phan-mem-smartclick-esa-automation-vietnam.png

Đại lý ESA Automation Vietnam,Phần mềm SmartClick ESA Automation Vietnam

Phần mềm SmartClick

Phần mềm cấu hình của ESA cho HMI dòng SCA ESA

  • Đối tượng đa chức năng

  • Thư viện các đối tượng đa dạng

  • Khuynh hướng động

  • Cấu trúc hướng dẫn sử dụng

  • Quản lý cảnh báo

  • Gỡ lỗi dự án nhanh chóng

  • Quản lý người dùng

  • Trình mô phỏng ngoại tuyến và trực tuyến

  • Chỉnh sửa nội dung đơn giản

  • Thiết kế trang

 

STC là đại lý chính thức hãng ESA tại Việt Nam. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ báo giá, tư vấn sớm nhất

Xem thêm sản phẩm EAS Automation tại đây