phan-mem-crew-esa-automation-vietnam.png

Đại lý ESA Automation Vietnam,Phần mềm CREW ESA Automation Vietnam

Phần mềm CREW

CREW cho phép bạn lập trình bất kỳ HMI nào theo cách trực quan và nhanh nhất. Nó có giao diện rõ ràng và tối giản, cùng một số chức năng theo định hướng 4.0 được thiết kế để đảm bảo hiệu quả tối đa trong quá trình sản xuất.

  • Mức độ tùy chỉnh tối đa thông qua bàn phím, mẫu trang, tiện ích con và bảng màu có thể tùy chỉnh.

  • Tự động truyền dữ liệu giữa các trình điều khiển giao tiếp khác nhau.

  • Xuất dữ liệu lên ESA Cloud thông qua giao thức MQTT.

  • Lưu giữ số lượng lớn đồ họa để có tính linh hoạt tối đa (độ trong suốt, độ dốc, v.v.).

  • Quản lý phông chữ nâng cao.

  • Tag Offset - quản lý khối dữ liệu PLC.

  • Nhập / xuất ở định dạng XML và CSV.

  • Nhập SVG tùy chỉnh theo yêu cầu

 

CREWPCEDITOR

PC DEVELOPMENT TOOL

CREWOPNFDA

FDA LICENCE CFR21

CRRT128OEM

PC RUNTIME OEM LICENCE 128 TAGS (ESA HARDWARE)

CRRT256OEM

PC RUNTIME OEM LICENCE 256 TAGS (ESA HARDWARE)

CRRT512OEM

PC RUNTIME OEM LICENCE 512 TAGS (ESA HARDWARE)

CRRT1024OEM

PC RUNTIME OEM LICENCE 1024 TAGS (ESA HARDWARE)

CRRT2048OEM

PC RUNTIME OEM LICENCE 2048 TAGS (ESA HARDWARE)

CRRT4096OEM

PC RUNTIME OEM LICENCE 4096 TAGS (ESA HARDWARE)

CRRT8192OEM

PC RUNTIME OEM LICENCE 8192 TAGS (ESA HARDWARE)

CRRTUNLOEM

PC RUNTIME OEM LICENCE UNLIMITED TAGS (ESA HARDWARE)

CRRT128OPN

PC RUNTIME OPEN 128 TAGS (NOT ESA HARDWARE)

CRRT256OPN

PC RUNTIME OPEN 256 TAGS (NOT ESA HARDWARE)

CRRT512OPN

PC RUNTIME OPEN 512 TAGS (NOT ESA HARDWARE)

CRRT1024OPN

PC RUNTIME OPEN 1024 TAGS (NOT ESA HARDWARE)

CRRT2048OPN

PC RUNTIME OPEN 2048 TAGS (NOT ESA HARDWARE)

CRRT4096OPN

PC RUNTIME OPEN 4096 TAGS (NOT ESA HARDWARE)

CRRT8192OPN

PC RUNTIME OPEN 8196 TAGS (NOT ESA HARDWARE)

CRRTUNLOPN

PC RUNTIME OPEN LICENCE UNLIMITED TAGS (NOT ESA HARDWARE)

STC là đại lý chính thức hãng ESA tại Việt Nam. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ báo giá, tư vấn sớm nhất

Xem thêm sản phẩm EAS Automation tại đây