cam-bien-absocoder-loai-nhieu-lan-re-mre-nsd-vietnam-stc-vietnam.png

Cảm biến ABSOCODER loại nhiều lần rẽ MRE

Cảm biến vị trí tuyệt đối đa ngã rẽ NSD có tên MRE ABSOCODER là một cảm biến cơ điện đo vị trí góc dưới sự thay đổi từ trở.

 

Danh sách mô hình cảm biến Tổng số lượt Hình dạng Kiểu Gắn Hình dạng trục Loại trình kết nối
MRE-32SP062SAC 32 S P062 S A C
MRE-32SP062SBC B
MRE-32SP062FAC F A
MRE-32SP062FBC B
MRE-G □ SP062FAC G □
□: 64,128,160, 256,320
A
MRE-G □ SP062FBC B
  • Hình dạng: S [Loại xi lanh]
  • Loại: P [Tiêu chuẩn]
  • Gắn kết: S [Loại gắn Servo] F [Loại lắp mặt bích]
  • Hình dạng trục: A [Phẳng] B [Mấu chốt]
  • Loại đầu nối: C [Cáp & đầu nối] (đầu nối: Loại tiêu chuẩn)

Lắp đặt S [Loại ngàm Servo] F [Loại ngàm mặt bích] Lắp theo tùy chọn SH-01: Gia cố Giá đỡ trục gắn khớp A [Phẳng] B [Mấu chốt] Loại đầu nối C [Cáp & đầu nối 1] B [Cáp & đầu nối 2 ] L [đầu nối]

Hình: Cấu hình hệ thống MRE