Thông tin sản phẩm :

Input type : R / S / K
Wires OD : ​0.5 / 1.6 / 2.3 / 3.2
Junctoin box : ​KN(IP65)​
​Metal TubeOD : ​21.7Ø​
Ceramics OD​ : 16Ø​
Ceramics Material​ : Ceramics 710
Model : eYc GT2 

Thông số kỹ thuật :

Input type : R: Pt-Rh13/Pt ; S: Pt-Rh10/Pt  ; K: Ni-Cr/Ni-Al
Wires OD: 0.5 / 1.6 / 2.3 / 3.2
Element : 1. One ; 2. Two
Junctoin box : KN(IP65)
Metal TubeOD : 21.7Ø
Ceramics OD : 16Ø
Ceramics Material : Ceramics 710

Mọi thông tin chi tiết tư vấn , giải đáp về sản phẩm và được hỗ trợ giá tốt nhất xin vui lòng liên hệ:

Hoàng Ngọc Thanh Thảo
[Sales Engineer and Marketing Suport]

Email: Thao@stc-vietnam.com

phone: 093 825 9508

Song Thanh Cong Trading Service Co., Ltd. (STC Vietnam)