eyc-thr23-may-phat-nhiet-do-do-am-loai-trong-nha-eyc-vietnam-stc-vietnam.png

Loại cảm biến đầu vào : MEMS
Đầu ra : 0 ... 5 V / 0 ... 10 V / 4 ... 20 mA
Độ chính xác (ở + 25 ° C ; DC 24 V) : ± 0,5 ° C / ± 5% RH ( 30 ... 80% RH)
Dải đo : 0 ... 50 ° C / 0 ... 100% RH (Không ngưng tụ)
Modbus : RS-485
● Tùy chọn bổ sung : (ILAC / TAF) Báo cáo thử nghiệm-Hiệu chuẩn tiêu chuẩn phòng thí nghiệm (công nhận TAF : 3032, tuân thủ ISO / IEC 17025)
TAF có thỏa thuận công nhận lẫn nhau với ILAC MRA

Mô hình: eYc THR23