eyc-ths88-plus-may-phat-diem-suong-cong-nghiep-ap-suat-cao-do-am-thap-eyc-vietnam-stc-vietnam-1.png

Nâng cấp nhanh hơn 150%

Có khả năng bù nhiệt độ và hiệu chuẩn tuyến tính
Cảm biến công nghiệp không ngưng tụ. Khả năng chịu áp suất : 16 bar
Áp suất cao, độ ẩm thấp. Dải tỷ lệ điểm sương : -100 ... +60 dp ° C
Giao thức Modbus RTU tiêu chuẩn, giao diện truyền thông RS-485
Độ chính xác cao và ổn định lâu dài
Nhiều kích thước đầu nối hơn cho môi trường khác nhau
Đầu ra tương tự : 0 ... 1 V / 0 ... 5 V / 1 ... 5 V / 0 ... 10 V / 2 ... 10 V / 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA
Phần mềm lập trình miễn phí có thể điều chỉnh phạm vi điểm sương và cung cấp nhiều đại lượng vật lý hơn
như điểm sương, điểm sương, độ ẩm tuyệt đối, v.v.
Model : eYc THS88 Plus