nd22-dong-ho-do-dien-1-pha-3-pha-lumel-vietnam-stc-vietnam.png

ND22 đo các thông số quan trọng nhất trong mạng 3 pha (3 hoặc 4 dây) hoặc 1 pha.

  • Màn hình LCD đồ họa màu cảm ứng 3.5 ”với độ phân giải 320x240.

  • Trình bày dữ liệu: chỉ dẫn kỹ thuật số, biểu đồ vectơ, dạng sóng.

  • Đo RMS thật (tối đa 15 sóng hài).

  • Trên trang web tỷ lệ lập trình PT / CT.

  • Người dùng có thể lựa chọn loại mạng: 3phase 3wire hoặc 4wire.

  • Phạm vi đầu vào hiện tại có thể lập trình tại chỗ: 1 hoặc 5A.

  • Lựa chọn tại chỗ của Tự động cuộn / Màn hình cố định.

  • Lưu trữ tối thiểu và tối đa các thông số có thể.

  • Chỉ báo đảo pha.

  • Độ chính xác: ± 0,5% phạm vi cho điện áp, dòng điện, công suất hoạt động, năng lượng hoạt động.