eyc-ths13-14-may-phat-nhiet-do-do-am-trong-nha-ong-dan-eyc-vietnam-stc-vietnam.png

Đầu ra : 4 ... 20 mA / 2-wire
Loại đầu vào : Cảm biến độ ẩm điện dung &
Độ chính xác Pt1000 Ω (ở 25 ° C) : ± 0,3 ° C + 0,002 ° Cxtactual ; ± 3% RH (20 ... 80%)
Dải đo : 0 ... 50 ° C ; 0 ... 100% RH
Xếp hạng IP : IP54 (Cảm biến : IP20)
● Tùy chọn bổ sung : (ILAC / TAF) Báo cáo thử nghiệm-Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn tiêu chuẩn (TAF) công nhận : 3032, tuân thủ ISO / IEC 17025)
TAF có thỏa thuận công nhận lẫn nhau với ILAC MRA

Mô hình: eYc THS13THS14