phan-mem-everyware-esa-automation-vietnam.png

Đại lý ESA Automation Vietnam,Phần mềm Everyware ESA Automation Vietnam

Phần mềm Everyware

Nền tảng hỗ trợ từ xa này cắt giảm thời gian chết và chi phí bảo trì. Sử dụng kết nối được mã hóa an toàn, nó cho phép truy cập từ xa vào tất cả các thiết bị để nhanh chóng thực hiện mọi công việc bảo trì cần thiết.

  • Kiểm soát vượt khoảng cách

  • Giải pháp đám mây để bảo trì và thu thập dữ liệu.

  • Giao thức HTTPS tiêu chuẩn, không cần sửa đổi chính sách CNTT.

  • VPN được mã hóa dựa trên giao thức bảo mật TLS 1.2.

  • Hỗ trợ trò chuyện tích hợp.

  • Tích hợp tiện ích truyền tệp.

  • VPN và chuyển qua để kết nối trực tiếp với bộ điều khiển từ xa.

EVERYWAREA0A0NN

EVERYWARE LICENCE Single Domain / Single Access

EVERYWAREA0B0NN

EVERYWARE LICENCE Single Domain / Multi Access

EVERYWAREA0C0NN

EVERYWARE LICENCE Multi Domain / Multi Access

EVERYWAREB0N0AN

EVERYWARE OEM RUNTIME LICENCE PC (ESA HARDWARE)

EVERYWAREB0N0BN

EVERYWARE OPEN RUNTIME LICENCE PC (NOT ESA HARDWARE)

EVERYWAREC0N0NA

EVERYWARE LINUX SERVER LICENCE

EVERYWARED0N0NN

300 SMS EVERYWARE Licence

STC là đại lý chính thức hãng ESA tại Việt Nam. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ báo giá, tư vấn sớm nhất

Xem thêm sản phẩm EAS Automation tại đây