eyc-ths130-140-may-phat-nhiet-do-do-am-cho-loai-trong-nha-ong-dan-eyc-vietnam-stc-vietnam.png

Các tính năng : Đầu ra điện áp hoặc dòng điện, đầu ra nhiệt độ thụ động tùy chọn
Đầu vào : Cảm biến MEMS
Đầu ra : 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V
Kết nối tín hiệu :
Độ chính xác 3 dây : ± 0,5 ° C / ± 5% RH (30. .. 80% RH)
Dải đo : 0 ... 50 ° C / 0 ... 100% (Không ngưng tụ)
● Tùy chọn bổ sung : (ILAC / TAF) Báo cáo thử nghiệm-Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn tiêu chuẩn (Công nhận TAF : 3032, tuân thủ với ISO / IEC 17025)
TAF có thỏa thuận công nhận lẫn nhau với ILAC MRA
Model : eYc THS130THS140