List code giá sẵn 16-Tháng 12-2020-STC Vietnam : DELCO REMY Vietnam,GREYSTONE Vietnam,Honeywell Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% USA Origin

DELCO REMY Vietnam

Model: 8200078
Starter Motor ; compatible with 19026032

100% Canada Origin

GREYSTONE Vietnam

Model: CMD5B1000
Wall/Surface Mount Carbon Monoxide Detector Sensor
No Relay, 0-300ppm, 4-20mA 2-wire loop powered output

100% Canada Origin

GREYSTONE Vietnam

Model: GFS-80U-NPIKG
Air D/P Switch Sensor
20-300 Pa (0.08" to 1.20" w.c.)adj. range, 1/2"NPT connecon, UL/CE, c/w install kit (Replaced for GFS-80-N-IK)

100% Canada Origin

GREYSTONE Vietnam

Model: DSD240
4 wire photoelectric duct mount smoke detector Sensor, 240 Vac
Replaced for SL-2000-P

100% USA
Origin

Honeywell Vietnam

Model : 14CE18-6AH
Limit Switch

100% USA
Origin

Honeywell Vietnam

Model : LSH4L-1B
Limit Switch

100% USA
Origin

Honeywell Vietnam

Model : LSQ052
Limit Switch

100% USA
Origin

Honeywell Vietnam

Model : SZL-WLC-B
Limit Switch

100% USA
Origin

Honeywell Vietnam

Model : GLAA20A2A
Limit Switch

100% USA
Origin

Honeywell Vietnam

Model : GLAA20B
Limit Switch

100% USA
Origin

Honeywell Vietnam

Model : GLAA20D
Limit Switch

100% USA
Origin

Honeywell Vietnam

Model : GLAA20A2B
Limit Switch

100% USA
Origin

Honeywell Vietnam

Model : SZL-WL-E
Limit Switch