eyc-thm80x-may-phat-nhiet-do-do-am-cap-do-chinh-xac-cao-eyc-vietnam-stc-vietnam.png
Các tính năng: IP65 / Nhiệt độ quy trình. Lên đến 200 ° C / Áp suất chống đầu dò SS : 10 bar, đầu nối kim loại Đầu
vào : Cảm biến độ ẩm điện dung & Pt100 Ω hạng A
Phạm vi đo :
THM801 : -40 ... + 80 ° C / THM802 : -40 ... + 120 ° C /
THM803 : -40 ... + 200 ° C (theo yêu cầu);
0 ... 100% RH ; -40 ... + 60dp ° C
Đầu ra : 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA / 0 ... 1 V / 0 ... 5 V / 0.. .
Độ chính xác 10 V (ở + 25 ° C) : Nhiệt độ : ± 0,15 ° C ± 0,002 ° C xt actul
● Tùy chọn bổ sung :( ILAC / TAF) Báo cáo thử nghiệm - Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn tiêu chuẩn (Công nhận TAF : 3032, tuân thủ ISO / IEC 17025) TAF có thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau với ILAC MRA