phan-mem-softplc-esa-automation-vietnam.png

Đại lý ESA Automation Vietnam,Phần mềm SoftPLC ESA Automation Vietnam

Phần mềm SoftPLC

Môi trường phát triển IEC 61131-3 phổ biến và đầy đủ nhất để lập trình bộ điều khiển công nghiệp.

Nhờ tích hợp với CREW, Phần mềm SoftPLC cho phép bạn chia sẻ và sử dụng tất cả dữ liệu dự án trên SCADA của ESA.

CODESYS Runtime và EtherCAT master là giải pháp lý tưởng cho bất kỳ ứng dụng PLC nào, cục bộ hoặc phân tán.

 • Sơ đồ bậc thang

 • Văn bản có cấu trúc

 • Biểu đồ chức năng tuần tự

 • Biểu đồ chức năng liên tục

 • Sơ đồ khối chức năng

 • Các chức năng theo dõi

 • Mô phỏng ngoại tuyến

 • Các ngôn ngữ lập trình IEC có thể được kết hợp trong cùng một ứng dụng SoftPLC

 • Chuyển đổi mục tiêu

 • Các biến định dạng chuẩn: BYTE, WORD, DWORD, SINT, USINT, INT, UINT, DINT

 • Các chức năng trợ giúp theo ngữ cảnh

 • Công cụ tìm kiếm và thay thế toàn cầu

 • Kiểm tra dung lượng đĩa trước khi tải xuống

 • Không giới hạn số lượng tham số chức năng

 

STC là đại lý chính thức hãng ESA tại Việt Nam. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ báo giá, tư vấn sớm nhất

Xem thêm sản phẩm EAS Automation tại đây