TOOL CYLINDERSWITCH efector100 N Z nicht mehr lieferbar            
E11825 VDOGH030MSS0002H03STGH030MSS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11832 ADOGH030MSS0010E03 ecomat400 4 F    
E11835 VDOGF040MSS0010H04STGF040MSS ecomat400 4 N    
E11836 VDOGF040MSS0015H04STGF040MSS ecomat400 4 N    
E11837 VDOAF040MSS0010H04STGF040MSS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11838 VDOAF040MSS0015H04STGF040MSS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11839 CABLE PROTECTION efector100 4 F    
E11840 SSTGH040MSSFKSK ecomat400 4 A    
E11841 SDOGH040MSSFKSK ecomat400 4 A    
E11846 CYLINDER SWITCH STRAP SADDLE efector100 4 C    
E11847 ProcessLine SB V4A 25m ecomat400 4 B    
E11848 VDOGF030MSS0001H03STGH030MSS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11855 ADOGH080MSS0010C08 ecomat400 4 A    
E11856 ADOGH080MSS0015C08 ecomat400 4 A    
E11857 SSTGH040VASFKPG ecomat400 4 A    
E11858 SSTAH040VASFKPG ecomat400 4 A    
E11859 SSTGH050VASFKPG ecomat400 4 A    
E11860 SSTAH050VASFKPG ecomat400 4 A    
E11861 SDOGH040VASFKPG ecomat400 4 A    
E11862 SDOAH040VASFKPG ecomat400 4 A    
E11863 SDOAH042VASFKPG ecomat400 4 A    
E11864 SDOGH050VASFKPG ecomat400 4 A    
E11865 SDOAH050VASFKPG ecomat400 4 A    
E11872 ADAPTER FOR CYL SMC CP95 efector100 4 A    
E11877 ADAPT METAL CLEAN-LINE CYL efector100 4 A    
E11878 VSTGH050ZDS00,5I03VSAB030PLS ecomat400 4 F    
E11879 VSTGH050ZDS0001I03VSAB030PLS ecomat400 4 F    
E11880 LOCK RING M8 (10X) ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11882 LOCKWASHER V2A M12 (10X) efector100 N A    
E11890 ADAPT FOR CYL SMC ECDQ2 efector100 4 A    
E11891 ADAPT FOR CYL SMC CDQ2 efector100 4 A    
E11892 ADAPT FOR CYL BOSCH PRB efector100 4 A    
E11893 ADAPT FOR CYL BOSCH 2700 efector100 4 A    
E11894 ADAPT FOR CYL BOSCH 523 efector100 4 A    
E11895 ADAPT FOR CYL FESTO DZH efector100 4 A    
E11898 VDOGH040MSS0002X04GXS ecomat400 4 A    
E11900 ADAPTER VALVIS_04 efector180 3 A    
E11901 NUT M8  CUZN 10PCS. efector100 2 F Ersatz / Alternative 3/31/2015
E11902 NUT M8  CUZN 100PCS. efector100 2 F    
E11906 NUT M12 CUZN 10PCS. efector100 4 A    
E11907 NUT M12 CUZN 100PCS efector100 4 F Ersatz / Alternative 3/31/2015
E11908 NUT M30 CUZN 10PCS. efector100 4 C    
E11909 NUT M30 CUZN 100PCS. efector100 4 C    
E11912 ADAPT TIE ROD CYL D5-7 efector100 4 A    
E11913 ADAPT TIE ROD CYL D3-6 efector100 4 A    
E11914 ADAPT C-SLOT IN T-SLOT SHORT efector100 4 A    
E11915 LOCK RING M8 (1X) ecomat400 4 D    
E11917 EDOGH050MSS00,7E05(M16) ecomat400 4 C    
E11918 NUT M16x1,5 CUZN 10PCS. ecomat400 4 F    
E11920 VDOAH040MSS0025H04STGH040MSS ecomat400 4 F    
E11921 VDOAH040MSS0020H04STGH040MSS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11922 VDOAH040MSS0015H04STGH040MSS ecomat400 4 F Ersatz / Alternative  
E11925 EDOGK190MSS00,5E23 ecomat400 4 C    
E11926 NUT M12 ST.STEEL 10PCS. efector100 4 F Ersatz / Alternative 3/31/2015
E11927 NUT M12 ST.STEEL 100PCS. efector100 4 F Ersatz / Alternative  
E11928 ADAPT C-SLOT IN T-SLOT FLUSH efector100 4 A    
E11929 COMBICON screw terminal set efector100 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11930 COMBICON cage clamp set efector100 4 C    
E11948 PROTECTION IOW efector100 1 F    
E11949 VDOAA040PLS0003H03STGH050MSS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11950 ADOGH080MSS0002H08 ecomat400 4 A    
E11951 YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11952 WIRE STRIPPING TOOL E11952 ecomat400 N A    
E11953 VDOGH040MSS0005C04STGH040MSS ecomat400 4 A    
E11954 VSTG040MSS0001C04DOGX030--S ecomat400 4 N    
E11955 VDOGH040MSS0002C04STGF040MSS ecomat400 4 F    
E11956 VDOGH040MSS0002C04STGH040MSS ecomat400 4 N    
E11957 ADAPT TRAPEZOIDAL SLOT CYL efector100 4 A    
E11958 CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D16 efector100 4 A    
E11959 CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D20 efector100 4 A    
E11960 CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D25 efector100 4 A    
E11961 CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D12 efector100 4 A    
E11963 VSTGH050MSS0003B03VDAA041--S ecomat400 4 A    
E11972 ADOAH042MSS0007H03 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11973 ADOAH042MSS0012H03 ecomat400 4 F nicht mehr lieferbar            
E11974 cable Plus and Minus crossed ecomat400 4 C    
E11975 FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL efector100 4 A    
E11976 FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL efector100 4 A    
E11977 FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL efector100 4 A    
E11978 FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL efector100 4 A    
E11979 FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL efector100 4 A    
E11980 FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL efector100 4 A    
E11981 FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL efector100 4 A    
E11982 FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL efector100 4 A    
E11983 ADAPT FOR CYL BOSCH OCT efector100 4 A    
E11984 PROTECTIVE HOUSING IND/T5 efector180 N A    
E11986 ADOAH050MSS0002C05 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11987 ADOAH050MSS0010K05 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E11988 ADAPT TRAPEZOIDAL SLOT CYL efector100 4 A    
E11989 ADAPTER VALVIS_05 efector180 4 A    
E11991 AVDAA031PLS0010H03 ecomat400 4 C    
E11992 AVDAB031PLS0010H03 ecomat400 4 C    
E11994 MOUNTING CLAMP M12 efector100 4 A    
E11995 MOUNTING CLAMP M18 efector100 4 A    
E11996 MOUNTING CLAMP M30 efector100 4 A    
E11999 KABDOSE DK-000-K DIN43650/PG11 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12000 YDOAH032MSS0003H03STGH040MSS ecomat400 4 F Ersatz / Alternative  
E12001 YDOAH032MSS0004H03STGH040MSS ecomat400 4 F Ersatz / Alternative  
E12002 YDOAH032MSS0005H03STGH040MSS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12004 MEMORY BLOCK C-NUT efector100 4 A    
E12006 VDOAH080MSS00,6C08STAH080MSS ecomat400 4 F    
E12007 ADOAH040MSS0002K04 ecomat400 4 F Ersatz / Alternative  
E12008 ADOGH050MSS0030C05 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12009 ADAPTER VALVIS_06 efector180 6 A    
E12010 ADAPTER VALVIS_07 efector180 6 A    
E12015 CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45 efector100 4 A    
E12017 CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 32/36 efector100 4 A    
E12042 ADAPTER_VALVIS_08 efector180 4 A    
E12043 ADAPTER VALVIS 09 efector180 4 A    
E12046 EDOGH040MSS0,15E04 (M16) ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12047 ESTGH040MSS0,15E04 (M16) ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12048 EDOGH050MSS0,15E05 (M16) ecomat400 4 F    
E12049 ESTGH030MSS0,15E03 (M16) ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12050 250 ST REDUZIERHUELSE D20/D18 efector100 N C    
E12057 EDOGF030MSS0,15E02 (M8) ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12058 EDOGH030MSS0,15E03 (M16) ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12059 ESTGF040MSS0,15E04 (M8) ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12060 VDOAH080MSS01,5C08STAH080MSS ecomat400 4 F    
E12062 STGH050MSS0004B03VDAA041--S ecomat400 4 F    
E12063 STGH050MSS0006B03VDAA041--S ecomat400 4 F    
E12064 STGH050MSS0008B03VDAA041--S ecomat400 4 F    
E12065 YDOAH032MSSXXXXH03STGH040MSS ecomat400 4 F Auslaufartikel  
E12066 YDOAH032MSSXXXXH03STGH040MSS ecomat400 4 F Ersatz / Alternative  
E12067 YDOAH032MSSXXXXH03STGH040MSS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12068 YVDAA042--S0003A03STGH050MSS ecomat400 4 F    
E12074 ADOGH050MSS0010K05 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12077 T SPLITTER M12/2XUS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12078 MOUNTING TOOL CONNECTORS ecomat400 N C    
E12079 ADOGH050MSS0010C05 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12080 Multicable 1 x Y-Jumper M12 ecomat400 4 F Ersatz / Alternative  
E12081 MOUNTING SET D18 efector100 N F    
E12082 MOUNTING SET D30 efector100 N F    
E12083 KAPPE/15MM/PTFE/IG/KG efector100 N A    
E12084 SPACER IFM-PUCK 10 MM efector180 4 C    
E12086 MOUNTING SET M18X1 efector100 1 F    
E12088 FIXING/M12/MODUL/MS/END STOP efector100 N Z nicht mehr lieferbar            
E12090 VDOGH040MSS0002X04GXS ecomat400 4 A    
E12091 VDOGH050MSA0003H05STGH050MSS ecomat400 4 F    
E12092 VSTGH050MSS0003H05STGH050MSS ecomat400 4 F    
E12093 VDOGH050MSS0003H05DOGH050MSS ecomat400 4 F    
E12094 VSTGH050MSS00,5H05STGH050MSS ecomat400 4 F    
E12095 VDOGH050MSS0002H05DOGH050MSS ecomat400 4 F    
E12096 ADOAK190MSS0014H19 ecomat400 4 F    
E12097 VDOGH040MSS0002C04STGF040MSS ecomat400 4 F    
E12098 ADOAA050MSS0010H04 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12101 Y----------0001H05STGH050MSS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12103 ADAPTER VALVIS 10 efector180 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12104 ADAPTER VALVIS 11 efector180 4 F Ersatz / Alternative 3/31/2015
E12105 ZDO8F04HMSS0005H10 ecomat400 4 F    
E12106 MOUNTING ADAPTOR IMC efector100 N A    
E12123 ADAPTER VALVIS 12 efector180 4 A    
E12146 VDOGH040VA04,7E03STGH080VAS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12150 VDOGH040VA05,8E03STGH080VAS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12153 SURFACE MOUNT ACCESSORY FOR KQ efector100 N A    
E12154 SURFACE MOUNT ACCESSORY FOR KQ efector100 N A    
E12155 VDOGF040MSS00,2H04STGF040MSS ecomat400 4 F    
E12156 Mounting plate efector100 N N    
E12157 YDOAH032MSS00,6H03STGH040MSS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12158 YDOAH032MSS02,5H03STGH040MSS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12159 YDOAH032MSS03,5H03STGH040MSS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12160 YDOAH032MSS04,5H03STGH040MSS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12161 IMC bracket plate efector100 N C    
E12162 YDOAH032MSS0008H03STGH040MSS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12163 MOUNTING ADAPTER KQ efector100 N A    
E12164 ADAPT FOR ICL AND CDN CYL efector100 4 N    
E12165 Verteiler/STM12/2xUS ecomat400 4 F    
E12166 ADOGH080MSS0005B08 ecomat400 4 A    
E12167 ADOGH080MSS0010B08 ecomat400 4 A    
E12168 ADOAH080MSS0005B08 ecomat400 4 A    
E12169 ADOAH080MSS0010B08 ecomat400 4 A    
E12170 ADAPTER VALVIS 14 efector180 3 A    
E12192 ADOAH040VAS0025G04 ecomat400 4 C    
E12204 VDOGH040MSS0010X04GXS ecomat400 4 B    
E12205 VDOGH040MSS0020X04GXS ecomat400 4 B    
E12206 SDOAH042MSSFKPG ecomat400 4 F Ersatz / Alternative  
E12207 NUT M18X1 PBTB 250 PIECES efector100 N D Auslaufartikel 3/31/2015
E12208 CABLE GLAND M20X1,5 efector180 4 A    
E12209 PROTECTION CAP  M20X1,5 efector180 4 A    
E12212 PROTECTION CAP  10/9 efector180 4 A    
E12213 ADOGH080MSS0005C08 ecomat400 4 B    
E12214 VSTAH050MSS00,5C04STAH050MSS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12215 ASTGA050MSS0006C04 ecomat400 4 D    
E12217 SURFACE MOUNT ACCESSORY FOR KQ efector100 N F Ersatz / Alternative 3/31/2015
E12218 ADAPT FOR NORGREN SERIES M efector100 4 A    
E12222 VDOGH040VAS0005G04STGH040VAS ecomat400 4 F    
E12223 VDOGH040VAS0010G04STGH040VAS ecomat400 4 F    
E12224 SVDAA031PLSFKPG ecomat400 4 D    
E12225 INDUSTRIAL ETHERNET CABLE 23M ecomat400 4 A    
E12226 VDOAH040MSS0002X04GXS ecomat400 4 A    
E12227 YDOGF040VAS00,6E04STGH040VAS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12228 ADOAH040VAS0010G04 ecomat400 4 A    
E12229 ADOAH040VAS0020G04 ecomat400 4 B    
E12230 ADOAH040VAS0035G04 ecomat400 4 B    
E12231 ADAPT TIE ROD/PROFILE efector100 4 C    
E12232 ADAPT TIE ROD/PROFILE efector100 4 C    
E12233 ADAPT TIE ROD/PROFILE efector100 4 C    
E12234 ADAPT TIE ROD/PROFILE efector100 4 F    
E12235 YVDAA042--S00,6H03STGH050MSS ecomat400 4 N    
E12236 ADOGH050MSS0060C05 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12237 ADOAH080MSS0015B08 ecomat400 4 B    
E12238 ADOAH080MSS0025B08 ecomat400 4 B    
E12240 YDOGF030VAS00,6E03STGH040VAS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12244 MOUNTING CLAMP M18 efector100 4 D    
E12249 SSTGH040VASFKPG ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12250 SSTGH050VASFKPG ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12252 AVDAA031PLS0,48H03 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12254 KENNZTUE + KENNZSCH KPL 50 STK ecomat400 N D    
E12256 CABLE/100m/PVC/4x0,34/ORANGE ecomat400 N B    
E12259 ADAPT Protection T-SLOT Sensor efector100 4 A    
E12260 ADOAH080MSS0010H08 ecomat400 4 B    
E12261 SSTGH040MSSFKSG ecomat400 4 A    
E12263 YDOAF030VAS00,6E03STGH040VAS ecomat400 4 F Ersatz / Alternative  
E12264 EDOGF040MSS00,5E04 (M8) ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12265 ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS ecomat400 4 A    
E12266 SSTGH040MSSFKPG ecomat400 4 C    
E12267 ADOGH040MSS0010C04 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12268 ASTGH080MSS0005A08 ecomat400 4 D    
E12269 ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS ecomat400 4 B    
E12270 YDOAH030MSS0005H03STGH040MSS ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12271 VDOAA030MSS00,3H03STAH030MSS ecomat400 4 N    
E12272 VDOAA030MSS0001H03STAH030MSS ecomat400 4 N    
E12273 VDOAA030MSS0003H03STAH030MSS ecomat400 4 N    
E12274 CABLE/10M/ Silicon/4X0,34/BK ecomat400 N A    
E12275 VVDAB031MSS00,6H03STGH030MSS ecomat400 4 D    
E12276 ADOAH040MSS0010C04 ecomat400 4 Z nicht mehr lieferbar            
E12280 VDOGH080MSS0001H08STGH080MSS ecomat400 4 C    
E12281 VDOGH080MSS0002H08STGH080MSS ecomat400 4 C    
E12282 ADOAA030MSS0002H03 ecomat400 4 C    
E12283 VDOGH040MSS0005X04GXS ecomat400 4 C    
E12284 ASTGH050MSA0003H02 ecomat400 4 C    
E12285 ASTGH050MSA0010H02 ecomat400 4 C    
E12286 ADOAA030MSS0010H03 ecomat400 4 B    
E12287 SSTAH040MSSFKSG ecomat400 4 B    
E12289 SSTGH040MSSFKSG ecomat400 4 N    
E12291 MAGNET M3.1/BARIUM F.STAINLESS efector100 4 A    
E12293 ZDO8F04HMSS0002H10 ecomat400 4 F    
E12295 ADOAH080VAS0005E08 ecomat400 4 C    
E12296 ADOAH080VAS0010E08 ecomat400 4 C    
E12315 ProfiBus Terminat. Resistor ecomat400 4 A    
E12316 VDOGH050MSS0002C02STG020MSS ecomat400 4 A    
E12317 VDOGH050MSS0010C02STG020MSS ecomat400 4 A    
E12318 ASTGH020MSS0002C02 ecomat400 4 A    
E12319 ASTGH020MSS0010C02 ecomat400 4 A    
E12320 ADOGH050MSS0002K02 ecomat400 4 A    
E12321 ADOGH050MSS0010C02 ecomat400 4 A    
E12322 ADAPT NORGREN C-SLOT 6,4MM efector100 4 F Ersatz / Alternative 3/31/2015
E12323 MOUNTING CLAMP D34 efector100 N F    
E12324 CYLINDER SWITCH CABLE CLIP efector100 4 F    
E12325 ADOAH040VAS0050G04 ecomat400 4 B    
E12332 VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS ecomat400 4 C    
E12333 ASTGH040MSS0010C04 ecomat400 4 F    
E12335 VDOGH040MSS0002H04STGX040--S ecomat400 4 D    
E12336 VDOGH040MSS0004H04STGX040--S ecomat400 4 D    
E12339 ADOAH040MSS0005C04 ecomat400 4 A    
E12340 ADOAH040MSS0010C04 ecomat400 4 A    
E12341 ADOAH040MSS0030C04 ecomat400 4 A    
E12342 WASHER M18 DIN 6797-J19-VA2 efector100 N F    
E12343 ADOAH080VAS0025E08 ecomat400 4 C    
E12344 ADOGH080VAS0025E08 ecomat400 4 C    
E12375 ADAPT FOR PNEUMAX SERIE 1500 efector100 4 F    
E17002 PUCK/IND/33 efector180 N B    
E17015 MOUNTING SCREWS M5X35 efector180 N F    
E17019 MONT.TILLB. IND 45MM+AD10MM efector180 4 C    
E17021 MOUNTING KIT IND efector180 N Z nicht mehr lieferbar            
E17026 MOUNTING KIT IND 10MM EXTENSIO efector100 N N    
E17055 MOUNTING KIT IND FOR IF7004 efector100 N F    
E17056 MOUNTING KIT IF7004 efector100 N F    
E17088 ADAPTER FOR E10320 efector100 N Z nicht mehr lieferbar            
E17105 PUCK FOR VALVE POSITION efector180 4 C    
E17108 MOUNTING KIT IND FOR AMG005 efector180 N B    
E17109 PUCK/IND F KEYSTONE 790-018 efector180 N Z nicht mehr lieferbar            
E17110 PUCK IND E D102/ISO W. DRAIN efector180 4 F Ersatz / Alternative 3/31/2015
E17118 Puck/IND/BK/D53 efector180 4 A    
E17119 Puck d=102mm efector180 N F    
E17148 PUCK/D65/ADJUSTABLESCREWS efector180 N B    
E17150 MOUNTING PLATE DN80 efector100 N Z nicht mehr lieferbar            
E17151 MOUNTING PLATE DN200 efector100 N Z nicht mehr lieferbar            
E17172 ADAPTER FOR E10320 efector180 N Z nicht mehr lieferbar            
E17177 INDIKERINGSDON A IND  /NONT RC efector180 4 D    
E17183 MOUNTING KIT FOR E10328 efector100 N Z nicht mehr lieferbar            
E17205 PUCK/INVERTED FUNCTION efector180 N D    
E17223 MOUNTING KIT NAF efector180 4 F    
E17263 MOUNTING KIT LKLA 85mm efector180 N F Auslaufartikel 3/31/2015
E17294 PUCK FOR VALVE POSITION efector180 N C    
E17295 Visual plug for puck (bk) efector180 N B    
E17296 VISUAL PLUG FOR PUCK (YE) efector180 N B    
E17297 PUCK/IND/D45 ALFALAVAL efector180 3 C    
E17307 PROTECTIVE CAP PUCK FIXING efector100 N Z nicht mehr lieferbar            
E17320 PUCK/IND/BK/D53 efector180 4 A    
E17321 Puck/IND/bk/53/8 efector180 4 C    
E17322 PUCK/IND/BL/53/8 efector180 4 C    
E17323 PUCK/IND/RD/53/8 efector180 4 F    
E17324 PUCK/IND/BK/65/8 efector180 4 C    
E17325 PUCK/IND/BL/65/8 efector180 4 F    
E17326 Puck/IND/rd/65/8 efector180 4 F    
E17327 PUCK/IND/8 PA6 efector180 4 A    
E17328 PUCK/IND/BK/D102 efector180 4 A    
E17329 PUCK/IND/BK/102/08 efector180 4 C    
E17330 PUCK/IND/BL/102/8 efector180 4 F    
E17331 PUCK IND/RD/102/8 efector180 4 F    
E17332 Puck/IND/102/h=50 efector180 4 F Auslaufartikel 3/31/2015
E17337 Puck d=102mm efector180 N F    
E18211 PRISE 1/2"CF3p25mPVC/DAIRY ecomat400 N C    
E18232 ADOGA030VAS0005E03 ecomat400 4 C    
E18234 ADOAA030VAAS0005E03 ecomat400 4 C    
E18235 ADOAA030VAAS0010E03 ecomat400 4 C    
E18401 SENSOR TESTPAK efector100 4 A    
E19503 NUT M18X1 FOR FLOW PLATE efector100 N B    
E19673 MOUNTING BRACKET IDC efector100 N F    
E19868 cap for IDE efector100 N F    
E1D100 FINE ADJUSTMENT FOR O1D efector200 4 A    
E20003 REFLECTOR TS-22 efector200 3 A    
E20004 REFLECTOR TS-40 efector200 3 A    
E20005 REFLECTOR TS-80 efector200 3 A    
E20051 FT-00-P-A-M6 efector200 3 A    
E20052 FT-00-P-A-E3 efector200 3 A    
E20053 FT-00-P-V-E1 efector200 3 A    
E20054 FT-00-P-A-R4 efector200 3 A    
E20055 FT-00-A-A-M6 efector200 3 A    
E20056 FT-00-A-A-E3 efector200 3 A    
E20057 FT-00-A-V-E1 efector200 3 A    
E20058 FT-00-A-A-R4 efector200 3 A    
E20059 FE-00-P-A-M4 efector200 3 A    
E20060 FE-00-P-A-E2,5 efector200 3 A    
E20061 FE-00-P-V-E1 efector200 3 A    
E20062 FE-00-P-A-R3 efector200 3 A    
E20065 FT-00-APA-M6/S 0,5M efector200 3 B    
E20066 FT-00-P-A-M6/2M efector200 3 B    
E20068 FT-00-P-A-M6/1,2M efector200 3 F nicht mehr lieferbar            
E20071 FT-00-A-A-M6/1M efector200 3 A    
E20072 FT-00-A-A-R4/1,5 efector200 3 B    
E20073 FE-00-P-A-M4/2M efector200 3 F Ersatz / Alternative 3/31/2015
E20074 FT-00-P-A-M4 efector200 3 F Ersatz / Alternative  
E20076 FT-00-A-V-R1 efector200 3 B    
E20077 FT-00-P-V-E1/1M efector200 3 B    
E20078 FT-00-M-E3 efector200 3 A    
E20080 FT-00-A-A-E3/1M efector200 3 B    
E20083 FT-00-P-A-M6/1M efector200 3 B    
E20085 FT-00-A-V-E1/1M efector200 3 F nicht mehr lieferbar            
E20086 FT-00-A-A-M6/1,5M efector200 3 B    
E20088 FT-00-P-V-E1/0,1M efector200 3 F Ersatz / Alternative 3/31/2015
E20094 FT-00-P-A-M6/0,25M efector200 3 F Ersatz / Alternative  
E20102 MOUNTING CLAMP 7 MM efector200 N A    
E20103 6MM BEFESTIGUNGSSCHELLE efector200 N A    
E20104 MOUNTING CLAMP 5 MM efector200 N A    
E20105 4,5MM BEFESTIGUNGSSCHELLE efector200 N A    
E20106 MOUNTING CLAMP 3.5 MM efector200 N A    
E20107 MOUNTING CLAMP 3 MM efector200 N A    
E20113 FT-00-P-A-R4/0,1M efector200 3 F nicht mehr lieferbar            
E20116 FE-00-P-A-R3/1M efector200 3 F nicht mehr lieferbar            
E20119 KNURLED NUT FT/FE-00 efector200 N C    
E20123 FT-00-P-A-E3/1M efector200 3 F Ersatz / Alternative  
E20124 FT-00-A-A-M6/2M efector200 3 B    
E20127 FE-00-A-V-E1 efector200 3 A    
E20128 FE-00-A-A-M4 efector200 3 A    
E20129 FE-00-A-A-R3 efector200 3 A    
E20130 FE-00-A-A-E3 efector200 3 A    
E20136 FT-00-P-A-M6/1,5M efector200 3 B    
E20137 FT-30-A-A-M8/3M efector200 3 B    
E20139 FT-00-A-A-R4/2M efector200 3 F Ersatz / Alternative  
E20148 FT-30-A-A-M8/2M efector200 3 B    
E20152 FT-30-A-A-M8 efector200 3 A    
E20153 FT-30-A-A-R8 efector200 3 F Ersatz / Alternative 3/31/2015
E20154 FT-30-A-A-E6 efector200 3 F nicht mehr lieferbar            
E20155 FT-30-A-A-R6 efector200 3 F nicht mehr lieferbar            
E20156 FT-30-P-A-M8 efector200 3 A    
E20157 FT-30-P-A-R8 efector200 3 A    
E20158 FT-30-P-A-E6 efector200 3 F Ersatz / Alternative  
E20159 FT-30-P-A-R6 efector200 3 F nicht mehr lieferbar            
E20160 FE-30-A-A-M6 efector200 3 A    
E20161 FE-30-A-A-R6 efector200 3 A    
E20162 FE-30-A-A-E3 efector200 3 F Ersatz / Alternative  
E20163 FE-30-A-A-R3 efector200 3 B    
E20164 FE-30-P-A-M6 efector200 3 A    
E20165 FE-30-P-A-R6 efector200 3 A    
E20166 FE-30-P-A-E3 efector200 3 Z nicht mehr lieferbar            
E20167 FE-30-P-A-R3 efector200 3 F Ersatz / Alternative  
E20176 FT-00-A-A-E3/1,5M efector200 3 F Ersatz / Alternative  
E20177 FT-30-A-A-M8/1M efector200 3 B    
E20181 KNURLED NUT FT/FE-30 efector200 N C    
E20186 FE-00-A-A-M4/1M efector200 3 F Ersatz / Alternative 3/31/2015
E20187 FE-30-A-A-M6/1M efector200 3 B    
E20192 FT-00-N-V-M6/1,5M efector200 3 D    
E20199 FT-00-R3 efector200 3 F    
E20210 ANGLE BRACKET OS efector200 3 A    
E20211 ANGLE BRACKET OU efector200 3 A    
E20215 FT-00-M6 efector200 3 A    
E20216 KNURLED NUT FT/FE-00 efector200 N C    
E20219 FE-30-A-A-M6/2M efector200 3 B    
E20228 FE-00-P-A-R3 efector200 3 A    
E20229 FE-30-A-A-M6/3M efector200 3 B    
E20230 FT-00-P-V-R1 efector200 3 A    
E20234 FT-00-P-A-E3/1,5M efector200 3 F Ersatz / Alternative  
E20248 FT-30-A-A-R8/3M efector200 3 F Ersatz / Alternative  
E20249 FT-00-P-MS efector200 3 A    
E20258 FT-00-A-A-M6/2,5M efector200 3 F nicht mehr lieferbar            
E20259 FE-30-A-A-M6/5M efector200 3 F nicht mehr lieferbar            
E20269 FT-00-R3 efector200 3 B    
E20296 FE-30-A-A-M6/1,5M efector200 3 B    
E20297 LENS ATTACHMENT FE-30 efector200 N A    
E20301 REFLECTOR GLASS TS-86 efector200 N B    
E20302 GLASS PANE OIT efector200 N F Auslaufartikel 3/31/2015
E20313 FT-30-P-A-M8/4M efector200 3 Z nicht mehr lieferbar            
E20333 FE-30-P-A-R3/1M efector200 3 F    
E20339 FE-30-A-A-R6/2M efector200 3 B    
E20340 FE-30-A-A-R6/3M efector200 3 F nicht mehr lieferbar            
E20342 FE-30-A-A-R3/1M efector200 3 F Ersatz / Alternative 3/31/2015
E20351 FT-00-P-A-R4/1,5M efector200 3 F    
E20352 FT-00-P-A-R4/2,5M efector200 3 F nicht mehr lieferbar            
E20353 MOUNTING CLAMP 10 MM efector200 N A    
E20356 FT-00-A-A-E3/2,5M efector200 3 F nicht mehr lieferbar            
E20357 FE-00-P-A-M4/1,5M efector200 3 F Ersatz / Alternative 3/31/2015
E20363 FE-00-A-A-M4/2,5M efector200 3 F nicht mehr lieferbar            
E20364 FE-00-A-A-R3/1,5M efector200 3 F    
E20367 FE-00-A-A-E3/1,5M efector200 3 F nicht mehr lieferbar            
E20368 FE-00-A-A-E3/2,5M efector200 3 F    
E20370 FE-00-A-V-E1/1,5M efector200 3 F Ersatz / Alternative  
E20383 FT-18-P-A-M6 efector200 3 F    
E20384 FT-18-P-A-R5 efector200 3 A    
E20385 FT-18-A-A-M6 efector200 3 F Auslaufartikel 3/31/2015
E20386 FT-18-A-A-R5 efector200 3 F Auslaufartikel 3/31/2015
E20387 FE-18-P-A-M4 efector200 3 F    
E20388 FE-18-P-A-R4 efector200 3 F Auslaufartikel 3/31/2015
E20389 FE-18-A-A-M4 efector200 3 F Auslaufartikel 3/31/2015
E20390 FE-18-A-A-R4 efector200 3 F Auslaufartikel 3/31/2015
E20401 REFLECTION TAPE TS-00/1M efector200 N A    
E20412 FT-00-P-A-R4/0,22M efector200 3 F    
E20417 FORK SUPPORT 50 MM efector200 N F Ersatz / Alternative  
E20418 FORK SUPPORT 100 MM efector200 N F Ersatz / Alternative  
E20419 ANGLE SUPPORT 110° efector200 N A    
E20420 FT-00-V-E1 efector200 3 F    
E20421 FIBRE OPTIC INFRA SENSOR efector600 N F Auslaufartikel  
E20423 FT-00-P-A-M6/0,29M efector200 3 B    
E20424 LENS ATTACHMENT 2° OWF efector600 N Z nicht mehr lieferbar            
E20426 Infrarot Montagefuß/OW efector600 N Z nicht mehr lieferbar            
E20428 ADOGB030PLS0002E03 ecomat400 4 A    
E20429 ADOGB030PLS0005E03 ecomat400 4 A    
E20430 ADOGB030PLS0002E03 ecomat400 4 A    
E20441 ANGLE BRACKET OT efector200 3 F Auslaufartikel 3/31/2015
E20443 FT-00-PPV-M6 efector200 3 B    
E20452 REFLECTOR TS-45x28 efector200 3 A    
E20453 REFLECTOR TS-93x45 efector200 3 A    
E20454 REFLECTOR TS-96x96 efector200 3 A    
E20457 FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M efector600 N Z nicht mehr lieferbar            
E20458 FT-00-A-A-R4 efector200 3 F nicht mehr lieferbar            
E20461 ANGLE BRACKET OT/US-100 efector200 3 F Auslaufartikel 3/31/2015
E20467 FE-00-A-A-M4 efector200 3 F    
E20481 FT-00-A-A-M6/0,2M +/-5MM efector200 3 F    
E20489 FT-00-M-V-M6 efector200 3 A    
E20492 FE-00-M-V-E3 efector200 3 A    
E20493 FE-00-M-V-R3 efector200 3 A    
E20494 FT-00-M-V-E3 efector200 3 A    
E20495 FT-00-M-V-R4 efector200 3 A    
E20500 FE-00-M-V-R3 1M efector200 3 B    
E20502 FT-00-M-V-R4/1M efector200 3 B    
E20504 REFLECTOR TS-17 efector200 3 A    
E20505 FE-00-M-V-M4 efector200 3 A    
E20506 FE-00-M-V-E1 efector200 3 A    
E20507 FT-00-M-V-E1 efector200 3 A    
E20510 FT-00-A-A-R4/S efector200 3 D    
E20511 FT-00-MPV-M6 efector200 3 A    
E20512 REPLACEMENT LENS OIR/OIT efector200 N F Auslaufartikel 3/31/2015
E20514 ANGLE BRACKET OA efector200 3 A    
E20523 FT-00-M-V-M6/1,5m efector200 3 C    
E20526 FT-00-M-V-E3/1,5M efector200 3 B    
E20529 FT-00-M-V-R4/1,5m efector200 3 F nicht mehr lieferbar            
E20533 FE-00-M-V-M4/1,5M efector200 3 F nicht mehr lieferbar            
E20535 FE-00-M-V-M4/2,5M efector200 3 D    
E20537 FE-00-M-V-E3/2M efector200 3 Z nicht mehr lieferbar            
E20557 FT-00-A-A-E3/0,2M +/-10MM efector200 3 F nicht mehr lieferbar            
E20560 MOUNTING MATERIAL OAH efector200 3 F Auslaufartikel 3/31/2015
E20565 FT-00-MPV-M6 efector200 3 A    
E20568 FRESNEL LENSES INFRARED OWI efector600 N Z nicht mehr lieferbar            
E20570 FT-00-MPV-M6/2,5M efector200 3 F    
E20571 FT-00-MPV-M6/1,2m efector200 3 B    
E20572 FT-00-MPV-M6/2,0M efector200 3 B    
E20575 FT-30-N-V-M8 efector200 3 A    
E20580 FT-00-M-V-R1 efector200 3 Z nicht mehr lieferbar            
E20583 BEFESTWKL OC KL efector200 3 Z nicht mehr lieferbar           3/31/2015
E20590 TA 90 DEG ATTACHMENT FOR OF efector200 3 A    
E20592 REDUCING BUSH M18>M12 CUZN efector200 N C    
E20593 ANGLE BRACKET OBF efector200 N A    
E20594 FT-00-A-A-M6/3M efector200 3 F    
E20597 CABLE GLAND PG11 SKINTOP efector200 N Z nicht mehr lieferbar            
E20599 FT-00-P-V-E1/1,5m efector200 3 Z nicht mehr lieferbar            
E20600 CUTTER FOR FIBRE OPTICS efector200 N A    
E20603 FE-11-EPA-M3/F1X1/2M efector200 1 A    
E20606 FE-11-EPA-M4/F1X1/2M efector200 1 A    
E20609 FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M efector200 1 A    
E20612 FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M efector200 1 A    
E20615 FE-11-EPA-M4/F16X0,265/2M efector200 1 A    
E20633 FT-11-EPA-M6/F2X1/2M efector200 1 A    
E20639 FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M efector200 1 A    
E20645 FT-11-EPA-M4/F2X16X0,265/2M efector200 1 A    
E20648 FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M efector200 1 A    
E20651 FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M efector200 1 A    
E20654 FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M efector200 1 A    
E20679 LENS ATTACHMENT M3 efector200 3 A    
E20680 LENS ATTACHMENT M4 efector200 3 A    
E20683 DIN RAIL efector200 N A    
E20685 ADAPTER PLUG US-100 efector200 N F Auslaufartikel 3/31/2015
E20689 FE-11-EPX-X/F2X1/2M efector200 1 F Ersatz / Alternative  
E20692 FT-00-MPV-M6/3M efector200 3 B    
E20703 FE-11-EPV-M4/F1X1/2M efector200 1 B    
E20704 FT-11-EPV-M6/F2X1/2M efector200 1 B    
E20705 LENS ATTACHMENT M4 V2A efector200 N B    
E20707 FT-00-MPV-M6/5M efector200 3 C Ersatz / Alternative  
E20708 FT-00-M-V-R4/3M efector200 3 F Ersatz / Alternative  
E20711 FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M efector200 1 A    
E20712 FT-11-EPA-M3/F2X0,5/2M efector200 1 A    
E20714 FE-11-E-V-E3R/2m efector200 3 A    
E20715 FT-11-E-V-E6R/2m efector200 3 A    
E20716 CLAMP KF efector200 3 A    
E20717 CLAMP KR efector200 3 A    
E20718 MOUNTING SET 1 FREESTANDING efector200 3 A    
E20719 MOUNTING SET 2 FREESTANDING efector200 3 A    
E20720 MOUNTING SET 1 ROD MOUNTING efector200 3 A    
E20721 MOUNTING SET 2 ROD MOUNTING efector200 3 A    
E20722 REFLECTOR LASER TS-48X48 efector200 3 A    
E20723 TA 90 DEG ATTACHMENT FOR OG efector200 3 A    
E20724 ANGLE BRACKET REFLECTOR efector200 3 A    

IFM Vietnam