eyc-thm86thm87-may-phat-diem-suong-da-chuc-nang-cap-cong-nghiep-eyc-vietnam-stc-vietnam.png
Với nhiệt độ bù và hiệu chỉnh tuyến tính / Đầu ra hiệu chỉnh tuyến tính số lượng vật lý & nhiệt độ bằng chương trình máy tính / Cảm biến loại công nghiệp đi kèm với độ chính xác cao, ổn định lâu dài và chức năng chống ngưng tụ.
Đầu vào: Cảm biến độ ẩm điện dung & Pt100Ω
Đầu ra: 0 ... 20mA / 4 ... 20mA / 0 ... 5V / 0 ... 10V
Độ chính xác tuyến tính (ở + 25 ° C): ± 0,15 ° C ± 0,002 ° C x thực tế / ± 3dp ° C ± (0,02% FS / ° C)
Nhiệt độ. ảnh hưởng của cơ thể (ở + 25 ° C): 0,02% FS / ° C
Hiển thị : Tùy chọn
● Tùy chọn bổ sung (ILAC / TAF) Báo cáo thử nghiệm - Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn tiêu chuẩn (Công nhận TAF: 3032)
Mô hình: eYc THM86THM87