eyc-ths30x-may-phat-nhiet-do-do-am-da-chuc-nang-eyc-vietnam-stc-vietnam.png

● Có khả năng bù nhiệt độ và hiệu chuẩn tuyến tính
● Các đại lượng vật lý đa chức năng-Nhiệt độ & Độ ẩm / Điểm sương / Điểm sương / Nhiệt độ bầu ướt. / Áp suất hơi / Tỷ lệ hỗn hợp / Độ ẩm tuyệt đối / Entanpi riêng
● Bộ tiêu chuẩn 2 ngõ ra analog hoặc Modbus RS-485
● Ngõ ra analog tùy chọn + RS-485
● Đầu dò : PC hoặc SS ; Loại từ xa : Cáp PVC
● Nguồn điện : DC 8. .. 35 V và AC 12 ... 35 V
● RS-485 và Modbus RTU
● Phần mềm lập trình miễn phí - Đại lượng vật lý / Đầu ra / Ghi dữ liệu / Biểu đồ / Hiệu chuẩn
● Tùy chọn : Bộ chuyển đổi USB sang RS-485

Model: eYc THS301THS302THS304THS307