Norgren Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Advantech Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Bussmann Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Festo Vietnam
Festo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Hydac Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPG Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
SPG Vietnam
SPG Vietnam
SPG Vietnam
SPG Vietnam
SPG Vietnam
SPG Vietnam
SPG Vietnam
SPG Vietnam
SPG Vietnam
SPG Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Festo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Seojin Instech Vietnam
Seojin Instech Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Sick Vietnam
Sick Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Matsui Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Woonyoung Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Weintek Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Takex Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QIANGZHU Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
E+H Vietnam
E+H Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Schmersal Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Carel Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
MTS Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Raytek Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
engmart Vietnam
(SHINHO SYSTEM Vietnam)
engmart Vietnam
(SHINHO SYSTEM Vietnam)
 
 
 
 
 
Takex Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
IFM Vietnam
IFM Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Sick Vietnam
Sick Vietnam
Sick Vietnam
Sick Vietnam
Sick Vietnam
Sick Vietnam
Omron Vietnam
Omron Vietnam
Keyence Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Dold Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Servomex Vietnam
 
 
 
 
 
 
Dold Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotech Vietnam
Dotech Vietnam
Dotech Vietnam
Dotech Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Eltra Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Allen Bradley Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Atago Vietnam
Atago Vietnam
G-won Vietnam
G-won Vietnam
Interlabkorea Vietnam
Interlabkorea Vietnam
Sinotech Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Allen Bradley Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
GPE Vietnam
GPE Vietnam
GPE Vietnam
GPE Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Gefran Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Schmersal Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Mitsubishi Vietnam
Mitsubishi Vietnam
Mitsubishi Vietnam
Mitsubishi Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundfos Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Yokogawa Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Aignep Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wise Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Mitsubishi/Gate Vietnam
Mitsubishi/Gate Vietnam
Mitsubishi/Gate Vietnam
Mitsubishi/Gate Vietnam
Mitsubishi/Gate Vietnam
Mitsubishi/Gate Vietnam
Mitsubishi/Gate Vietnam
Vbeltsupply Vietnam
Vbeltsupply Vietnam
Mitsubishi/Gate Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Migun Vietnam
Migun Vietnam
Migun Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
EMX Vietnam
EMX Vietnam
EMX Vietnam
EMX Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Siemens Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Mitsubishi Vietnam
Mitsubishi Vietnam
Mitsubishi Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCI Vietnam
CCIeco Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yokogawa Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Takex Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Schmersal Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Delta-Controls Vietnam
Delta-Controls Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
LIGHT STAR Vietnam
LIGHT STAR Vietnam
LIGHT STAR Vietnam
LIGHT STAR Vietnam
LIGHT STAR Vietnam
LIGHT STAR Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanguard Instruments Vietnam
Vanguard Instruments Vietnam
Vanguard Instruments Vietnam
Vanguard Instruments Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Harting Vietnam
Harting Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Kytola Vietnam
Brooks Vietnam
Kytola Vietnam
Brooks Vietnam
Kytola Vietnam
Brooks Vietnam
Kytola Vietnam
Brooks Vietnam
Kytola Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Rexroth Vietnam
Rexroth Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Sick Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Bircher Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Euchner Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempsens Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Proface Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IXYS Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
IRF Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raytek Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Raytek Vietnam
Raytek Vietnam
Raytek Vietnam
Raytek Vietnam
Raytek Vietnam
Raytek Vietnam
Raytek Vietnam
Raytek Vietnam
Raytek Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Banner Vietnam
Banner Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Wika Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Yaskawa Vietnam
Yaskawa Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crouzet - Crydom - Bei Vietnam
Crouzet - Crydom - Bei Vietnam
Crouzet - Crydom - Bei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanrex Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
LS Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schrack Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Festo Vietnam
Festo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Novotechnik Vietnam
 
 
 
 
 
 
Pilz Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Takex Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen Bradley Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Youyuan Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Balluff Vietnam
Balluff Vietnam
Balluff Vietnam
Balluff Vietnam
Balluff Vietnam
Balluff Vietnam
Balluff Vietnam
Balluff Vietnam
Balluff Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Kimo Vietnam
Kimo Vietnam
Kimo Vietnam
Kimo Vietnam
Kimo Vietnam
 
 
 
 
 
 
Omron Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
RION Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Eupec Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
List-magnetik Vietnam
 
List-magnetik Vietnam
List-magnetik Vietnam
List-magnetik Vietnam
 
List-magnetik Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
ICP DAS Vietnam
ICP DAS Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Anybus Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Endress + Hauser Vietnam
Endress + Hauser Vietnam
Endress + Hauser Vietnam
Endress + Hauser Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Prosoft-Technology Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Endress + Hauser Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Sato Vietnam
Sato Vietnam
Sato Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metrix Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
ATT Motor Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Novotechnik Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Koyo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siemens Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valcom Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hubner Berlin Vietnam
Hubner Baumer Vietnam
Hubner Berlin Vietnam
Hubner Baumer Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endress + Hauser Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
P+F Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Shinko Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lightstar Vietnam
Lightstar Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fairchild Vietnam
Fairchild Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fairchild Vietnam
Fairchild Vietnam
Fairchild Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P+F Vietnam
P+F Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E+H Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
P+F Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Chinabrew Vietnam
 
 
 
 
 
 
KACON Vietnam
HoneyWell Vietnam
SCHRACH Vietnam
POWER AREESTER Vietnam
GE Digital Energy Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wika Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Wise Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Itec Vietnam
Itec Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
FMS Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Ea technology Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
SPG Vietnam
SPG Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Festo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Yokogawa Vietnam
Yokogawa Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Yokogawa Vietnam
Yokogawa Vietnam
Yokogawa Vietnam
Yokogawa Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encoder Technology Vietnam
Encoder Technology Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Norgren Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AB - Allen Bradley Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ginice Vietnam
Ebm Papst Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
WLP Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EUPEC Vietnam
EUPEC Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
EUPEC Vietnam
EUPEC Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuji Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DSTI Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Endress + Hauser Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Azbil - Yamatake Vietnam
Azbil - Yamatake Vietnam
Azbil Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ross Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Fairchild Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Watlow Vietnam
Watlow Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funke+Huster Vietnam
FHF Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Baumer Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Yumeng Vietnam
Yumeng Vietnam
Yumeng Vietnam
Sumtak Vietnam
Koyo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Schneider Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Kimo Vietnam
Kimo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
United Electric Controls Vietnam
UE Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Fulltech Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semikron Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Rittal Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raytek Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
SPG Vietnam
SPG Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gasdna Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
INVT Vietnam
INVT Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
TDK-Lambda Vietnam
TDK-Lambda Vietnam
TDK-Lambda Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Festo Vietnam
Festo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JPS Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Delta Vietnam
Delta Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Rockwell Vietnam
Allen Bradley Vietnam
Rockwell Vietnam
Allen Bradley Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Siemens Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jenco Vietnam
Jenco Vietnam
Jenco Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SHLIXIN Vietnam
SHLIXIN Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Datasensor Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Pentax Vietnam
Pentax Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Sunon Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lae Electronic Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Crouzet - Crydom - Bei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
DR SCHNEIDER PC Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Wise Vietnam
Wise Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Wise Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyence Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Posital Vietnam
Posital Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Balluff Vietnam
 
 
 
 
 
 
Raytek Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Univer Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Koganei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Saitek Vietnam
Saitek Vietnam
Saitek Vietnam
Saitek Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Lion Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
STM sensors Vietnam
Balluff Vietnam
STM sensors Vietnam
Balluff Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Lenze Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Lenze Vietnam
Lenze Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
EGE-Elektronik Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosoft-Technology Vietnam
Prosoft-Technology Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastech Vietnam
Fastech Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Unitronic Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Autoflow Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Wise Vietnam
Wise Vietnam
Wise Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
AB - Allen Bradley Vietnam
Rockwell Automation Vietnam
AB - Allen Bradley Vietnam
Rockwell Automation Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Rishabh Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Haz-Dust Vietnam
Haz-Dust Vietnam
 
Haz-Dust Vietnam
Haz-Dust Vietnam
Haz-Dust Vietnam
Haz-Dust Vietnam
Haz-Dust Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MID-WEST INSTRUMENT Vietnam
MID-WEST INSTRUMENT Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brecon Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krom Schroder Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Suntronix Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Omron Vietnam
Omron Vietnam
Omron Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Crouzet - Crydom - Bei Vietnam
Crouzet - Crydom - Bei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hakko Fuji Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Elco Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Mitsubishi Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORD Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bender Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Brecon Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andeli Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krohne  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
Mitsubishi  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Duyar Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
P+F Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouber Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Danfoss Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Smolka Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
AIRTAC Vietnam
AIRTAC Vietnam
AIRTAC Vietnam
AIRTAC Vietnam
AIRTAC Vietnam
AIRTAC Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Dold Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Kimo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Watlow Vietnam
 
 
 
 
 
 
MTS Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coprim Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Slovenia Vietnam
ISKRA SISTEMI Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Smartmeasurement Vietnam
METERN Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Suchy Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Ebm-Papst Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NMB Vietnam
NMB Vietnam
 
 
 
Sika
 
 
 
 
 
 
 
PulsPower Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
YIMA Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Fujikura Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
NEO-DYN Vietnam
NEO-DYN Vietnam
NEO-DYN Vietnam
NEO-DYN Vietnam
NEO-DYN Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Dungs Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Hohner Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
E&H Vietnam
E&H Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yaskawa Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Nanaboshi Vietnam
Nanaboshi Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Magna Tokyo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Leuze Electronic Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Alia Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Elap Vietnam
 


Elap Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
TYCO Schrack Vietnam
Tyco Electronics Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
TYCO Schrack Vietnam
Tyco Electronics Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Takex Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Releco - Comat - Kuhnke relais Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
E+H Vietnam
E+H Vietnam
E+H Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chino Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Ono Sokki Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Sumtak encoder Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Novotechnik Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
RMF Doedijns Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
GIC Vietnam
GIC Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siemens Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Pisco Vietnam
Pisco Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hydac Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Alerton Vietnam
Alerton Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Ashcroft Vietnam
Ashcroft Vietnam
Ashcroft Vietnam
Ashcroft Vietnam
Ashcroft Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Hydac Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Hydac Vietnam
Hydac Vietnam
Hydac Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanmark Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Omron Vietnam
Omron Vietnam
Omron Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
CKD Vietnam
CKD Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Siemens Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Showa Denki Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Wise Vietnam
Wise Vietnam
Wise Vietnam
Wise Vietnam
Wise Vietnam
Wise Vietnam
Wise Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Miki pulley Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Miki pulley Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Dold Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
ABB Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metal Work  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Takamisawa  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Matsui  Vietnam
Matsui  Vietnam
Matsui  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raytech Vietnam
 
Raytech Vietnam
Raytech Vietnam
Raytech Vietnam
 
Raytech Vietnam
Raytech Vietnam
Raytech Vietnam
 
Raytech Vietnam
Raytech Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Minimax Vietnam
Minimax Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Minimax Vietnam
Minimax Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Sick Vietnam
Sick Vietnam
Sick Vietnam
Sick Vietnam
Sick Vietnam
Sick Vietnam
Omron Vietnam
Omron Vietnam
Keyence Vietnam
Baumer Vietnam
Baumer Vietnam
Baumer Vietnam
Baumer Vietnam
Banner Vietnam
Banner Vietnam
Banner Vietnam
Banner Vietnam
SKV Vietnam
Wenglor Vietnam
Wenglor Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Weidmuller Vietnam
Weidmuller Vietnam
Weidmuller Vietnam
ABB Vietnam
SAMI Vietnam
SAMI Vietnam
Rosemount Vietnam
Tyco Vietnam
Tyco Vietnam
Tyco Vietnam
Tyco Vietnam
Tyco Vietnam
Tyco Vietnam
MTL Vietnam
MTL Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
edwards-signals Vietnam

ThermotechVietnam
Siemens Vietnam
Schrack Vietnam
Santon Vietnam
Rübsamen & Herr Elektrobau Vietnam
Relpol Vietnam
Efen Vietnam
Moeller Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
BONFIGLIOLI Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Ziehl-Abegg Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Ziehl-Abegg Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
FINE SUNTRONIX Vietnam
FINE SUNTRONIX Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beckhoff Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Rotronic Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Druckminderer Vietnam
 
 
 
 
 
 
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Sick Vietnam
Sick Vietnam
Sick Vietnam
Sick Vietnam
Sick Vietnam
Sick Vietnam
Omron Vietnam
Omron Vietnam
Keyence Vietnam
Baumer Vietnam
Baumer Vietnam
Baumer Vietnam
Baumer Vietnam
Banner Vietnam
Banner Vietnam
Banner Vietnam
Banner Vietnam
SKV Vietnam
Wenglor Vietnam
Wenglor Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Weidmuller Vietnam
Weidmuller Vietnam
Weidmuller Vietnam
ABB Vietnam
SAMI Vietnam
SAMI Vietnam
Rosemount Vietnam
Tyco Vietnam
Tyco Vietnam
Tyco Vietnam
Tyco Vietnam
Tyco Vietnam
Tyco Vietnam
MTL Vietnam
MTL Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koganei Vietnam
Koganei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Koganei Vietnam
Koganei Vietnam
Festo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Koganei Vietnam
Koganei Vietnam
Koganei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
RAYTEK Vietnam
RAYTEK Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Wise Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Sullair Vietnam
Sullair Vietnam
Sullair Vietnam
Sullair Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Koganei Vietnam
Koganei Vietnam
Koganei Vietnam
Koganei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stasto Vietnam
Stasto Vietnam
 
Stasto Vietnam
Stasto Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Stahl Vietnam
Stahl Vietnam
Stahl Vietnam
Stahl Vietnam
Stahl Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Flowserve Gestra Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Shako Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Edwards-signals Vietnam
 
Edwards-signals Vietnam
Siemens Vietnam
Schrack Vietnam
Santon Vietnam
Rübsamen & Herr Elektrobau Vietnam
Relpol Vietnam
Efen Vietnam
Moeller Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Balluff Vietnam
Balluff Vietnam
Balluff Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Balluff Vietnam
Balluff Vietnam
 
 
 
 
 
 
Masoneilan Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
ASP Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
GINO ESE Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hydac Vietnam
Hydac Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saginomiya Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Proportion air Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pepperl+Fuchs  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Festo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hydac Vietnam
Hydac Vietnam
Hydac Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hohner encoder Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Kingler Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Panworldpumps Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Dynisco Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Transforming technologies Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Gefran Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nireco  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMG Vietnam
EMG Vietnam
EMG Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Koyo Vietnam
Koyo Vietnam
Koyo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
EMG Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
SKF Vietnam
SKF Vietnam
SKF Vietnam
SKF Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Baumer Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Baumer Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanyodenki Vietnam
Sanyodenki Vietnam
Sanyodenki Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Baumer Thalheim Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baumer Thalheim Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
DEMEX Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
DOROT Vietnam
DOROT Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
MTS sensor Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Daiichi Keiki Ness Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
HOERBIGER Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
DKC Vietnam
DKC Vietnam
DKC Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
tecsis Vietnam
tecsis Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Triconex Eurotherm Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Negele Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Danfoss Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Showa Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Vicker Vietnam
Vicker Vietnam
Vicker Vietnam
Vicker Vietnam
Vicker Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
RTK Vietnam
RTK Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Baumer Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Hydac Vietnam
Hydac Vietnam
Hydac Vietnam
Hydac Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
West-cs - PMA - Hengslter Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
NSK Vietnam
NSK Vietnam
NSK Vietnam
CKD Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
CKD Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Dickson Vietnam
Dickson Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Wise Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Norgren Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
GE IP Vietnam
GE IP Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Newlong Vietnam
Newlong Vietnam
Newlong Vietnam
Newlong Vietnam
Newlong Vietnam
Newlong Vietnam
Newlong Vietnam
Newlong Vietnam
Newlong Vietnam
Newlong Vietnam
Newlong Vietnam
Newlong Vietnam
Newlong Vietnam
Newlong Vietnam
Newlong Vietnam
Newlong Vietnam
Newlong Vietnam
Newlong Vietnam
Newlong Vietnam
Newlong Vietnam
Newlong Vietnam
Newlong Vietnam
Newlong Vietnam
Newlong Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koganei Vietnam
Koganei Vietnam
Koganei Vietnam
CKD Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Beko - Bekomat Vietnam
 
Beko - Bekomat Vietnam
Beko - Bekomat Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
E+H Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
E+H Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
HELMUT FISCHER Vietnam
HELMUT FISCHER Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
EVCO Vietnam
EVCO Vietnam
EVCO Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jameco Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
FWT Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Moog Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Siemens Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
FINE SUNTRONIX Vietnam
FINE SUNTRONIX Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Sakae Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Balluff Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
B&C Pump Vietnam
B&C Pump Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Workaci Vietnam
Workaci Vietnam
Workaci Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Showa Giken Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elettrotek Kabel Vietnam
Elettrotek Kabel Vietnam
Elettrotek Kabel Vietnam
Elettrotek Kabel Vietnam
Elettrotek Kabel Vietnam
Elettrotek Kabel Vietnam
Elettrotek Kabel Vietnam
Elettrotek Kabel Vietnam
Elettrotek Kabel Vietnam
Elettrotek Kabel Vietnam
Elettrotek Kabel Vietnam
Elettrotek Kabel Vietnam
Elettrotek Kabel Vietnam
Elettrotek Kabel Vietnam
Elettrotek Kabel Vietnam
Elettrotek Kabel Vietnam
Elettrotek Kabel Vietnam
Elettrotek Kabel Vietnam
Siemens Vietnam
Brunskable Vietnam
Brunskable Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tecsis Vietnam
tecsis Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
P+H Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Sicest - Eurotherm - EroElectronics Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
LS Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Schneider Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
CKD Vietnam
Belimo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Daejung Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
FCA Vietnam
FCA Vietnam
FCA Vietnam
FCA Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FlowLine Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Fanuc Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
E+H Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
DSTI Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Pentronic Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Hohner Vietnam
Hohner Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Hohner Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
IC-Electronic Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Smartmeasurement Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuroda - Parker  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Rayleigh Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Bosch Rexroth Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Sew-eurodrive Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Norgren Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Pees Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
SPG Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Shang Yang  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunon  Vietnam
Sunon  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Fine Suntronix  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semikon  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Winters Instrument  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Unipulse Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Moore Industry Vietnam
Moore Industry Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Prsoft Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Delta Power Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Alish Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semikron Vietnam
Semikron Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Airtac Vietnam
Airtac Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyence Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Danfoss Vietnam
Danfoss Vietnam
Danfoss Vietnam
Danfoss Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balluff Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebm Papst Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Ebm Papst Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Carrier Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Nop Group Vietnam
Nop Group Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Micro Detectors Vietnam
Diell sensors Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
YSI Vietnam
YSI Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bosh Rexroth Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Bosh Rexroth Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Leuze Vietnam
Leuze Vietnam
Leuze Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bosh Rexroth Vietnam
Siemens Vietnam
P+F Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
VONGEL( SKF) Vietnam
VONGEL( SKF) Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baumer HUBNER Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Koganei Vietnam
Koganei Vietnam
Koganei Vietnam
Koganei Vietnam
Koganei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ametek Vietnam
Ametekpi Vietnam
Ametek Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
BAUMULER Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Dold Vietnam
Norgren-Herion Vietnam
EMERSON / MOBREY Vietnam
EMERSON / MOBREY Vietnam
EMERSON / MOBREY Vietnam
Yokogawa Vietnam
Yokogawa Vietnam
Siemens Vietnam
RTK Vietnam
Schoessel Vietnam
Riello Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Caterpillar Vietnam
Caterpillar Vietnam
Caterpillar Vietnam
ETMATIC SAACKE Vietnam
ETMATIC SAACKE Vietnam
ETMATIC SAACKE Vietnam
Bibus Vietnam
Deif Vietnam
IFM Vietnam
Mahle Vietnam
Motorola Vietnam
Motorola Vietnam
Vibro Vietnam
Vibro Vietnam
Vibro Vietnam
Barco Vietnam
Elster Vietnam
Honeywell Vietnam
AEG Vietnam
NOTIFIER Vietnam
NOTIFIER Vietnam
NOTIFIER Vietnam
MINIMAX Vietnam
MINIMAX Vietnam
Phonenix contact Vietnam
E+H Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Nortech detection Vietnam
Nortech detection Vietnam
Nortech detection Vietnam
Nortech detection Vietnam
 
 
 
 
 
 
Schneider Vietnam
Schneider Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiepe Vietnam
Kiepe Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Univer Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Watlow Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Hydro-tek Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Watlow Vietnam
Watlow Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Watlow Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Kiepe Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Olivibrator Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
VISHAY Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Airtac Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
MINEBEA Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Balluff Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Eupec Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Univer Vietnam
 
Univer Vietnam
Univer Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziehl-Abegg Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
DAB Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Crouzet - Crydom - Bei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Dwyer Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Fine Suntronix Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Ringspann Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
ERO Electronics Vietnam
Invensys Vietnam
Eurotherm Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Moore Industrial Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Matsui Vietnam
Matsui Vietnam
Matsui Vietnam
Matsui Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Brinkmann Vietnam
Brinkmann Vietnam
Brinkmann Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Datapaq Vietnam
Datapaq Vietnam
Datapaq Vietnam
 
Datapaq Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Sun Hydraulics Vietnam
Sun Hydraulics Vietnam
Sun Hydraulics Vietnam
Sun Hydraulics Vietnam
Sun Hydraulics Vietnam
Sun Hydraulics Vietnam
Sun Hydraulics Vietnam
Sun Hydraulics Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Deltron Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
RMF Vietnam
RMF Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Ea technology Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Kimo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Woonyoung Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Noeding Vietnam
 
Noeding Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Wise Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Siko Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
EUMAX Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziehl Abegg Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Balluff Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Watlow Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
GPGmotor Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koganei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Stego Vietnam
Stego Vietnam
Stego Vietnam
Stego Vietnam
Stego Vietnam
Stego Vietnam
Stego Vietnam
Stego Vietnam
 
Stego Vietnam
Stego Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
DYNASONICS Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Versa Vietnam
Versa Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woonyoung Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
BARBER COLMAN Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Hydac Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
YUDIAN Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
KromSchroder Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
PR electronics Vietnam
PR electronics Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
P+F Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Gefran Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Yamatake Vietnam
Yamatake Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festo Vietnam
Festo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Dwyer Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemicon Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
SADT Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Tocos Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Miki Pulley Vietnam
Miki Pulley Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Miki Pulley Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anritsu Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kisan Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Baumer Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Hohner Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Semikron Vietnam
IXYS Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Wise Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Schubert & Salzer Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Siba Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Jenaer Antriebstechn Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Econex Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Econex Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Weidmuller Vietnam
Wise Vietnam
Wise Vietnam
Wise Vietnam
Wise Vietnam
Wise Vietnam
Wise Vietnam
Wise Vietnam
Wise Vietnam
Wise Vietnam
Wise Vietnam
Wise Vietnam
Wise Vietnam
Wise Vietnam
Wise Vietnam
Wise Vietnam
Wise Vietnam
Wise Vietnam
Wise Vietnam
Wise Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Balluff Vietnam
Balluff Vietnam
Balluff Vietnam
Balluff Vietnam
Balluff Vietnam
Balluff Vietnam
Balluff Vietnam
Balluff Vietnam
Balluff Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Sensorex Vietnam
Sensorex Vietnam
Sensorex Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Endress + Hauser Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
ELCO encoder Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
C-Mac Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Elcis encoder Vietnam
Elcis encoder Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IFM Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
IFM Vietnam
IFM Vietnam
IFM Vietnam
IFM Vietnam
IFM Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Everestvit Vietnam
Everestvit Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P+F  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Moeller  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Lutron  Vietnam
Lutron  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Metal Work  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuebler  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
NMB  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Peco Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
United Electric  Vietnam
United Electric  Vietnam
United Electric  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
TE Connectivity Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Yaskawa Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
E+H Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brahma Vietnam
Brahma Vietnam
 
 
 
 
 
 
Sew Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Eupec Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Novotechnik Vietnam
Novotechnik Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gefran Vietnam
Gefran Vietnam
Gefran Vietnam
Gefran Vietnam
Gefran Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sewhacnm Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oriental Motor - ORIX Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Gemu Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Finetek Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Wika Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Koganei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Chen Ying  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Niigata Seiki  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Baumer  Vietnam
Baumer  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Baumer Bourdon Sedeme Vietnam
Bourdon Sedeme Vietnam
Bourdon Sedeme Vietnam
Bourdon Sedeme Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Keystone Vietnam
Keystone Vietnam
Keystone Vietnam
Keystone Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elcis encoder Vietnam
 
 
 
 
 
Leine Linde Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolver Vietnam
Kolver Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
TWI Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konica Minolta Vietnam 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koganei Vietnam 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konica Minolta Vietnam 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koganei Vietnam 
Koganei Vietnam 
Koganei Vietnam 
Koganei Vietnam 
 
 
 
 
 
 
 
Watlow Vietnam 
Watlow Vietnam 
Watlow Vietnam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IFM Vietnam 
IFM Vietnam 
Crouzet - Crydom - Bei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crouzet - Crydom - Bei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Thorman Vietnam
Thorman Vietnam
Thorman Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shinko Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Crouzet - Crydom - Bei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
NOK Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Hitrol Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Honeywell Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Diell / Micro Detectors Vietnam
Diell / Micro Detectors Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Crouzet - Crydom - Bei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
JM Concept Vietnam
JMconcept Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Ziehl-Abegg Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Showa sokki Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crouzet - Crydom - Bei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Balluff Vietnam
Balluff Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
SEMIKRON Vietnam
SEMIKRON Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Matec Vietnam
Matec Vietnam
MARZOCCHI Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Tend Vietnam
Tend Vietnam
Tend Vietnam
Tend Vietnam
Tend Vietnam
HEIGHT Vietnam
 
Berrylion Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Yumeng Vietnam
Yumeng Vietnam
Yumeng Vietnam
Sumtak Vietnam
Koyo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CKD Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Bosch Rexroth Vietnam
Bosch Rexroth Vietnam
Kompass Vietnam
Bosch Rexroth Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Takamisawa (FUJITSU) Vietnam
Airtec Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Schmersal Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Aumund Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
ABB Vietnam
TYCO Vietnam
TYCO Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMIKRON Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Celduc Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
IFM Vietnam
IFM Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Weidmüller Vietnam
Weidmüller Vietnam
Phoenix Contact Vietnam
ABB Vietnam
RELECO (TURCK) Vietnam
RELECO (TURCK) Vietnam
PEES Vietnam
SCHRACK/TYCO Vietnam
SCHRACK/TYCO Vietnam
Phoenix Contact Vietnam
BENDER Vietnam
MBS Vietnam
MBS Vietnam
SEW EURODRIVE Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Caterpillar Vietnam
Caterpillar Vietnam
Caterpillar Vietnam
ETMATIC SAACKE Vietnam
ETMATIC SAACKE Vietnam
ETMATIC SAACKE Vietnam
Bibus Vietnam
Deif Vietnam
IFM Vietnam
Mahle Vietnam
Motorola Vietnam
Motorola Vietnam
Vibro Vietnam
Vibro Vietnam
Vibro Vietnam
Barco Vietnam
Elster Vietnam
Honeywell Vietnam
AEG Vietnam
NOTIFIER Vietnam
NOTIFIER Vietnam
NOTIFIER Vietnam
MINIMAX Vietnam
MINIMAX Vietnam
Phonenix contact Vietnam
E+H Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banner Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Micro Detectors Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Micro Detectors Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Festo Vietnam
Festo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Festo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Takex Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Keyence Vietnam
Keyence Vietnam
Keyence Vietnam
Keyence Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Danfoss Vietnam
Danfoss Vietnam
Danfoss Vietnam
Danfoss Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Bosch Rexroth Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brooks Vietnam
Brooks Vietnam
Brooks Vietnam
Brooks Vietnam
Brooks Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumo Vietnam
Jumo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
IMG Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
DHC Dahua Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Unipulse Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moeller Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
E+H Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 KYEC  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 Festo  Vietnam
 Festo  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eseco  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Watlow  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Magnaflux  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Sterilair Vietnam
Sterilair Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Vishay  Vietnam
Vishay  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
SPG Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
SPG Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
SPG Vietnam
SPG Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
E+H Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Yongsung Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILME Vietnam
ILME Vietnam
ILME Vietnam
ILME Vietnam
ILME Vietnam
ILME Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BrooksInstrument Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensorex Vietnam
Sensorex Vietnam
Sensorex Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Endress + Hauser Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Baumer Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Darhor Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Alia Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haffmans Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balluff Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
VIBCO Vietnam
 
VIBCO Vietnam
VIBCO Vietnam
VIBCO Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Kubota Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Banner Vietnam
Banner Vietnam
Banner Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
PCE Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Koso Versa Vietnam
Koso Versa Vietnam
Koso Versa Vietnam
Koso Versa Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Celduc Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
P+F Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MECAIR Vietnam
MECAIR Vietnam
MECAIR Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
CSF Vietnam
CSF Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
AGR Vietnam
 
AGR Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitsubishi Vietnam
Schneider Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Festo Vietnam
Festo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
MTL Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
IET LABS Vietnam
 
IET LABS Vietnam
IET LABS Vietnam
IET LABS Vietnam
IET LABS Vietnam
IET LABS Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Wise Vietnam
 
 
 
 
 
 
Pilz Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Celduc Vietnam
Celduc Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
VERSA Vietnam
VERSA Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Allen Bradley Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Efen Vietnam
Efen Vietnam
Efen Vietnam
Efen Vietnam
Nohken Vietnam
Nohken Vietnam
Nohken Vietnam
Nohken Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Crouzet - Crydom - Bei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hioki Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Kasuga Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Schmersal Vietnam
Schmersal Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Datalogic Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norgren Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wika Vietnam
tecsis Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baumer Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Southland Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Newins Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Gemu Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
GF Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hydac Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Wise Vietnam
Wise Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Wise Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Wise Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Vibro Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Pepperl+Fuchs Vietnam
Pepperl+Fuchs Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Festo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Taihei Boeki Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
IHI Vietnam
IHI Vietnam
IHI Vietnam
DGP Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koyo Vietnam
Koyo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oriental Motor Vietnam
Oriental Motor Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oriental Motor Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Wise Vietnam
Wise Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CKD Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Vibro-Meter Vietnam
Vibro-Meter Vietnam
Vibro-Meter Vietnam
Vibro-Meter Vietnam
Vibro-Meter Vietnam
Vibro-Meter Vietnam
Vibro-Meter Vietnam
Vibro-Meter Vietnam
Vibro-Meter Vietnam
Vibro-Meter Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koganei Vietnam
Koganei Vietnam
Koganei Vietnam
Koganei Vietnam
Koganei Vietnam
Koganei Vietnam
Koganei Vietnam
Koganei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Mitsubishi Vietnam
Mitsubishi Vietnam
Schneider Vietnam
Schneider Vietnam
Schneider Vietnam
Schneider Vietnam
Schneider Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Tocos Vietnam
 
 
 
 
 
 
Sick Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TSI Vietnam
TSI Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGR Vietnam
 
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samson Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanyodenki Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Koganei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Leine Linde Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Danfoss Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Hansen Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Filtrox AG Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norgren Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
E+H Vietnam
E+H Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Emerson Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Rico Werk Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPG Vietnam
SPG Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
SPG Vietnam
SPG Vietnam
SPG Vietnam
SPG Vietnam
SPG Vietnam
SPG Vietnam
SPG Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Danfoss Vietnam
Danfoss Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
NSD Corporation Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPG Vietnam
SPG Vietnam
SPG Vietnam
SPG Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baumer Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Seweurodrive Vietnam
 
 
 
 
 
 
Seweurodrive Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IFM Vietnam
IFM Vietnam
IFM Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Moog Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Balluff Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanyodenki Vietnam
Sanyodenki Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASHCROFT Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
AGR Vietnam
 
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
ABB Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Wachter Lagertechnik Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Uras Technology Vietnam
Uras Technology Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Iskara Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
HANAOKA Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Status Vietnam
Status Vietnam
Status Vietnam
Status Vietnam
Status Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
SHOWA GIKEN Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
VAISALA Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Ohkura Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Hitachi Nico - Tomoe Vietnam
Hitachi Nico - Tomoe Vietnam
Hitachi Nico - Tomoe Vietnam
Hitachi Nico - Tomoe Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruel&Kjaer Vibro Vietnam
B&K Vibro Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schenck Vietnam
HBM Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monarch Instrument Vietnam
Monarch Instrument Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Raytech Vietnam
Raytech Vietnam
Raytech Vietnam
 
Raytech Vietnam
Raytech Vietnam
Raytech Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Crouzet - Crydom - Bei Vietnam
Crouzet - Crydom - Bei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Turck Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
REXROTH Vietnam
REXROTH Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
ERO Electronics Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darhor Vietnam
Darhor Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
IMO Vietnam
IMO Vietnam
IMO Vietnam
IMO Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haffmans Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Balluff Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Festo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
IFM Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Norgren Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Kasuga Electric Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.lli Giacomello Vietnam
F.lli Giacomello Vietnam
F.lli Giacomello Vietnam
F.lli Giacomello Vietnam
F.lli Giacomello Vietnam
F.lli Giacomello Vietnam
Elettrotec Vietnam
Elettrotec Vietnam
Elettrotec Vietnam
Elettrotec Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilz Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puls Power Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Qualitrol Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atago Vietnam
Atago Vietnam
Atago Vietnam
Atago Vietnam
Atago Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coprim Vietnam
Coprim Vietnam
Coprim Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
 
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
 
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
 
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atago Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBM Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
Allen Bradley Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen Bradley Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Honeywell Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centec Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
GATES Vietnam
GATES Vietnam
GATES Vietnam
GATES Vietnam
GATES Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Airtac Vietnam
Airtac Vietnam
Airtac Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Schneider Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Mitsubishi Vietnam
Mitsubishi Vietnam
Mitsubishi Vietnam
Mitsubishi Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Control Logic Vietnam
Control Logic Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Proface Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Mic-Microtherm Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
CAREL Vietnam
CAREL Vietnam
CAREL Vietnam
CAREL Vietnam
CAREL Vietnam
CAREL Vietnam
CAREL Vietnam
CAREL Vietnam
CAREL Vietnam
CAREL Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
ASHCROFT Vietnam
ASHCROFT Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darhor Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Smartmeasurement Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brahma Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Pulsotronic Vietnam
 
 
 
 
 
 
M860
 
Leadshine Vietnam
Leadshine Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Schneider Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Saginomya Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
http://img.alibaba.com/img/pb/331/462/227/1255662963608_hz_myalibaba_web5_2167.jpg
Aotoro Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Sick Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
TurcK Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Sanyo Denki AC Servo Amplifier RS1A01AAW 03AAW 05AAW
Sanyo Denki Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Nissei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Ziehl Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanaka Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
http://cdn2.us.yokogawa.com/product_yhc4150x-field-hart-communicator.jpg
Yokogawa Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marelec Vietnam
Marelec Vietnam
Marelec Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
KD-410.jpg
KASUGA DENKI,Inc Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanyodenki Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Vega Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E+H Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siemens Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brahma Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Wise Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Sick Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Airtac Vietnam
Sick Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Weidmuller Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IFM Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Mitsubishi Vietnam
Mitsubishi Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Koganei Vietnam
Koganei Vietnam
Koganei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
IFM Vietnam
P+F Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilz Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Rotronic Vietnam
 
Rotronic Vietnam
Rotronic Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
http://im-tek.com.tr/img/p/724-832-large.jpg
Mecair Vietnam
Mecair Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Kimo Vietnam
CP 110
 
Kimo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Krohne Vietnam
Turck Vietnam
Turck Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Universal Mini LED Strobe Light Beacon Part Number: M-USTRB-A3W
Super Bright LEDs - Eneltec Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilz Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Samson Vietnam
Samson Vietnam
Samson Vietnam
Samson Vietnam
Samson Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
GE Druck Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siemens Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Schaffner Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitsubishi Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suntronix Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
CS-fluidpower Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Wolflite Vietnam
 
Wolflite Vietnam
Wolflite Vietnam
Wolflite Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
ELATECH Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Koganei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Koganei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Barksdale Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Kacon Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Parker Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Crouzet - Crydom - Bei Vietnam
Crouzet - Crydom - Bei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Wise Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Wise Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Moore Vietnam
 
Moore Vietnam
Moore Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
TianShui Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Miki Pulley Vietnam
 
 
 
 
 
 
MAFELEC Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baumer Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Metal Work Vietnam
Metal Work Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensorex Vietnam
 
Sensorex Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.mark-10.com/instruments/torque/TT03-main.jpg
MARK-10 Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIKRO Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Vibro Vietnam
Vibro Vietnam
Vibro Vietnam
 
 
 
 
 
 
METRIX Vietnam
METRIX Vietnam
METRIX Vietnam
METRIX Vietnam
METRIX Vietnam
METRIX Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conch Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
MTS Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen Bradley Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Konics Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Schmersal Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Koganei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Matsui Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
OKM Vietnam
OKM Vietnam
OKM Vietnam
OKM Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
AGR Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Matsui Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGR Vietnam
 
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dwyer Vietnam
 
 
 
 
 
Ohkura Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Ametek Vietnam
ALTEK Vietnam
ALTEK Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Atago Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autronica Vietnam
Autronica Vietnam
Autronica Vietnam
Autronica Vietnam
Autronica Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilz Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Takex Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
IFM Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eurotherm Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Konics Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Pilz Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Calor Gavazzi Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Valvaut Vietnam
Valvaut Vietnam
Valvaut Vietnam
Valvaut Vietnam
 
 
 
 
 
 
LS Vietnam
LS Vietnam
Kuebler Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Fema-Honeywell Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WAGO Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Bosch Rexroth Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
P+F Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Bosch Rexroth Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
IFM Vietnam
P+F Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Bihl Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
CNDF Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
SSS Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miki Pulley Vietnam
Miki Pulley Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michell Instruments Vietnam
 
Michell Instruments Vietnam
Michell Instruments Vietnam
Michell Instruments Vietnam
Michell Instruments Vietnam
Michell Instruments Vietnam
Michell Instruments Vietnam
Michell Instruments Vietnam
Michell Instruments Vietnam
Michell Instruments Vietnam
Michell Instruments Vietnam
Michell Instruments Vietnam
Michell Instruments Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
MTS Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Airtac Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Miyachi Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Turck Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Seojin instech Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Koganei Vietnam
Bussmann Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
JS AUTOMATION Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Samson Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Watlow Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Aeco Vietnam
Aeco Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Parker Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Sterilight Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Metal Work Vietnam
Metal Work Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Festo Vietnam
Festo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Efen Vietnam
Efen Vietnam
Efen Vietnam
Efen Vietnam
Nokhen Vietnam
Nokhen Vietnam
Nokhen Vietnam
Nokhen Vietnam
 
 
 
 
 
 
Minimax Vietnam
 
Minimax Vietnam
 
 
 
 
 
 
Minimax Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
I2013082900101.jpg
OJIDEN Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAFELEC Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
EBRO ARMATUREN Vietnam
EBRO ARMATUREN Vietnam
EBRO ARMATUREN Vietnam
EBRO ARMATUREN Vietnam
VALBIA Vietnam
VALBIA Vietnam
VALBIA Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Pilz Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Hioki Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Crouzet - Crydom - Bei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Wise Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Wise Vietnam
Wise Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Dold Vietnam
Norgren-Herion Vietnam
EMERSON / MOBREY Vietnam
EMERSON / MOBREY Vietnam
EMERSON / MOBREY Vietnam
Yokogawa Vietnam
Yokogawa Vietnam
Siemens Vietnam
RTK Vietnam
Schoessel Vietnam
Riello Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
ASM Vietnam
 
ASM Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koganei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alstom Vietnam
Alstom Vietnam
Alstom Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Crouzet - Crydom - Bei Vietnam
Crouzet - Crydom - Bei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemicon Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koganei Vietnam
Koganei Vietnam
Koganei Vietnam
Koganei Vietnam
Koganei Vietnam
Koganei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dold Vietnam
Dold Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mark-10 Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Banner Vietnam
Banner Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
KTR coupling Vietnam
KTR coupling Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koso Vietnam
Koso Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bosch Rexroth Vietnam
Bosch Rexroth Vietnam
Bosch Rexroth Vietnam
Bosch Rexroth Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Tomoe Vietnam
Tomoe Vietnam
Tomoe Vietnam
Tomoe Vietnam
Tomoe Vietnam
 
 
 
 
 
 
Prisma Vietnam
 
 
 
 
 
 
Prisma Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Noeding MeBtechnik Vietnam
 
Noeding MeBtechnik Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Toyo Keiki Vietnam
Toyo Keiki Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
MECAIR Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Welon Vietnam
Hy-spec Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
E+H Vietnam
E+H Vietnam
E+H Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Cavotec Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISKRA Vietnam
ISKRA Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Emerson Vietnam
Emerson Vietnam
Emerson Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
ABB Vietnam
ABB Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thermotech Vietnam
Thermotech Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Tengfei Vietnam
Tengfei Vietnam
Tengfei Vietnam
Tengfei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
DENISON-PARKER (EQUIVALENT TDZ) HYDRAULIC VANE PUMPS
TDZ Vietnam
TDZ Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celduc Vietnam
Celduc Vietnam
Celduc Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Moxa Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen Bradley Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Hakko Vietnam
Hakko Vietnam
Hakko Vietnam
Hakko Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Sew Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Festo Vietnam
Sick Vietnam
Sick Vietnam
Sick Vietnam
Sick Vietnam
Sick Vietnam
Sick Vietnam
Omron Vietnam
Omron Vietnam
Keyence Vietnam
Baumer Vietnam
Baumer Vietnam
Baumer Vietnam
Baumer Vietnam
Banner Vietnam
Banner Vietnam
Banner Vietnam
Banner Vietnam
SKV Vietnam
Wenglor Vietnam
Wenglor Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kins Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turck Vietnam
ABB Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turck Vietnam
Schmersal Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen Bradley Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Laurel Vietnam
 
 
 
 
 
 
Crouzet - Crydom - Bei Vietnam
Crouzet - Crydom - Bei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miki Pulley Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Kawaki Vietnam
Kawaki Vietnam
Kawaki Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Wise Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Baumer Vietnam
Baumer Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Crouzet - Crydom - Bei Vietnam
Crouzet - Crydom - Bei Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Deesys Vietnam
Deesys Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Parker-Kuroda Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Siemens Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Kansai Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Sato Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
P+F Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Sick Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
E+H Vietnam
E+H Vietnam
E+H Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Lika Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
CCS Vietnam
CCS Vietnam
Sor Inc Vietnam
Sor Inc Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Torsem Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
WETON Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Eurotherm Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Greisinger Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Schenck process Vietnam
Schenck process Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
NSD Vietnam
NSD Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bosch Rexroth Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Endress+Hauser Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
MTS Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Jingyi Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Schmersal Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
RKC Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Bender Vietnam
Bender Vietnam
Bender Vietnam
Bender Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delta Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Lenze Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
SPG Vietnam
SPG Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Fly Automation -Pneumatic/Equipment Vietnam
Fly Automation -Pneumatic/Equipment Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tamagawa Seiki Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
ABB Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
INVT Vietnam
INVT Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Yamatake Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Autronica Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
SKF  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
GE  Vietnam
GE  Vietnam
GE  Vietnam
GE  Vietnam
GE  Vietnam
GE  Vietnam
GE  Vietnam
GE  Vietnam
GE  Vietnam
GE  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eurotherm EroElectronics Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Anritsu  Vietnam
Anritsu  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
SPG  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sick Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Puls Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Ebm-Papst Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Ebm-Papst Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Siba Vietnam
Siba Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Schmersal Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Fuji Vietnam
Fuji Vietnam
Fuji Vietnam
Fuji Vietnam
Fuji Vietnam
Copeland Vietnam
Fibertronics Vietnam
ETA Vietnam
IFM Vietnam
IFM Vietnam
IFM Vietnam
IFM Vietnam
IFM Vietnam
Hirschmann Vietnam
ODF Vietnam
ADTEK Vietnam
Kacon Vietnam
DEHN Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
MIRO Vietnam
MIRO Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MICRO MOTION Vietnam
MICRO MOTION Vietnam
Laurel Vietnam
Laurel Vietnam
Laurel Vietnam
Ashcroft Vietnam
Burkert Vietnam
Qualitrol Vietnam
Qualitrol Vietnam
Siemens Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
VECTOR POWER Vietnam
VECTOR POWER Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Thomson Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Kaeser Vietnam
Kaeser Vietnam
Kaeser Vietnam
Kaeser Vietnam
Kaeser Vietnam
Kaeser Vietnam
Kaeser Vietnam
Kaeser Vietnam
Kaeser Vietnam
Kaeser Vietnam
Kaeser Vietnam
Kaeser Vietnam
Kaeser Vietnam
Kaeser Vietnam
Kaeser Vietnam
Kaeser Vietnam
Kaeser Vietnam
Kaeser Vietnam
Kaeser Vietnam
Kaeser Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Sankyo Denki Vietnam
Sankyo Denki Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Pelco Vietnam
Pelco Vietnam
Pelco Vietnam
Pelco Vietnam
Pelco Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Pilz Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Fluke Vietnam
Fluke Vietnam
Hioki Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Fine-tek Vietnam
Fine-tek Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAXSEAL-NORGREN Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anritsu Vietnam
Anritsu Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Fairchild Model 15 Positive Relay
Fairchild Vietnam
Fairchild Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vibro-Meter Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schurter Vietnam
Schurter Vietnam
Schurter Vietnam
 
 
 
 
 
 
Maxthermo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
YONGYI Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosemount Vietnam
Rosemount Vietnam
Moore Vietnam
ABB Vietnam
Vaisala Vietnam
Vaisala Vietnam
MOTOYAMA Vietnam
MOTOYAMA Vietnam
Asco Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Dairen Marstech Vietnam
Dairen Marstech Vietnam
Dairen Marstech Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ResQmax Vietnam
Tritech Vietnam
Checkline Vietnam
 
Cressi Vietnam
 
Cressi Vietnam
Cressi Vietnam
Cressi Vietnam
Cressi Vietnam
Cressi Vietnam
Cressi Vietnam
Cressi Vietnam
Cressi Vietnam
Cressi Vietnam
Cressi Vietnam
Cressi Vietnam
Cressi Vietnam
 
Cressi Vietnam
Cressi Vietnam
Cressi Vietnam
Cressi Vietnam
 
Cressi Vietnam
Cressi Vietnam
Atlantic Vietnam
Olympus Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Ketai Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Kongsberg Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schneider Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Kimo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servomex Vietnam
https://www.servomex.com/servomex/web/web.nsf/images/Delta%20F%20DF-150E/$FILE/delta_f_df-150e.jpg
 
Servomex Vietnam
Servomex Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Wuxi Globe electric Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Festo Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
AGR Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGR Vietnam
 
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
AGR Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Unipulse Vietnam
Unipulse Vietnam
 
 
 
 
 
 
Pilz Vietnam
Pilz Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Watlow ROSINOX Vietnam
Watlow ROSINOX Vietnam
Watlow ROSINOX Vietnam
Watlow ROSINOX Vietnam
Watlow ROSINOX Vietnam
Watlow ROSINOX Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balluff Vietnam
Balluff Vietnam
Balluff Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
E+H Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
Siemens Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
IC FLASH 64MBIT 104MHZ 8SOIC | W25Q64DWSSIG | W25Q64DWSSIG-ND | Digi-Key Corp.
Winbond Electronic  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Spere  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
Gison  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parker  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.aschem.co.kr/top/data/file/board_7/1513954901_Au1TKhVm_452.jpg
Hitachi Chemical  Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brahma Vietnam
Brahma Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
LS Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Aignep Vietnam
Aignep Vietnam
Aignep Vietnam
Aignep Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Hanyoung Vietnam
Hanyoung Vietnam
 
 
 
 
 
 
 
Samwon Act Vietnam
Samwon Act Vietnam
Samwon Act Vietnam