Mọi thông tin chi tiết tư vấn , giáp đáp về sản phẩm và được hỗ trợ giá tốt nhất xin vui lòng liên hệ:

Hoàng Ngọc Thanh Thảo
[Sales Engineer and Marketing Suport]

Email: Thao@stc-vietnam.com

phone: 093 825 9508

Song Thanh Cong Trading Service Co., Ltd. (STC Vietnam)

Head Office: (Address for issue Invoice and Custom Clearance ONLY)
[add] 182/1 Hồ Văn Huê P.9, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam

828 440 68 Flashing Beacon RM 230VAC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
828 470 68 Flashing Beacon BM 230VAC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
828 480 70 Flashing Beacon BM 10-60VAC/DC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
828 500 54 Flashing Beacon BM 12VDC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
828 500 55 Flashing Beacon BM 24VDC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
828 500 67 Flashing Beacon BM 115VAC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
828 500 68 Flashing Beacon BM 230VAC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
828 540 55 Flashing Beacon RM 24VDC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
828 540 67 Flashing Beacon RM 115VAC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
828 540 68 Flashing Beacon RM 230VAC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
828 580 70 Flashing Beacon BM 10-60VAC/DC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
828 700 55 Flashing Beacon BM 24VDC GN/CL WERMA Vietnam STC Vietnam
829 100 55 LED Perm./Blink.Beacon BM 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
829 107 55 LED Perm./Blink.Beacon RM 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
829 110 55 LED Rotat. Beacon BM 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
829 110 68 LED Rotat. Beacon BM 115-230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
829 117 55 LED Rotat. Beacon RM 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
829 117 68 LED Rotat. Beacon RM 115-230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
829 120 55 LED Double Flash Beacon BM 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
829 120 68 LED Double Flash Beacon BM 115-230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
829 127 55 LED Double Flash Beacon RM 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
829 127 68 LED Double Flash Beacon RM 115-230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
829 130 67 LED Perm. Beacon BM 115VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
829 130 68 LED Perm. Beacon BM 230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
829 137 67 LED Perm. Beacon RM 115VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
829 137 68 LED Perm. Beacon RM 230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
829 150 55 LED Perm./Blink/Rot. Beacon BM 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
829 157 55 LED Perm./Blink/Rot. Beacon RM 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
829 170 55 Monitored LED Perm. Beacon BM 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
829 190 55 LED EVS Beacon BM 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
829 190 68 LED EVS Beacon BM 115-230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
829 197 55 LED EVS Beacon RM 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
829 197 68 LED EVS Beacon RM 115-230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
829 200 55 LED Perm./Blink.Beacon BM 24VDC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
829 207 55 LED Perm./Blink.Beacon RM 24VDC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
829 210 55 LED Rotat. Beacon BM 24VDC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
829 210 68 LED Rotat. Beacon BM 115-230VAC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
829 217 55 LED Rotat. Beacon RM 24VDC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
829 217 68 LED Rotat. Beacon RM 115-230VAC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
829 230 67 LED Perm. Beacon BM 115VAC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
829 230 68 LED Perm. Beacon BM 230VAC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
829 237 67 LED Perm. Beacon RM 115VAC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
829 237 68 LED Perm. Beacon RM 230VAC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
829 250 55 LED Perm./Blink/Rot. Beacon BM 24VDC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
829 257 55 LED Perm./Blink/Rot. Beacon RM 24VDC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
829 270 55 Monitored LED Perm. Beacon BM 24VDC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
829 300 55 LED Perm./Blink.Beacon BM 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
829 307 55 LED Perm./Blink.Beacon RM 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
829 310 55 LED Rotat. Beacon BM 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
829 310 68 LED Rotat. Beacon BM 115-230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
829 317 55 LED Rotat. Beacon RM 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
829 317 68 LED Rotat. Beacon RM 115-230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
829 320 55 LED Double Flash Beacon BM 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
829 320 68 LED Double Flash Beacon BM 115-230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
829 327 55 LED Double Flash Beacon RM 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
829 327 68 LED Double Flash Beacon RM 115-230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
829 330 67 LED Perm. Beacon BM 115VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
829 330 68 LED Perm. Beacon BM 230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
829 337 67 LED Perm. Beacon RM 115VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
829 337 68 LED Perm. Beacon RM 230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
829 350 55 LED Perm./Blink/Rot. Beacon BM 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
829 357 55 LED Perm./Blink/Rot. Beacon RM 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
829 370 55 Monitored LED Perm. Beacon BM 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
829 390 55 LED EVS Beacon BM 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
829 390 68 LED EVS Beacon BM 115-230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
829 397 55 LED EVS Beacon RM 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
829 397 68 LED EVS Beacon RM 115-230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
829 410 55 LED Rotat. Beacon BM 24VDC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
829 410 68 LED Rotat. Beacon BM 115-230VAC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
829 417 55 LED Rotat. Beacon RM 24VDC CL WERMA Vietnam STC Vietnam