Giới thiệu về ELAP

Kể từ năm 1968, ELAP đã cống hiến cho ngành thiết bị tự động hóa công nghiệp. các nghiên cứu công nghiệp đã tập trung vào việc thiết kế và xây dựng 1 loạt sản phẩm với mức độ ứng biến cao, cụ thể cho từng ứng dụng, dựa trên thiết kế của ELAP cho khách hàng của chúng tôi.

ELAP thiết kế và chế tạo 1 loạt các sản phẩm điện tử và cơ điện tử cho tự động hóa công nghiệp, bao gồm:

 • Bộ mã hóa quay/ giải mã xung tương đối: RE620, RE520, RE400 / RE410 / RE450 / RE470, REM, REV, REC, RE50, SEB, RE40, E40, E30, RM36, RM22, REP, RE.

 • Bộ mã hóa/ / giải mã xung tuyệt đối: MEM, MEM-BUS EtherCAT, MEM-Bus, MEM40, REMA, REC-VA, MRE-VA.
 • Chiết áp tuyến tính: PLS, PL2S, PL231, PM, PM2S, PR, PR2S, PLS-V

 • Bộ chuyển đổi tuyến tính tăng dần: PD- PE- PS, TM + MP200, KD, KP.

 • Bộ chuyển đổi dây: HLS, HPS, WPS, WDS

 • Chiết áp Althen:
 • Chiết áp một lượt: FCP22E, FCPS22AC, FCP22AC, FCP40A, FCP50A.

 • Chiết áp dây: HPS

 • Bộ mã hóa tuyệt đối dây: WPS

 • Bộ mã hóa tuyệt đối dây: WDS

 • Cần điều khiển công nghiệp: HS1, TS2, HCK, SAT, SS2, MSA, SS1, TS1. FNR, 30JB, 30JE, 30JH, 30JL, 40JB, 50JA, 50JC, C90JA-C90JB, 100JB.