eyc-tp02-bo-phat-nhiet-do-cho-loai-din-rail-eyc-vietnam-stc-vietnam.png
Đặc điểm sản phẩm : IC đặc biệt cho RTD ; đảm bảo độ chính xác cao. Chất lượng cao và giá thành thấp.
Đầu vào : Pt100 (3 dây)
Đầu ra : DC 4 ... 20 mA (2 dây)
Độ chính xác : 0,1% FS
Phạm vi nhiệt độ : -50 ... + 50 ° C / - 50 ... 0 ° C / 0 ... 50 ° C / 0 ... 100 ° C / 0 ... 200 ° C hoặc phạm vi đặc biệt
● Tùy chọn bổ sung :( ILAC / TAF) Báo cáo thử nghiệm - Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn tiêu chuẩn (Công nhận TAF : 3032, tuân thủ ISO / IEC 17025)
TAF có thỏa thuận công nhận lẫn nhau với ILAC MRA
Model : eYc TP02
  • IC đặc biệt cho RTD; Độ chính xác cao được đảm bảo
  • TP02 với khối lượng nhỏ hơn nên cần ít không gian hơn để lắp đặt
  • Chất lượng cao và giá thành thấp
  • Loại DIN-rail; Cài đặt nhanh chóng