au11-6zm-cong-tac-cam-quay-cong-tac-chuyen-doi-cua-ampe-ke-sontheimer-vietnam.png

Công ty Sông Thành Công là Đại diện chính thức hãng Sontheimer Elektroschaltgeraete tại việt nam.

Sontheimer có 2 dòng sản phẩm chính và phụ kiện:

  • Rotary cam switches/ Công tắc cam quay
  • On load switches/ Công tắc tải
  • Accessories / Phụ kiện

Ứng dụng:

Sontheimer |Công tắc khẩn cấp  đang được lắp đặt trên toàn thế giới trong xây dựng máy và nhà máy, đóng tàu, công nghiệp năng lượng mặt trời, trong thang máy hoặc trạm phát điện.

Tham khảo chi tiết sản phẩm

www.sontheimer.org

sontheimer

Công tắc cam quay|Công tắc chuyển đổi của Ampe kế| Sontheimer Vietnam|STC Vietnam

AU31/6E 1 pole for 3 current changer circuits
AU31/8E 1 pole for 3 current changer circuits
AU31/6ZM 1 pole for 3 current changer circuits
AU31/8ZM 1 pole for 3 current changer circuits
AU31/16ZM 1 pole for 3 current changer circuits
AU31/6t 1 pole for 3 current changer circuits
AU31/8T 1 pole for 3 current changer circuits
AU11/6E 1 pole for 1 current changer circuit
AU11/7E 1 pole for 1 current changer circuit
AU11/8E 1 pole for 1 current changer circuit
AU11/16E 1 pole for 1 current changer circuit
AU11/20E 1 pole for 1 current changer circuit
AU11/32E 1 pole for 1 current changer circuit
AU11/6ZM 1 pole for 1 current changer circuit
AU11/7ZM 1 pole for 1 current changer circuit
AU11/8ZM 1 pole for 1 current changer circuit
AU11/16ZM 1 pole for 1 current changer circuit
AU11/20ZM 1 pole for 1 current changer circuit
AU11/32ZM 1 pole for 1 current changer circuit

www.sontheimer.org

Liên h: hao@songthanhcong.com

Zalo: 039 868 0915