List code giá sẵn 04-Tháng 10-2020 : Tempa pano Vietnam,Nambuk Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá ngay

100%  Turkey Origin Tempa pano Vietnam Code: TES 151509-S
TES 150x150x90mm Ex proof Enclosure Box (SS316L)
With Screwed Lid
With M6 Internal&External Earth Set ; IP 66
100% Korea Origin Nambuk Vietnam NB CAT. NO: NBNE-NH150
HIGH PRESSURE SODIUM LAMP
- ELLIPTICAL TYPE
- CLEAR TYPE
- LAMP WATTAGE NH 150W
- SOCKET : E-39(40) BASE
100% Korea Origin Nambuk Vietnam NB CAT. NO: NB150NCC2 (DRY)
BALLAST FOR HIGH PRESSURE SODIUM LAMP
- DRY TYPE
- 230VAC, 150W, 50HZ
- HIGH POWER FACTOR CONSTANT WATTAGE BALLAST
100% Korea Origin Nambuk Vietnam NB CAT. NO: NBNE-NH250
HIGH PRESSURE SODIUM LAMP
- ELLIPTICAL TYPE
- CLEAR TYPE
- LAMP WATTAGE NH 250W
- SOCKET : E 39(40) BASE -39(40) BASE
100% Korea Origin Nambuk Vietnam NB CAT. NO: NB250NCC2 (DRY)
BALLAST FOR HIGH PRESSURE SODIUM LAMP - DRY TYPE
- 230VAC, 250W, 50HZ
- HIGH POWER FACTOR CONSTANT WATTAGE BALLAST
100% Korea Origin Nambuk Vietnam NB CAT. NO: NBHE-MH175U
METAL HALIDE LAMP
- ELLIPTICAL TYPE
- CLEAR TYPE
- LAMP WATTAGE MH 175W
- SOCKET : E-39(40) BASE
100% Korea Origin Nambuk Vietnam NB CAT. NO: NB175HRC2 (DRY)
BALLAST FOR METAL HALIDE LAMP
- DRY TYPE
- 230VAC, 175W, 50HZ
- HIGH POWER FACTOR CONSTANT WATTAGE BALLAST
100% Korea Origin Nambuk Vietnam NB CAT. NO: NBHE-MH175U
METAL HALIDE LAMP
- ELLIPTICAL TYPE
- CLEAR TYPE
- LAMP WATTAGE MH 175W
- SOCKET : E-39(40) BASE
100% Korea Origin Nambuk Vietnam NB CAT. NO:  NBHE-MH250U
METAL HALIDE LAMP
ELLIPTICAL TYPE
- CLEAR TYPE
- LAMP WATTAGE MH 250W
- SOCKET : E-39(40) BASE