Bamo - Thiết bị cảm biến giám sát phân tích chất lỏng- STC Vietnam

 

BAMO Mesures SAS là nhà sản xuất đến từ Châu Âu, chuyên sản xuất cảm biến và các thiết bị giám sát, phân tích chất lỏng.

BAMO chuyên về các sản phẩm:

 • Phân tích và đo chất lỏng, pH, clo, độ dẫn điện của nước, độ đục và oxy hòa tan
 • Kiểm soát và đo mức, lưu lượng, áp suất và nhiệt độ
 • Van cơ và van tự động

Các sản phẩm của chúng tôi phục vụ trong các hệ thống điều khiển thủy lực, cơ khí, điện tử và ép nhựa.

Quy trình sản xuất và phát triển sản phẩm của BAMO đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Đại diện kỹ thuật và thương mại của BAMO hiện diện khắp châu Âu.

BAMO Mesures luôn vì sự hài lòng của khách hàng.

Danh sách sản phẩm:

 • Thiết bị đo độ pH và chỉ số Oxy hóa-khử Bamo
 • Thiết bị đo nồng độ clo, chất khử trùng Bamo
 • Thiết bị xử lý dữ liệu Bamo
 • Thiết bị đo độ dẫn điện Bamo
 • Thiết bị đo độ cứng của nước
 • Thiết bị đo độ đục Bamo
 • Thiết bị đo oxy Bamo
 • Thiết bị đo mức Bamo
 • Thiết bị đo mức Bamo
 • Thiết bị đo nhiệt độ Bamo
 • Thiết bị đo lưu lượng Bamo
 • Thiết bị đo áp suất Bamo
 • Van nhựa Bamo
 • Van kim loại Bamo

 

Hãng sản xuất: Bamo Vietnam

Nhà cung cấp: STC Vietnam

BAMOPHAR 107

pH / mV Monitor Thiết bị kiểm soát pH/mV BAMO Thiết bị đo pH và ORP BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO

9336

pH and ORP Immersion probes Đầu dò pH và ORP dạng nhúng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO

9337

pH and ORP immersion probe – Built-in temperature sensor Đầu dò pH và ORP dạng nhúng, tích hợp cảm biến nhiệt độ BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO

9339

Immersion probe pH/ORP Đầu dò pH và ORP dạng nhúng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO

9346

Immersion probe for pH and ORP measurements Đầu dò pH và ORP BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO

9200

pH and ORP in-line measuring cells Thiết bị đo pH và ORP BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO

9240

In-line electrode holder for 1 electrode pH or ORP Giá đỡ điện cực trong dòng cho 1 điện cực pH hoặc ORP BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO

9400

On-line holder for pH or ORP electrode Giá đỡ điện cực cho 1 điện cực pH hoặc ORP BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO

9410

On-line holder for pH and ORP electrodes Giá đỡ điện cực cho 1 điện cực pH hoặc ORP BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO

9500

In-line electrode holders under pressure Giá đỡ điện cực trong dòng chịu áp suất BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO

8306

Probe holder poles Cực giữ đầu dò BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO

9360

Auto-cleaning probe Đầu dò tự làm sạch BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO

pH - ORP

Industrial application electrodes Điện cực công nghiệp BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO

9090

Compensation temperature probes Đầu dò bù trừ nhiệt độ BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO

2000 series

pH heavy duty electrodes Điện cực pH hạng nặng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO

Pooltest 3

Photometer for chlorine and isocyanuric acid Máy đo quang clo và axit isocyanuric BAMO Thiết bị đo Chlorine, disinfection BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Máy đo quang BAMO

MW-10 – MW-11

Pocket photometers for chlorine measurement Máy đo quang clo cầm tay BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Máy đo quang BAMO

ClO₂⁺

Colorimeter for chlorine and chlorine dioxide Máy đo màu clo và điôxít clo BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Máy đo màu BAMO

CHLOROMETRE DUO

HANDHELD PHOTOMETER FOR CHLORINE HIGH RANGE Máy đo quang clo tầm xa cầm tay BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Máy đo quang BAMO

CL4.2

Free chlorine sensor, at constant pH Cảm biến clo tự do với pH không đổi BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO

CC1

Sensor for free chlorine with stabilizers Cảm biến clo tự do với chất ổn định BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO

CS4

Free chlorine sensor Cảm biến clo tự do BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO

CP4

Total chlorine sensor Cảm biến clo BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO

BR1

Bromine sensor Cảm biến brom BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO

CD7

Chlorine dioxide sensor Cảm biến clo điôxít BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO

CCK

Free chlorine, ozone, chlorine dioxide sensor Cảm biến clo, ôzôn, clo điôxít tự do BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO

AS2 and AS3

Free chlorine and chlorine dioxide sensors Cảm biến clo, clo điôxít tự do BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO

OZ7

Ozone sensor Cảm biến ôzôn BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO

OZ10

Ozone sensor Cảm biến ôzôn BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO

WP7

Hydrogen peroxide sensor Cảm biến hydrogen peroxide BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO

PES7

Peracetic acid sensor Cảm biến acid peracetic  BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO

P9

Peracetic acid sensor 60°C Cảm biến acid peracetic 60°C BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO

MEASURING CELLS

Amperometric sensors Cảm biến điện tích BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO

BAMOPHAR 194

Disinfectant monitoring and control Kiểm soát chất khử  trùng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Bộ điều khiển BAMO

NEON

Monitor for CCK sensor Màn hình cho cảm biến CCK BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Indicator BAMO

BMG 72

Wall mount galvanometric indicator Đồng hồ báo điện kế treo tường BAMO Thiết bị quản lý dữ liệu- Data processors BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Indicator BAMO

NANODAC

Recorder - Digital and Graphic indicator Thiết bị ghi - hiển thị đồ họa và KTS BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Indicator BAMO

BAMOPHAR 216

Monitor - Recorder Thiết bị ghi - kiểm soát BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Recorder BAMO

BAMOWIZ

Digital and graphical display Hiển thị kĩ thuật và đồ họa BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

ITU 402 - ITU 412

Panel mounting indicators Bảng điều khiển dạng lắp BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

ITU 404 - ITU 414

Panel mounting indicators Bảng điều khiển dạng lắp BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BMPC 4896

Wall mount cabinet for 48x96 mm indicators Bảng điều khiển dạng lắp BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

MultiCONT

Multi-parameter monitor Màn hình đa thông số BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

EVEREST 214S

2 Channels, 4 thresholds, Relay Rơle BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

CUB-233

Versatil converter Bộ chuyển đổi BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BXNT

Intrinsic safety converter Bộ chuyển đổi BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

GsM 25e

Modem GSM / GPRS Modem BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

GSM module WITH CABINET

GSM and Wall mounting housing Module BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

ES 2001

Amplifier relay Bộ khuếch đại Rơle BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

RDN 11

Intrinsic safety relay Rơle BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BAMOTOP 281

Frequency converter Bộ chuyển tần BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BAMOTOP

Frequency converter Bộ chuyển tần BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BIF 6040

Flow-rate and totalizer Bộ đo lưu lượng và tính tổng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BCP 48

Programmable Counter / Downcounter Bộ đếm có thể lập trình BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

LAS

Resistivity monitor Màn hình điện trở suất BAMO Thiết bị độ dẫn điện -Conductivity BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BAMOPHOX 319 ML-DB

Resistivity Metre Thiết bị đo điện trở suất BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BAMOPHAR 323

Conductivity / Resistivity Thiết bị đo độ dẫn điện / Điện trở suất BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BS - BC

Conductivity and resistivity probes Đầu dò độ dẫn điện / Điện trở suất BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BF 1200 Series

Conductivity measuring electrode Điện cực đo độ dẫn điện BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

TCS 3020 Series

Inductive conductivity probe in NORYL Đầu dò độ dẫn điện cảm ứng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BAMOPHAR 364

Conductivity meter for inductive probe Đầu dò độ dẫn điện cảm ứng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

TCL S50

Inductive conductivity, PEEK probe Đầu dò độ dẫn điện cảm ứng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BAMOSOFT Smart

Water hardness monitor Thiết bị kiểm soát độ cứng của nước BAMO Độ cứng của nước -Water hardness BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

TURBISWITCH GS4

Turbidity controller Thiết bị kiểm soát độ đục BAMO Thiết bị kiểm tra độ đục -Turbidity BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

TURBISWITCH GA 1 / GA 5 / GA 11

Turbidity measuring cells Thiết bị kiểm soát độ đục BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

TURBISWITCH CP2

Immersion probe Thiết bị kiểm soát độ đục BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

MUDLine® TGS

Battery operated sludge level controller Thiết bị kiểm soát độ đục BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

MUDSonic

Underwater settled solids detector Thiết bị phát hiện chất rắn BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BAMOPHAR 436

Turbidity monitor Thiết bị kiểm soát độ đục BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

TURBISENS

Turbidity transmitter, Immersion Probe Thiết bị kiểm soát độ đục BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

TURBICUBE

In-line turbidity system Hệ thống kiểm soát độ đục BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

TRUBOMAT GAB

In-line turbidity system Hệ thống kiểm soát độ đục BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BAMOPORT MI 415

Handheld turbidity-meter Thiết bị đo độ đục cầm tay BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BAMOWIZ 452

Dissolved oxygen monitor Thiết bị kiểm soát độ hòa tan Oxy BAMO Thiết bị đo Oxy -Oxygen BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BAMOX 453

Dissolved oxygen optical probe Đầu dò quang độ hòa tan Oxy BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

NIVASWITCH

Vibrating fork level detector Thiết bị kiểm soát mức BAMO Thiết bị đo mức - Level measurement BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

NIVOSTOP SS2

Float switches Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

NIVOSTOP® - SG2

Float level controller Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

NIVOSTOP / C

FLOAT LEVEL CONTROLLER Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

NIVOSTOP® PR2 / Ex

ATEX certified float level detector Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

NIVOSTOP® - MEZZO

Float level regulator Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

NIVOSTOP® ECO

Float level regulator Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

NIVOSTOP® PR2-H05

Float level detector Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

NIVOSTOP® / ACS

Float level detector Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

NIVOMAG

Magnetic float level switch Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

CNL

Side level controller Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VAFLO

Level controller with stop valve Thiết bị kiểm soát mức có van dừng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

SNR 4

Level controller Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

ES 2001

Resistive level controller Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

NivOil® / 230 V AC

Alarm unit for oil-water separators Thiết bị cảnh báo BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

NivOil® / 12 V dc

Alarm system for oil-water separators Thiết bị cảnh báo BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BAMOBOX SOLAR (BBS)

Solar powered alarm unit for oil-water separators Thiết bị cảnh báo BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

RAC 531

Level detection for oil-water separators Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

GAD 531

Level detection for grease-water separators Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

RXM 2851

Resistive level detector Máy dò mức điện trở BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

STE

Resistive level probe Đầu dò mức điện trở BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BES 680

Floor leak detection Thiết bị phát hiện rò rỉ BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

TVI & MINITEV

Resistive level probes Đầu dò mức điện trở BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

HE - HS

Resistive level with flexible probes HS Đầu dò mức điện trở BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

EF / EFC

Level electrodes for wells Điện cực đo mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

DETECTO SR18

Water detector in diesel tank Thiết bị phát hiện nước trong tăng diesel BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

STS

Resistive level probes Đầu dò mức điện trở BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

LISA

Liquid Intrusion Safe Alarming System Thiết bị cảnh báo BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

ES 5000

Relay for resistive level detection Rơle BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

WM25

Floor leak detector Thiết bị phát hiện rò rỉ BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BAMOLEAK

Leak localizer and detector Thiết bị phát hiện rò rỉ BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BAMOFLEX

TDR, LEVEL TRANSMITTER Thiết bị đo mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

MNR 7

Magnetic Level Controllers Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

MNR 7 - I

Magnetic level controllers in stainless steel Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

MNR 7 Ex

Magnetic float level controller Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

MNR 6

Magnetic level controllers Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

MAXIMAT VK C

Compact overfill sensor Cảm biến báo tràn nhỏ gọn BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

MAXIMAT SHR CS

Measuring transducer Thiết bị đo mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

MAXIMAT TC4

Alarming unit for MAXIMAT and MAXITOP Thiết bị cảnh báo BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

MAXIMAT LW VK

Leakage detection sensor Đầu dò phát hiện rò rỉ BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

MAXIMAT CST

Relay for MAXIMAT Rơle BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

MAXIMAT TC1

1 Channel alarm unit Thiết bị cảnh báo BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

MAXIMAT TC1-B

1 Channel alarm unit Thiết bị cảnh báo BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

MAXITOP

Compact overfill detector Thiết bị phát hiện tràn nhỏ gọn BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

MAXITOP LW C

Leak detector Thiết bị phát hiện rò rỉ BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

MAXIMAT® LW CX SDR

On-line leak detector in double-walled piping Thiết bị phát hiện rò rỉ BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

MAXITOP LWC B

Leak detector on floor Thiết bị phát hiện rò rỉ BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

MAXIMAT CX

Compact overfill detector Thiết bị phát hiện tràn nhỏ gọn BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

MAXIMAT LW CX

Compact leak detector Thiết bị phát hiện rò rỉ BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

MAXIMAT LWC BX

On-floor leak detector Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

CAPSYTRON TLS

Dry run protection Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

MAGTOP

Level indicator Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

MAGTOP D

Level indicator - ATEX or/ and P.E.D. Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

GNR5 - Glass

Level indicator, glass reading tube Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

GNR 5 PVC

Level indicator Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

GNR 6

LEVEL INDICATOR Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

GNR 4

Bypass level indicator Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

CF3/ CF4 Series

Level controllers and indicators Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

JE100

Electric level gauge Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

CF80 Series

Level indicators and controllers Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

CF30 Series

Float switch for retention receiver Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

JEPA 580

Level gauge electro-pneumatic, autonomous Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

EL

Limnimetric scales Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

JAR

Level gauge Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

SFA

Cable and pulleys level indicator Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

SFA/E

Cable and pulleys, gastight level indicator Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

SFA series

Parts Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

SFA/CR

Level indicator, reduced path Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

SFA, modular series

Level indicator, reduced path Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

REGLETTES

Graduated rulers for level indicators Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

FS4

Tank top level indicator Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

SECURICUVE

Level controller Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BSM 501 - BSM 515

Level switches with micro-switch Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BRK 60 - BRT 60

Magnetic level contacts Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

FLOATS – COUNTERWEIGHTS

Actuators for level switches Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

FLS 610 450

ATEX Level switch Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

RTM

Continuous level transmitter Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

NIVAPRESS SGE-25

Hydrostatic level transmitter Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BJSC

Junction box, atmospheric pressure balanced Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

INTERNIV 590

Electronic gauge for diesel Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BAMONIV

Hydrostatic level transmitter, PVDF Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BAMONIV TPS

Hydrostatic level transmitter Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

MEMPRO

Hydrostatic level transmitter Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

MEMPRO S6.6

Hydrostatic level controller, 4 switching points Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

PILOTREK

Radar level measurement Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

PILOTREK - IP 68

IP 68 Radar level transmitter Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BAMOSONIC

Ultrasonic level transmitter for liquids Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

EasyTREK

Ultrasonic level transmitter Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

APAQ-HRF

Input for Pt 100 Ohm sensors Đầu vào cho cảm biến nhiệt BAMO Thiết bị đo nhiệt - Temperature BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

T2FR 5333

Programmable 2 wires transmitter Máy phát có thể lập trình được BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

Pt100

Temperature probes Pt 100 (Standard on stock) Đầu dò nhiệt BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

TS Series

Temperature probes Pt 100 (Standard on stock) Đầu dò nhiệt BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

TS 11

Temperature probe with Pt 100 Ω sensor Đầu dò nhiệt BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

TS12

Temperature probe with Pt 100 Ω sensor Đầu dò nhiệt BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

TS 13

Plastic temperature probe, Pt 100 Ω Đầu dò nhiệt BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

TS 16

Temperature sensor Đầu dò nhiệt BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

TS 18

Ambient temperature probe Đầu dò nhiệt BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

TWS

Thermowells, welded body Đầu dò nhiệt BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

HygroWiz

Relative Humidity and Temperature Thiết bị hiển thị độ ẩm và nhiệt độ BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

TP 805

Pressure transmitter Máy phát áp BAMO Thiết bị đo áp suất - Pressure BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

TP 805-28

Flush diaphragm pressure transmitter Máy phát áp BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

D201

Flanged diaphragm seal, gauge guard Phớt màng ngăn có mặt bích BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

P101

Bourdon tube pressure gauge “all stainless steel”, Diam. 100 Đồng hồ đo áp suất BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

P103

Pressure gauge, stainless steel / EN 837-1 Đồng hồ đo áp suất BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

A 32

Needle valve Van kim BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

A201

Damper for pressure gauges Bộ giảm chấn cho đồng hồ đo áp suất BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

A202

Overpressure protector for gauges Bộ giảm áp cho đồng hồ đo áp suất BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

A102

Pressure gauge siphons Xi phông đo áp suất BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

PE 827

Pressure switch with display Công tắc áp BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

XMLA

Pressure switches Công tắc áp BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

KPI

Pressure switches Công tắc áp BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

CDP

Paddle flow controller Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO Thiết bị đo lưu lượng - FLOW BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

CDP 57

Paddle flow controller Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

CDP-P

Paddle flow controller Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

CDSP 25

Adjustable paddle flow controllers Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

KFS

Flap spring-loaded type flow-meters Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

KLA

Flap-type flow-meters Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VISIOFLUX WR

Flow indicator Chỉ báo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

OPTIFLUX ECFV

Flow indicator Chỉ báo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

SGL

In-line sight glass Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BV

Metallic flow controller & indicator Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BR

Metallic flow controllers Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

SIG 4.0

Analogue transmitter for flow controllers Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BMV

Metallic flow controllers with sided indicator Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

CDA

Flow controllers, metallic Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

CDV

Flow controllers & indicators, metallic Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

DKM

Viscosity compensated flow controller, metallic Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

DKM/A

Viscosity compensated flow controller/ indicator, metallic Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

DKG

Viscosity compensated flow controller/ indicator Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

DUM

Flow controllers, metallic Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

DUG

Flow controller with indicator, metallic Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

DUM/A

Flow controller with indicator, metallic Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

RA 60 / FA 60

Variable area flowmeters Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

RA 65 / FA 65

Variable area flowmeters Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

RA 77

Variable area flowmeters Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

RA 87 / FA 87

Variable area flowmeters Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

SGA

Variable area flowmeters Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

MSK1 / MSK2 / MSKW

Limit value switches Công tắc giới hạn BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

SGK 1-3

Variable area flowmeters - Low flow-rates Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

IDP

Plastic flow indicator Chỉ báo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

Z60 / IDP-A

Flow transmitter for IDP-A Máy phát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

PDP

Small plastic flow indicator Chỉ báo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

G6/G5-250

Variable area flowmeter for liquids Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

SGM - 250

Variable area flowmeters Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

C6/C5

Variable area flowmeter for gas Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VENTURI CHANNEL DEBITFLO

Flow rate measurement in open channel Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BAMOSONIC

Level transmitter for Open Channels Máy phát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BAMOBUL

Air bubbling level transmitter Máy phát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BAMOPHAR 759

Flow calculator for open channels Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

DDM-DB

Orifice flow-meter Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

U6 series

ORIFICE PLATE FLOW INDICATOR Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

DB Series

Orifice Plate, flow-meters Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

SMB

Flow measurement in stationary sprinkler systems Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BAMOMATIC

Electromagnetic flow-meter Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BAMOFLONIC

ULTRASONIC FLOW-METER Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BAMOFLONIC - PFA

Ultrasonic flow-meter Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BAMOFLONIC 42i

Ultrasonic flow-meter Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VORTEX

Flow sensor, Vortex type Cảm biến lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BAMOFLU 100

Paddle wheel flow sensor Cảm biến lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

BAMOTUR

Turbine flowmeter Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

MICRO-STREAM

Low flow-rate meter Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

OV 16

Oval wheel flow sensor Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

FFG

Turbine flow sensor Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

M 25 – M 40

Water-meter in plastic Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

TYPE 620

Composite water-meter Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

1900/1901/1903

Low flow-rate flowmeters Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

E Series

Variable area glass flow indicators Chỉ báo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VP2V - INOX

2-way pneumatic valves, single or double acting Van khí nén 2 chiều BAMO Van Kim Loại  - Metal Valves BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VP3V - INOX

3-way pneumatic valves, single or double acting Van khí nén 3 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VPP - INOX

Pneumatic butterfly valve, single or double acting Van bướm BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VE2V - INOX

2-way electric ball valves, stainless steel Van khí nén 2 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VE3V - Stainless steel

Electrically actuated 3-way ball valve Van bi 3 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VEP - INOX

Electrically actuated butterfly valves Van bướm BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VMP B10 - INOX

Manually operated butterfly valve Van bướm BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

SPM 903

Plastic gauge guards Vỏ nhựa bảo vệ cảm biến BAMO Van Nhựa - Plastic Valves BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

V 182 & V 82

Pressure reducing valves Van giảm áp BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

SDD 910

Pressure relief valves Van xả áp BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

SDD 911

Pressure relief valves Van xả áp BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

V 186 - V 86

Pressure relief valves Van xả áp BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

DHV 712-R

Pressure relief valve Van xả áp BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VP2V S4-PVC

Pneumatically actuated 2-way ball valves, single / double acting Van bi 2 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VP3V S4-PVC

Pneumatic 3-way ball valves single or double acting Van bi 3 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VPP FE-PVC

Pneumatic butterfly valve single or double acting Van bướm BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VP2V S4-PPH

Pneumatically actuated 2-way ball valves, single / double acting Van bi 2 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VP3V S4-PPH

Pneumatic 3-way ball valves, single or double acting Van bi 3 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VPP K4-PPH

Pneumatic butterfly valves, single or double acting Van bướm BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VP2V S4-PVDF

Pneumatically actuated 2-way ball valves, single / double acting Van bi 2 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VP3V S4-PVDF

Pneumatic 3-way ball valves, single or double acting Van bi 3 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VPP K4-PVDF

Pneumatic butterfly valves, single or double acting Van bướm BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

SV61 - BE41

Accessories for Pneumatic Actuators SV61 - BE41 Phụ kiện bộ truyền động BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

MF-3V

Operating modes for 3-way ball valves Chế độ vận hành cho van bi 3 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VP2V M1

Pneumatically actuated 2-way ball valves Van bi 2 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VE2V S4-PVC

Electrically actuated 2-way PVC ball valves Van bi 2 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VE3V S4-PVC

Electrically actuated 3-way ball valves Van bi 3 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VEP FE-PVC

Electrically actuated butterfly valves Van bướm BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VE2V S4-PPH

Electrically actuated 2-way ball valves Van bi 2 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VE3V S4-PPH

Electrically actuated 3-way ball valves Van bi 3 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VEP K4-PPH

Electrically actuated butterfly valves Van bướm BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VE2V S4-PVDF

Electrically actuated 2-way PVDF ball valves Van bi 2 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VE3V S4-PVDF

Electrically actuated 3-way PVDF ball valves Van bi 3 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VEP K4-PVDF

Electrically actuated butterfly valves Van bướm BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VE2V M1

Electrically actuated 2-way PVC ball valves Van bi 2 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

EV 160

PILOT OPERATED SOLENOID VALVES Van nam châm điện có van điều khiển BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VVDV

Angle seat valve Van xiên BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VM2V S4

Manually operated 2-way ball valves Van bi 2 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VM2V S4 FDC

Manually operated 2-way ball valves and limit switches Van bi 2 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VM2V M1

Manually operated 2-way ball valves, industrial series Van bi 2 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VM3V S4

Manually operated 3-way ball valves, industrial series Van bi 3 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VM2V CR

Manually operated 2-way ball valves, water series Van bi 2 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VMM T4

Manual diaphragm valve Van màng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VMP K4

Manual butterfly valves, chemistry series Van bướm BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

VMP FE

PVC manual butterfly valves Van bướm BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam

SV 91 - SV 95

Vent valves and check valves Van thông hơi và van kiểm tra BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Bamo - Thiết bị cảm biến giám sát phân tích chất lỏng

BV 91 - BV 95

Vent valves Van thông hơi BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Bamo - Thiết bị cảm biến giám sát phân tích chất lỏng

CBT

Check valves Van kiểm tra BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Bamo - Thiết bị cảm biến giám sát phân tích chất lỏng

SP 957

WATER JET PUMP Bơm BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Bamo - Thiết bị cảm biến giám sát phân tích chất lỏng

PM 958

Liquid dosing tube Ống định lượng chất lỏng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Bamo - Thiết bị cảm biến giám sát phân tích chất lỏng

Ø 20 ... Ø 200

PP pipe clips and clamps Kẹp ống BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Bamo - Thiết bị cảm biến giám sát phân tích chất lỏng

======================================================

STC Vietnam là đại lý chính thức của Bamo tại Việt Nam – Chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị tự động hóa hệ thống và giải pháp tối ưu cho quy trình sản xuất công nghiệp. Chúng tôi luôn mong muốn cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến quý khách hàng, Vì vậy hãy vui lòng liên hệ chúng tôi để hỗ trợ thêm về sản phẩm Bamo - Thiết bị cảm biến giám sát phân tích chất lỏng  !!!

Sẵn giá – Báo ngay –  Bảo hành 12 tháng – Tư vấn, lắp đặt 24/7

Ms. Trinh

SĐT: 0915 159944

Email: stc1@stc-vietnam.com

Skypee: stc1@stc-vietnam.com