eyc-thm14ex-ex-series-temp-va-may-phat-do-am-eyc-vietnam-stc-vietnam.png
Tính năng: Hiệu suất ổn định & chính xác ở các khu vực nguy hiểm cháy nổ
Đầu vào: Cảm biến độ ẩm điện dung & PT 1000Ω
Đầu ra: 4 ... 20 mA
Phạm vi: -20 ... + 80 ° C; 0 ... 100% RH
Độ chính xác: ± 0,3 ° C + 0,002 ° C xt thực tế; ± 2% RH (20 ... 80%)
● Tùy chọn bổ sung :( ILAC / TAF) Báo cáo thử nghiệm - Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn tiêu chuẩn (công nhận TAF : 3032, tuân thủ ISO / IEC 17025)
TAF có sự sắp xếp công nhận lẫn nhau với ILAC MRA
Mô hình: eYc THM14EX