dong-ho-do-dien-phan-phoi-da-chuc-nang-ew800-esa-automation-vietnam.png

Đại lý ESA Automation Vietnam,Đồng hồ đo điện phân phối đa chức năng EW800 ESA Automation Vietnam

Đồng hồ đo điện phân phối đa chức năng EW800

Đồng hồ đo điện phân phối ESA được thiết kế để đo chính xác mức tiêu thụ năng lượng của hệ thống và máy móc. Dựa trên IoT, nó thu thập dữ liệu trong thời gian thực và tự động gửi chúng đến Trình quản lý dữ liệu để phân tích. Do đó, nó thúc đẩy hiệu quả năng lượng và số hóa trong nhà máy.

Đồng hồ đo năng lượng một pha hoặc ba pha

Đo năng lượng hoạt động, phản ứng và năng lượng biểu kiến

Đo công suất hoạt động, phản kháng và công suất biểu kiến

Các thông số: dòng điện, điện áp, hệ số công suất

Đo trực tiếp lên đến 64 ARMS (EW800A), hoặc kết nối với CT (EW800B) hoặc với cuộn Rogowski (EW800C)

Chất lượng đường truyền: sóng hài (1… đến 51), THD.

Lên đến 250 thiết bị được kết nối với một Trình quản lý dữ liệu duy nhất

Độ chính xác ( điện năng thuần ) : 1%

Giao tiếp (tùy chọn): RS485 ModBus, Radio Sub1Ghz (868MHz)

CODES

DESCRIPTION

EW800A- DEM (Distributed Embedded Meter) with internal shunts for current measurements up to 64A, equipped with integrated touch LCD display

EW800A3A100

DEM (Distributed Embedded Meter) with internal shunts for current measurements up to 64A - integrated touch LCD display - serial communication interface RS485

EW800A3A122

DEM (Distributed Embedded Meter) with internal shunts for current measurements up to 64A - integrated I/O module with 2 digital inputs and 2 digital outputs - integrated touch LCD display - serial communication interface RS485

EW800A3A200

DEM (Distributed Embedded Meter) with internal shunts for current measurements up to 64A - integrated touch LCD display - radio communication interface RF868 MHZ

EW800A3A222

DEM (Distributed Embedded Meter) with internal shunts for current measurements up to 64A - integrated I/O module with 2 digital inputs and 2 digital outputs - integrated touch LCD display - radio communication interface RF868 MHZ

EW800B- DTM (Distributed External CTs Meter) with external CTs for current measurements, equipped with integrated touch LCD display

EW800B3A100

DTM (Network External TA Meter) with external TA for current measurements - integrated touch LCD display - serial communication interface RS485

EW800B3A122

DTM (Distributed External TA Meter) with external TA for current measurements - integrated I/O module with 2 digital inputs and 2 digital outputs - integrated touch LCD display - serial communication interface RS485

EW800B3A200

DTM (Distributed External TA Meter) with external TA for current measurements - integrated touch LCD display - radio communication interface RF868 MHZ

EW800B3A222

DTM (Distributed External TA Meter) with external TA for current measurements - integrated I/O module with 2 digital inputs and 2 digital outputs - integrated touch LCD display - radio communication interface RF868 MHZ

EW800B3A300

DTM (Distributed External TA Meter) with external TA for current measurements - integrated touch LCD display - Modbus TCP/IP LAN interface

EW800B3A322

DTM (Distributed External TA Meter) with external TA for current measurements - integrated I/O module with 2 digital inputs and 2 digital outputs - integrated touch LCD display - Modbus TCP/IP LAN interface

EW800C- DRM (Distributed External Rogowski Meter) with external Rogowski coils for current measurements, equipped with integrated touch LCD display

EW800C3A100

DRM (Distributed External Rogowski Meter) with external Rogowski coils for current measurements - integrated touch LCD display - serial communication interface RS485

EW800C3A122

DRM (Distributed External Rogowski Meter) with external Rogowski coils for current measurements - integrated I/O module with 2 digital inputs and 2 digital outputs - integrated touch LCD display - serial communication interface RS485

EW800C3A200

DRM (Distributed External Rogowski Meter) with external Rogowski coils for current measurements - integrated touch LCD display - radio communication interface RF868 MHZ

EW800C3A222

DRM (Distributed External Rogowski Meter) with external Rogowski coils for current measurements - integrated I/O module with 2 digital inputs and 2 digital outputs - integrated touch LCD display - radio communication interface RF868 MHZ

EW800C3A300

DRM (Distributed External Rogowski Meter) with external Rogowski coils for current measurements - integrated touch LCD display - Modbus TCP/IP LAN interface

EW800C3A322

DRM (Distributed External Rogowski Meter) with external Rogowski coils for current measurements - integrated I/O module with 2 digital inputs and 2 digital outputs - integrated touch LCD display - Modbus TCP/IP LAN interface

STC là đại lý chính thức hãng ESA tại Việt Nam. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ báo giá, tư vấn sớm nhất

Xem thêm sản phẩm EAS Automation tại đây