mp-dai-cam-bien-tu-givi-misure-vietnam-dai-ly-chinh-hang-tai-stc-vietnam.png

Dải từ tính cho các ứng dụng khác nhau

  • Dải từ tính tuyệt đối hoặc gia tăng,
  • Được cấu tạo bởi một dải plastoferrite được từ hóa,
  • Được hỗ trợ bởi một giá đỡ bằng thép không gỉ trên đó băng hai mặt được gắn trước,
  • Dán cực nhanh và dễ dàng cố định.

MP dải từ tính

Sản phẩm: 

MP 100 Pole pitch 1+1 mm
MP 200 Pole pitch 2+2 mm
MP 200 Z Pole pitch 2+2 mm - With reference indexes
MP 200 A Absolute code
MP 254 Pole pitch 2.54+2.54 mm
MP 500 Pole pitch 5+5 mm
MP 500 Z Pole pitch 5+5 mm - With reference indexes
MP 600 Pole pitch 6+6 mm
MP 600 Z Pole pitch 6+6 mm - With reference indexes
MP 1000 Pole pitch 10+10 mm
MP 2000 Pole pitch 20+20 mm

Thông tin chi tiết xem tại đây!