he-thong-hoan-chinh-de-kiem-soat-nang-luong-kit-esco-esa-automation-vietnam.png

Đại lý ESA Automation Vietnam,Hệ thống hoàn chỉnh để kiểm soát năng lượng KIT ESCO ESA Automation Vietnam

KIT ESCO - Hệ thống hoàn chỉnh để kiểm soát năng lượng

KIT ESCO là hệ thống thu thập và giám sát dữ liệu tiêu thụ năng lượng hoàn chỉnh được thiết kế cho các công ty ESCo. KIT ESCO có sẵn 2 phiên bản bản điều khiển, chúng đơn giản hóa việc quản lý nguồn cung cấp và cài đặt các điểm đo.

  • Bảng điều khiển đo tiêu chuẩn bao gồm: Esaware Data Manager EW900 với phần mềm Energyaware được cài đặt sẵn dựa trên công nghệ HTML5, 2 điểm đo ba pha với TA bên ngoài, tất cả các thành phần cần thiết để vận hành và đạt chứng nhận EN 61439-2.

  • Bảng điều khiển mở rộng bao gồm: 3 điểm đo ba pha với TA bên ngoài, tất cả các thành phần cần thiết để hoạt động và đạt chứng nhận EN 61439-2.

  • Cài đặt nhanh chóng

CODES

DESCRIPTION

EW8BX2A0A33

Electrical switchboard prepared and configured with: 1 DataManager (1 LAN, 1 RS485 , 1 USB, 3 I/Os) with preinstalled EnergyAware basic software, 2 DTM base (energy meters with external TA), power supply, 3PN fuse switch disconnector, terminal blocks for DataManager I/Os

EW8BX2D0A33

Electrical switchboard prepared and configured with: 1 DataManager (1 LAN, 1 RS485 , 1 USB, 3 I/Os) with preinstalled EnergyAware basic software, 2 DRM base (energy meters with external Rogowski coil), power supply, 3PN fuse switch disconnector, terminal blocks for DataManager I/Os

EW8BX2A0D33

Electrical switchboard prepared and configured with: 1 DataManager (3 LANs, 1 RS485, 1 RF868, 1 USB, 3 I/Os) with preinstalled EnergyAware basic software, 2 DTM base (energy meters with external TA), power supply, 3PN fuse switch disconnector, terminal blocks for DataManager I/Os

EW8BX2D0D33

Electrical switchboard prepared and configured with: 1 DataManager (3 LANs, 1 RS485, 1 RF868, 1 USB, 3 I/Os) with preinstalled EnergyAware basic software, 2 DRM base (energy meters with external Rogowski coil), power supply, 3PN fuse switch disconnector, terminal blocks for DataManager I/Os

EW8BX2A0B33

Electrical switchboard prepared and configured with: 1 DataManager (1 3G interface, 1 LAN, 1 RS485 , 1 USB, 3I/Os) with preinstalled EnergyAware basic software, 2 DTM base (energy meters with external TA), power supply, 3PN fuse switch disconnector, terminal blocks for DataManager I/Os

EW8BX2D0B33

Electrical switchboard prepared and configured with: 1 DataManager (1 3G interface, 1 LAN, 1 RS485 , 1 USB, 3I/Os) with preinstalled EnergyAware basic software, 2 DRM base (energy meters with external Rogowski coil), power supply, 3PN fuse switch disconnector, terminal blocks for DataManager I/Os

EW8BX2A0C33

Electrical switchboard prepared and configured with: 1 DataManager (1 WiFi, 1 LAN, 1 RS485 , 1 USB, 3I/Os) with preinstalled EnergyAware basic software, 2 DTM base (energy meters with external TA), power supply, 3PN fuse switch disconnector, terminal blocks for DataManager I/Os

EW8BX3A0000

Electrical switchboard prepared and configured with: 3 DTM base (energy meters with external TA), 3PN fuse switch disconnector

 

 

STC là đại lý chính thức hãng ESA tại Việt Nam. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ báo giá, tư vấn sớm nhất

Xem thêm sản phẩm EAS Automation tại đây