eyc-thg03-co2-nhiet-do-may-phat-do-am-eyc-vietnam-stc-vietnam.png
Đầu vào : Cảm biến CO2 NDIR / Nhiệt độ. & cảm biến MEMS độ ẩm
Đầu ra : 0 ... 5 V / 0 ... 10 V / 4 ... 20 mA
Độ chính xác (ở + 25 ° C ; DC 24 V ; 101,3 kPa) :
CO2 ± 40 PPM ± 3% của đọc / Nhiệt độ ± 0,5 ° C / Độ ẩm ± 5% RH (30 ... 80% RH)
Dải đo : 0 ... 2000 PPM / 0 ... 50 ℃ / 0 ... 100% RH (Không ngưng tụ )
Hiển thị : Tùy chọn
● Tích hợp 3 cảm biến trong 1 thiết bị với màn hình LCD tùy chọn
● Đo nhiệt độ, độ ẩm và carbon dioxide
● 2 đầu ra tương tự hoặc Modbus RS-485
● Đầu ra tương tự tùy chọn + RS-485
● Cài đặt và bảo trì dễ dàng nhanh chóng do được thiết kế tốt
● Tiết kiệm chi phí và đáng tin cậy
● Dữ liệu có thể được ghi và chuyển đến PC thông qua phần mềm miễn phí liên kết chức năng RS-485
Mô hình: eYc THG03