eyc-thr03-may-phat-nhiet-do-do-am-trong-nha-eyc-vietnam-stc-vietnam.png

Đầu vào :
Đầu ra MEMS : 4 ... 20 mA
Dải đo : 0 ... 50 ° C / 0 ... 100% RH (Không ngưng tụ)
Độ chính xác : ± 0,5 ° C / ± 5% RH (30 ... 80% RH)
Kết nối tín hiệu : 2 dây
● Tùy chọn bổ sung : (ILAC / TAF) Báo cáo thử nghiệm-Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn tiêu chuẩn (công nhận TAF : 3032, tuân thủ ISO / IEC 17025)
TAF có sự sắp xếp công nhận lẫn nhau với ILAC MRA

Model :eYc THR03

● Liên tục phát hiện dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm về chất lượng không khí trong nhà
● Theo dõi dữ liệu thời gian thực nhanh chóng và hiển thị LCD
● Cảm biến MEMS để theo dõi, ổn định lâu dài, thời gian phản hồi nhanh chóng của phép đo
● Chống ngưng tụ và ổn định lâu dài hơn
● Kích thước nhỏ gọn và triển vọng trang nhã và dễ dàng lắp đặt trên tường