oncell-g3111-hspa-thiet-bi-thu-phat-song-khong-day-moxa-vietnam-stc-vietnam.png

Dòng OnCell G3101-HSPA

Cổng IP GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA năm băng tần nhỏ gọn

Oncell-G3101

Giới thiệu

Dòng OnCell G3111 / G3151-HSPA bao gồm các cổng IP di động có thể kết nối Ethernet và các thiết bị nối tiếp hiện có của bạn với mạng di động 3G một cách thuận tiện và minh bạch. 

Với tính năng GuaranLink tích hợp, bạn có thể tự tin rằng thiết bị của mình sẽ luôn được kết nối hoặc sẽ phục hồi sau bất kỳ sự can thiệp bất ngờ nào. 

Với thiết kế công nghiệp của Moxa, mức EMS cao hơn được kiểm tra để đảm bảo độ tin cậy cao nhất cho mọi môi trường khắc nghiệt.

Cổng IP di động G3111 / G3151-HSPA là giải pháp 3G công nghiệp nhỏ gọn, đơn giản và mạnh mẽ nhất.

Hỗ trợ băng tần chung

  • Năm băng tần UMTS / HSPA 850/800, 900, 1900, 2100 MHz

  • 4 băng tần GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800/1900 MHz

Đơn giản, linh hoạt và đáng tin cậy

  • Ethernet / serial / cellular cùng tồn tại để giao tiếp đơn giản và linh hoạt

  • Quản lý trung tâm OnCell cho giao tiếp IP riêng và quản lý tập trung

  • Thiết kế cấp công nghiệp cho độ tin cậy cao của thiết bị

  • GuaranLink cho kết nối di động đáng tin cậy

Datasheet cho OnCell G3101-HSPA Series: