eyc-ex-t2-cap-nhiet-dien-rtd-tc-loai-chong-chay-no-eyc-vietnam-stc-vietnam.png
  • Trang bị hộp đấu nối chống cháy nổ / RTD
  • Hàn loại ren cố định
  • Hộp nối: Đầu nổ nhôm đúc KT
  • ATEX: EX d IIC T6 IP68; Ex tD A21 T100 ° C IP68
  • CE 0086; EX II 2 GD
  • BSi 07ATEX1532458U
  • Theo tiêu chuẩn IEC 751