List code giá sẵn 02-Tháng 12-2020-STC Vietnam: Dukin Besko Vietnam,FAIRCHILD Vietnam,Gefran Vietnam,Hangil Control Vietnam,Higen Vietnam.

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% Korea Origin

Dukin Besko Vietnam

Model: DVP08A-1RX-10
Vane pump

100% Korea Origin

Dukin Besko Vietnam

Model: DS13P
Vane pump

100% US Origin

FAIRCHILD Vietnam

Model: 80531
Pressure Regulator

100% US Origin

FAIRCHILD Vietnam

Model: 80551
Pressure Regulator

100% Italy Origin

Gefran Vietnam

Model: ME1-6-H-B05C-1-4-D-2130X000X00
Pressure sensor, Cảm biến áp suất
ME1-6-H-B05C-1-4-D-2130X000X0C

100% Italy Origin

Gefran Vietnam

Model: ME1-6-H-B05C-1-4-D-2130X000X00
Pressure sensor, Cảm biến áp suất
ME1-6-H-B05C-1-4-D-2130X000X0C

100% Italy Origin

Gefran Vietnam

Model: ME1-6-H-B05C-1-4-D-2130X000X00
Pressure sensor, Cảm biến áp suất
ME1-6-H-B05C-1-4-D-2130X000X0C

100% Korea Origin

Hangil Control Vietnam

Model: HCB-4814
(Part no.: HG-C-0007) Battery pack
Ni-MH

100% Korea Origin

Hangil Control Vietnam

Model: HCB-4814
(Part no.: HG-C-0007) Battery pack
Ni-MH

100% Korea Origin

Higen Vietnam

I01HK2GSN
Motor + Gear
0.75 KW; 1 HP, 4P, 220/380V; 3.6/2.1 A; 60Hz; 1700 min; 72%; IP44