vong-tu-mr-200-cam-bien-tu-givimisure-vietnam-stc-vietnam.png

MR

Vòng từ tính cho cảm biến MTS và MTV

Ø RING (mm)

Ø D (mm)

38

76

48.7

86

72

110

 ORDERING CODE

MODEL

 

EXTERNAL DIAMETER MR

SME010MR

 

72

   

38       =   38 mm

48.7   =   48.7 mm

72       =   72 mm

Example \     EXTERNAL ZERO REFERENCE  SME010MR 72

Thông tin chi tiết xem tại đây!