eyc-tp04-bo-phat-nhiet-do-2-day-cho-loai-ong-dan-eyc-vietnam-stc-vietnam.png
Vỏ SS, thiết kế toàn bộ với chức năng chống ngưng tụ và tản nhiệt tốt.
Độ lặp lại đo tốt và chống nhiễu.
Đầu vào :
Đầu ra Pt100 : DC 4 ... 20 mA ;
Độ chính xác 2 dây : ± 0,5% FS
Phạm vi nhiệt độ : -50 ... + 50 ° C / -50 ... 0 ° C / 0 ... 50 ° C / 0 ... 100 ° C / 0 ... 200 ° C hoặc phạm vi đặc biệt
● Tùy chọn bổ sung :( ILAC / TAF) Báo cáo thử nghiệm - Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn tiêu chuẩn (công nhận TAF : 3032, tuân thủ ISO / IEC 17025)
TAF có thỏa thuận công nhận lẫn nhau với ILAC MRA
Mô hình: eYc TP04