phan-mem-polymath-esa-automation-vietnam.png

Đại lý ESA Automation Vietnam,PHẦN MỀM POLYMATH ESA Automation Vietnam

PHẦN MỀM POLYMATH

Phần mềm cấu hình để lập trình bảng điều hành CNTT, SC và VT

 • Thư viện các đối tượng đa dạng

 • Quản lý dự án theo cấp bậc

 • Nhập / xuất dữ liệu dự án

 • Truyền dữ liệu được lưu trữ

 • Sao lưu và khôi phục dự án

 • Định hướng trạm đầu cuối

 • Trình mô phỏng ngoại tuyến và trực tuyến

 • Từ điển

 • Lưu trữ dự án tự động

 • Cân bằng bộ nhớ thiết bị

 • Địa chỉ hóa gián tiếp

POLYMATH SMARTCLICK

POLYMATH SMARTCLICK (SC) - programmming software for SC family

POLYMATHHMI

Polymath HMI software kit (IT, SC, VT)

POLYMATHKIT

Polymath Advanced software kit (PC, XS, XB, IT, SC, VT)

POLYMATHPREMIUM

Polymath Premium software kit - Upgrade of the Polymath HMI version to the Advanced version

 

The kit contains the following items:

PCMACHINE-512

Runtime Polymath License - 512 tags

PCMACHINE-1024

Runtime Polymath License - 1024 tags

PCMACHINE-2048

Runtime Polymath License - 2048 tags

PCMACHINE-4096

Runtime Polymath License - 4096 tags

PCREMOTEACCESS

PC Remote Access licence

ESADBCONNECT

ESA Database Connection software licence

STC là đại lý chính thức hãng ESA tại Việt Nam. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ báo giá, tư vấn sớm nhất

Xem thêm sản phẩm EAS Automation tại đây