CA8C43CE96B54869BF76E6EAF0A64070.png

 

Beko Vietnam 13 CO PN50 (230v) 
Beko Vietnam 13 CO PN50 (230v) 
Beko Vietnam Valve Complete Bekomat 13
XEKA 13103
Beko Vietnam Wearing Part Set
XEKA 13101
BEKOMAT Vietnam 2000360
BEKOMAT 13 CO PN 25, 230Vac condensate drain
KA13N10AO
BEKOMAT 2000301
BEKOMAT 12 CO PN 63, WA, 230Vac condensate drain
KA12P10Z0
BEKOMAT 2002699
BEKOMAT 13 CO PN 50,230 Vac (OEM) condensate drain
KA13N10AT
BEKOMAT 2000360
BEKOMAT 13 CO PN 25, 230Vac condensate drain
KA13N10AO
BEKOMAT 2000301
BEKOMAT 12 CO PN 63, WA, 230Vac condensate drain
KA12P10Z0
BEKOMAT 2002699
BEKOMAT 13 CO PN 50,230 Vac (OEM) condensate drain
KA13N10AT
 

Ứng dụng / Application

 

  • Semiconductor
  • Pharmaceutical & Biotechnology 
  • HVAC
  • Food & Beverage Industry
  • Petrochemical
 
Beko Vietnam (Bekomat Vietnam) là chuyên gia về khí nén (bekomat compressed air) chuyên cung cấp các thiết bị như hệ thống thoát nước ngưng tụ / xả nước ngưng tụ ( bekomat condensate drainage, condensate processing), hệ thống máy lọc ( bekomat filter), máy sấy khô (bekomat dryer), Bekomat drains...