90201122 - Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh - Westec Instruments - STC Vietnam

90201122 - Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh - Westec Instruments - STC Vietnam

Hãng sản xuất: Westec Instruments Vietnam

Nhà cung cấp: STC Vietnam

 

MillMinder Audio Signal Converter

90201112

Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter

90201122

Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter

90201132

Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter

90201142

Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter

90201152

Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter

90201212

Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter

90201222

Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter

90201232

Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter

90201242

Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter

90201252

Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter

90200112

Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter

90200122

Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter

90200132

Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter

90200142

Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter

90200152

Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter

90200212

Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter

90200222

Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter

90200232

Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter

90200242

Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter

90200252

Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
Millphone Microphone Receiver

61001011

Westec Instruments Millphone Microphone Receiver, Westec Instruments Vietnam, Bộ thu micro điện thoại của Westec Instruments.
Fuses, Box of 5, 1/8 Amp, Slo-Blo (For 230 VAC)

22550060

Westec Instruments Fuse, Westec Instruments Vietnam, Cầu chì Westec Instruments.
Fuses, Box of 5, 1/4 Amp, Slo-Blo (For 115 VAC)

22550070

Westec Instruments Fuse, Westec Instruments Vietnam, Cầu chì Westec Instruments.
Fuses, Box of 5, 5 Amp, Slo-Blo (For 115 & 230 VAC)

22550095

Westec Instruments Fuse, Westec Instruments Vietnam, Cầu chì Westec Instruments.
Fuses, Box of 5, 4/10 Amp, Slo-Blo (For 115 VAC)

22550067

Westec Instruments Fuse, Westec Instruments Vietnam, Cầu chì Westec Instruments.
Fuses, Box of 5, 1/10 Amp, Slo-Blo (For 230 VAC)

22550055

Westec Instruments Fuse, Westec Instruments Vietnam, Cầu chì Westec Instruments.
Transformer, 30A242, (For 115 VAC)

26350242

Westec Instruments Transformer, Westec Instruments Vietnam, Biến áp Westec Instruments.
Transformer, 30A243, (For 230 VAC)

26350243

Westec Instruments Transformer, Westec Instruments Vietnam, Biến áp Westec Instruments.
Relay, 156-14C-200

25000170

Westec Instruments Relay, Westec Instruments Vietnam, Rờ le Westec Instruments.
Interconnection Cable

6700095

Westec Instruments Interconnection Cable , Westec Instruments Vietnam, Cáp nối Westec Instruments.
MR-50 Module Rack

51009011

Westec Instruments Interconnection Cable , Westec Instruments Vietnam, Cáp nối Westec Instruments.
Non-Contacting Tachometer NCT-2, Nema 4

90321000

Westec Instruments Non-Contacting Tachometer , Westec Instruments Vietnam, Máy đo tốc độ tốc độ vòng quay (không cần tiếp xúc) Westec Instruments.
Non-Contacting Tachometer NCT-2, Nema 4, LCD Meter

90321100

Westec Instruments Non-Contacting Tachometer, Westec Instruments Vietnam, Máy đo tốc độ tốc độ vòng quay (không cần tiếp xúc) Westec Instruments.
Non-Contacting Tachometer, NCT-2, Nema 4, Dual Alarm Card

90321010

Westec Instruments Non-Contacting Tachometer, Westec Instruments Vietnam, Máy đo tốc độ tốc độ vòng quay Westec Instruments.
Non-Contacting Tachometer, NCT-2, Nema 4, LCD Meter & Dual Alarm Card

90321110

Westec Instruments Non-Contacting Tachometer, Westec Instruments Vietnam, Máy đo tốc độ tốc độ vòng quay (không cần tiếp xúc) Westec Instruments.
Non-Contacting Tachometer, NCT-2, Open Style

90311000

Westec Instruments Non-Contacting Tachometer, Westec Instruments Vietnam, Máy đo tốc độ tốc độ vòng quay Westec Instruments.
Non-Contacting Tachometer, NCT-2, NCT-2, Open Style, Dual Alarm Card, Backpan Mounted

90311010

Westec Instruments Non-Contacting Tachometer, Westec Instruments Vietnam, Máy đo tốc độ tốc độ vòng quay Westec Instruments.
Non-Contacting Tachometer, NCT-2, Nema 4X Stainless

90331000

Westec Instruments Non-Contacting Tachometer, Westec Instruments Vietnam, Máy đo tốc độ tốc độ vòng quay (không cần tiếp xúc) Westec Instruments.
Non-Contacting Tachometer, NCT-2, Nema 4X Stainless, LCD Meter

90331100

Westec Instruments Non-Contacting Tachometer, Westec Instruments Vietnam, Máy đo tốc độ tốc độ vòng quay Westec Instruments.
Non-Contacting Tachometer, NCT-2, Nema 4X Stainless, Dual Alarm Card

90331010

Westec Instruments Non-Contacting Tachometer, Westec Instruments Vietnam, Máy đo tốc độ tốc độ vòng quay (không cần tiếp xúc) Westec Instruments.
Non-Contacting Tachometer,NCT-2, Nema 4X Stainless, LCD Meter & Dual Alarm Card

90331110

Westec Instruments Non-Contacting Tachometer, Westec Instruments Vietnam, Máy đo tốc độ tốc độ vòng quay Westec Instruments.
MSP-1 Mini Probe

7MH7146-0AA

Westec Instruments Mini Probe, Westec Instruments Vietnam, Đầu dò mini Westec Instruments.
MSP-1 Mini Probe (with RMA in Nema 4) (Manufactured by Westec)

7MH7146-0AA + 7MH7145-0A

Westec Instruments Mini Probe, Westec Instruments Vietnam, Đầu dò mini Westec Instruments.
MSP-12 Low Temperature Probe

7MH7146-0EA

Westec Instruments Low Temperature Probe , Westec Instruments Vietnam, Đầu dò nhiệt độ thấp Westec Instruments.
MSP-3 High Temperature Probe (with RMA in Nema 4)

7MH7146-0BA + 7MH7145-0A

Westec Instruments High Temperature Probe, Westec Instruments Vietnam, Đầu dò nhiệt độ cao Westec Instruments.
XPP-5 Explosion Proof Probe (with 5 feet of cable)

7MH7146-0GA

Westec Instruments Explosion Proof Probe, Westec Instruments Vietnam, Đầu dò chống cháy nổ Westec Instruments.
XPP-5 Explosion Proof Probe (with 30 feet of cable)

7MH7146-0HA

Westec Instruments Explosion Proof Probe, Westec Instruments Vietnam, Đầu dò chống cháy nổ Westec Instruments.
MSP-9 304 SS Probe (with RMA in Nema 4 SS)

7MH7146-0DA + 7MH7145-0D

Westec Instruments Probe, Westec Instruments Vietnam, Đầu dò Westec Instruments.
 Speed Detector DSD-3-1110

90411000

Westec Instruments Speed Detector, Westec Instruments Vietnam, Dụng cụ đo tốc độ Westec Instruments.
 Speed Detector DSD-3-5110

90421000

Westec Instruments Speed Detector, Westec Instruments Vietnam, Dụng cụ đo tốc độ Westec Instruments.
 Speed Detector DSD-3-5120

90421100

Westec Instruments Speed Detector, Westec Instruments Vietnam, Dụng cụ đo tốc độ Westec Instruments.
 Speed Detector DSD-3-5130

90421010

Westec Instruments Speed Detector, Westec Instruments Vietnam, Dụng cụ đo tốc độ Westec Instruments.
 Speed Detector DSD-3-5140

90421110

Westec Instruments Speed Detector, Westec Instruments Vietnam, Dụng cụ đo tốc độ Westec Instruments.
 Speed Detector DSD-3-1210

90412000

Westec Instruments Speed Detector, Westec Instruments Vietnam, Dụng cụ đo tốc độ Westec Instruments.
 Speed Detector DSD-3-5210

90422000

Westec Instruments Speed Detector, Westec Instruments Vietnam, Dụng cụ đo tốc độ Westec Instruments.
 Speed Detector DSD-3-5220

90422100

Westec Instruments Speed Detector, Westec Instruments Vietnam, Dụng cụ đo tốc độ Westec Instruments.
 Speed Detector DSD-3-5230

90422010

Westec Instruments Speed Detector, Westec Instruments Vietnam, Dụng cụ đo tốc độ Westec Instruments.
 Speed Detector DSD-3-5240

90422110

Westec Instruments Speed Detector, Westec Instruments Vietnam, Dụng cụ đo tốc độ Westec Instruments.
Mother Board, 115 VAC

51009291

Westec Instruments Mother Board, Westec Instruments Vietnam, Bảng mạch chủ Westec Instruments.
Mother Board, 230 VAC

51009292

Westec Instruments Mother Board, Westec Instruments Vietnam, Bo mạch chủ Westec Instruments.
Daughter Board

51009281

Westec Instruments Daughter Board, Westec Instruments Vietnam, Bảng mạch con Westec Instruments.
LCD Board

51007611

Westec Instruments LCD Board, Westec Instruments Vietnam, Bảng mạch LCD Westec Instruments.
Remote Mounted Amplifier Board

7MH7723-1DT

Westec Instruments LCD Board, Westec Instruments Vietnam, Bảng mạch khếch đại từ xa Westec Instruments.
Tilt Switch Probe, Low Temp

7MH7143-3AA10

Westec Instruments Tilt Switch Probe, Westec Instruments Vietnam, Cảm biến công tắc nghiêng Westec Instruments.
Tilt Switch Probe, High Temp

7MH7143-3AB10

Westec Instruments Tilt Switch Probe, Westec Instruments Vietnam, Cảm biến công tắc nghiêng Westec Instruments.

======================================================

STC Vietnam là đại lý chính thức của Westec Instruments tại Việt Nam – Chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị tự động hóa hệ thống và giải pháp tối ưu cho quy trình sản xuất công nghiệp. Chúng tôi luôn mong muốn cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến quý khách hàng, Vì vậy hãy vui lòng liên hệ chúng tôi để hỗ trợ thêm về sản phẩm 90201122 - Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh - Westec Instruments  !!!

Sẵn giá – Báo ngay –  Bảo hành 12 tháng – Tư vấn, lắp đặt 24/7

Ms. Trinh

SĐT: 0915 159944

Email: stc1@stc-vietnam.com

Skypee: stc1@stc-vietnam.com