nd08-dong-ho-do-dien-mang-1-pha-va-3-pha.png

Máy đo ND08 được dùng để đo năng lượng và chất lượng mạng năng lượng khác Máy đo có thể hoạt động trong mạng 3 pha (3 hoặc 4 dây) hoặc mạng 1 pha.

  • Đo RMS thật (tối đa 15 sóng hài).

  • Đo lường THD (không áp dụng VPS32).

  • Trên trang web tỷ lệ lập trình PT / CT.

  • Người dùng có thể lựa chọn loại mạng: 3phase 3wire hoặc 4wire.

  • Màn hình LCD có đèn nền (LCD hiển thị 3 Thông số trong nháy mắt).

  • Các thông số được chọn có sẵn trên màn hình. Tất cả các tham số có sẵn thông qua RS485 (tùy chọn).

  • Lựa chọn tại chỗ của Tự động cuộn / Màn hình cố định.

  • Thu hồi màn hình tham số.

  • Độ chính xác: ± 0,5% giá trị danh nghĩa cho điện áp, dòng điện, công suất hoạt động.