STT MÃ HÀNG NHÀ SX
1 T4Y1-N4NPOC,sensor:PT100 100-240vac AUTONIC
2 BMS2M-MDT,12-24VDC AUTONIC
3 713.99.0430.00.04.1710.1221.47 BINDER
4 Y600T  BRACKET(SMC)
5 81513200/PNE,function:4/2 CROUZET
6 7.0MF/450V DAEDONG
7 PMN10C+CAP1,range:2/10bar,code:31530 ELECTROTEC
8 Chụp cao su 31060 ELECTROTEC
9 ĐẦU NỐI AIRTAC FESTO
10 MSFG-24/42-50/60 FESTO
11 SC-4-1- 19A FUJI
12 R-FS4TZ-V075 HTM
13  FCM1-1805P-ARU4, 10-30VDC HTM
14 CB- CBM -63BD-400, 2.5" , scale : 400 bar/psi),connection : 1/4PF HYAIR
15 YW-EQ 24V IDEC
16 XB7EA2P IDEC
17 XB7EV04MP IDEC
18 FCD-8(10K-1) KITZ
19 FCD-8(10K-3/4) KITZ
20 FCD-8(10K-1 1/2) KITZ
21 83700.1332.1024 KUBLER
22 1R0 15  RT18 RT144 32A LEZO
23 1R0 15 RT18 RT144 12A LEZO
24 MC-150A 220V LS
25 CP Lsip 6A LSIP
26 Dây cáp SC-09 MELSEC
27 PS-08 MENKS
28 DILM7-10-24VDC MOELLER
29 MY4N-J 220/240AC OMRON
30 Đế 8,14 chân dẹp nhỏ,lớn OMRON
31 E5CN-Q2HBT OMRON
32 FO-01.1.2.1.1 PROFIMESS
33 FO-01.1.2.1.1(HÀNG BẢO HÀNH) PROFIMESS
34 Đèn báo AD56-22DS SHINTEC
35 S9R90GDH-TCE SPG
36 phụ kiện RT9 PAPER  
37 500V-2A-phi10  
38 BỘ LỤC GIÁC  
39 Đồng hồ O80mm 0-4BAR+0-120o  
43 DC tachomater Sanyo Denki 104-8011-1 SANYO DENKI
44 ITQ0040 I-TORK
45 VAN BI INOX PHI 60 I-TORK
46 DSE1 2X61-12B IXYS
47 IXFN 38N100Q2 IXYS
48 VAN 7010011100 METALWORK
49 CP 30-BA 1P MITSUBISHI
50 RAYCI3AM RAYTEK
51 KG4266 SEIFERT
52 WTB9-3N1161 SICK
53 Máy đo PH cầm tay HM-30P TOADIK
54 Cảm ứng lực cản HSX-A-200Kg  
55 SC-N2S 240V,220-240V 50HZ FUJI
56 WM4MV3HL AC100V 0-120V
WM4NVM6HL-10-120V
FUJI
57 WM4MV3HL AC100V 0-50V
WM4NVM6HL-10-50V
WM4MV3 AC100V 0-10V/0-50A
FUJI
58 Cảm biến độ ẩm
EE31PFTB55D05SW/AB
Correct oder code : EE31PFTB55D05SW/AB6T07
E+E
59 Thiết bị đo nhiệt độ: GMH 3750 Greisinger
60 Cảm biến tốc độ máy phân cỡ 10 to 40 VDC, GAVAZZI ET1820 CARLO GAVAZZI
61 HL 8888 GREAT-TECH
62 BRAKER L 8888 GREAT-TECH
63 HC 8844 GREAT-TECH
64 C 8844 GREAT-TECH
65 HL 8844 GREAT-TECH
66 L 8844 GREAT-TECH
67 EC5500R OHKURA
68 EC5900R OHKURA
69 VM7000 OHKURA
70 RM10C OHKURA