List code giá sẵn P29-Tháng 12-2020-STC Vietnam : SANYO DENKI Vietnam,Schischek Vietnam,Sprint Electric Limited Vietnam,SEW/Baumer Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% Japan Origin

SANYO DENKI Vietnam

Model: A11J502A002TU
A11J Online UPS Single Rack 5000VA
Single unit, terminal block type, UL/CE, 5kVA, 200V

100% EU Origin

Schischek Vietnam

Code: ExPro-CT-50
Description: Ex Temp. sensor for ..Cos-D 40..+80C ; 50mm

100% EU Origin

Schischek Vietnam

Code: ExCos-D
Description: Ex Transmitter for ExPro-C.. Sensors

100% Germany Origin

SEW/Baumer Vietnam

P/N: 13642715
(OG 73 S SN 1024)
Incremental encoder (E)DR../ES7S/EV7S/F

100% UK Origin

Sprint Electric Limited
VETNAM

P/N: LA103637
Control Board
spare parts for PL 900 BEHV : Sprint 2Q DC Drive
1450kw, 1950hp, 1685a
Maximum rating with max supply : Armature 2050a, 750v

100% UK Origin

Sprint Electric Limited
VIETNAM

P/N: LA103542HV
Power Board HV
spare parts for PL 900 BEHV : Sprint 2Q DC Drive
1450kw, 1950hp, 1685a
Maximum rating with max supply : Armature 2050a, 750v

100% UK Origin

Sprint Electric Limited
ViETNAM

P/N: LA103896
ACCT Board HV
spare parts for PL 900 BEHV : Sprint 2Q DC Drive
1450kw, 1950hp, 1685a
Maximum rating with max supply : Armature 2050a, 750v

100% UK Origin

Sprint Electric Limited
ViETNAM

P/N: LA103712
Thyristor Matched Pairs 2200V (2 devices)
spare parts for PL 900 BEHV : Sprint 2Q DC Drive
1450kw, 1950hp, 1685a
Maximum rating with max supply : Armature 2050a, 750v