eyc-ex-r2-cap-nhiet-dien-rtd-tc-loai-chong-chay-no-eyc-vietnam-stc-vietnam.png
  • Trang bị hộp nối RTD / Chống cháy nổ

  • Hàn loại ren cố định

  • Hộp nối: Đầu nổ nhôm đúc KT

  • ATEX: EX d IIC T6 IP68; Ex tD A21 T100 ° C IP68

  • CE 0086; EX II 2 GD

  • BSi 07ATEX1532458U

  • Theo tiêu chuẩn IEC 751

  • Model : eYc EX-R2