quan-ly-du-lieu-ew900-esa-automation-vietnam.png

Đại lý ESA Automation Vietnam,Quản lý dữ liệu EW900 ESA Automation Vietnam

EW900 – Quản lý dữ liệu- Data manager

Kiểm soát việc sử dụng năng lượng trong nhà máy của bạn. Quản lý một mạng lưới phân tán rộng khắp, EW900 góp phần tạo ra một hệ thống giám sát chính xác và kịp thời về mức tiêu thụ năng lượng và các thông số điện.

 • Khả năng kết nối và giám sát đồng hồ của thiết bị  đo thứ ba như máy đo khí, không khí nước, hơi nước, v.v.

 • Các phép đo hoạt động, phản kháng, công suất và năng lượng biểu kiến.

 • Quản lý dữ liệu có thể định cấu hình (giá trị tức thì, xu hướng, tối đa, tối thiểu, v.v.)

 • Trực quan hóa dữ liệu có thể định cấu hình.

 • Tùy chọn kết nối có dây hoặc không dây (Wi-Fi, 3G).

 • Giao diện phần cứng tùy chọn và giao thức truyền thông: RS485 ModBus, Modbus TCP / IP, Radio Sub1Ghz (868MHz), S0.

 • Đồng hồ đo điện phân phối đa năng ESA EW800 có thể được cấu hình để theo dõi năng lượng và các thông số đường truyền, bao gồm sóng hài (1… đến 51) và THD.

 • Khả năng kết nối và quản lý lên đến 250 thiết bị với các giao diện khác nhau.

 • Khả năng tự cấu hình của mạng đo lường.

 • Truy cập từ xa vào cơ sở dữ liệu nội bộ qua http / https hoặc xuất dữ liệu qua ftp.

 • Truy cập từ xa qua VPN.

 • Truy cập đám mây với giao thức MQTT.

 • Truy cập vào máy chủ ESA Everyware.

CODES

DESCRIPTION

EW900A1A033

COMPACT DATA MANAGER configured with 1 LAN port, RS485 port and I/O module with 3 digital inputs and 3 digital outputs. Includes EnergyAware Basic software.

EW900A1B033

COMPACT DATA MANAGER configured with 1 LAN port, mobile 3G module, RS485 port and I/O module with 3 digital inputs and 3 digital outputs. Includes EnergyAware Basic software.

EW900A1C033

COMPACT DATA MANAGER configured with 1 LAN port, Wi-Fi module, RS485 port and I/O module with 3 digital inputs and 3 digital outputs. Includes EnergyAware Basic software.

EW900A2A033

COMPACT DATA MANAGER configured with 1 LAN port, radio RF868 MHz module and I/O module with 3 digital inputs and 3 digital outputs. Includes EnergyAware Basic software.

EW900A2A133

COMPACT DATA MANAGER configured with 1 LAN port, RS485 port, radio RF868 MHz module and I/O module with 3 digital inputs and 3 digital outputs. Includes EnergyAware Basic software.

EW900A2B033

COMPACT DATA MANAGER configured with 1 LAN port, mobile 3G module, radio RF868 MHz module and I/O module with 3 digital inputs and 3 digital outputs. Includes EnergyAware Basic software.

EW900A2C033

COMPACT DATA MANAGER configured with 1 LAN port, Wi-Fi module, radio RF868 MHz module and I/O module with 3 digital inputs and 3 digital outputs. Includes EnergyAware Basic software.

EW900B1A033

COMPACT DATA MANAGER configured with 3 LAN ports, RS485 port and I/O module with 3 digital inputs and 3 digital outputs. Includes EnergyAware Basic software.

EW900B1B033

COMPACT DATA MANAGER configured with 3 LAN ports, mobile 3G module, RS485 port and I/O module with 3 digital inputs and 3 digital outputs. Includes EnergyAware Basic software.

EW900B1C033

COMPACT DATA MANAGER configured with 3 LAN ports, Wi-Fi module, RS485 port and I/O module with 3 digital inputs and 3 digital outputs. Includes EnergyAware Basic software.

EW900B1D033

COMPACT DATA MANAGER configured with 3 LAN ports, mobile 3G module and Wi-Fi module, RS485 port and I/O module with 3 digital inputs and 3 digital outputs. Includes EnergyAware Basic software.

EW900B2A133

COMPACT DATA MANAGER configured with 3 LAN ports, RS485 port, radio RF868 MHz module and I/O module with 3 digital inputs and 3 digital outputs. Includes EnergyAware Basic software

EW900B2B133

COMPACT DATA MANAGER configured with 3 LAN ports, RS485 port, mobile 3G module, radio RF868 MHz module and I/O module with 3 digital inputs and 3 digital outputs. Includes EnergyAware Basic software.

EW900B2C133

COMPACT DATA MANAGER configured with 3 LAN ports, RS485 port,Wi-Fi module, radio RF868 MHz module and I/O module with 3 digital inputs and 3 digital outputs. Includes EnergyAware Basic software.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STC là đại lý chính thức hãng ESA tại Việt Nam. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ báo giá, tư vấn sớm nhất

Xem thêm sản phẩm EAS Automation tại đây