2SA5010-5CE10-4BB3-Z Bộ truyền động Sipos STC Việt Nam

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ giá tốt nhất.

Giới thiệu

2SA5010-5CE10-4BB3-Z Bộ truyền động Sipos STC Việt Nam. Hiện đang được Song Thành Công phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam.

Thiết bị hiện đang được sử dụng trong các lĩnh vực: Thực phẩm, Điện lực, Dầu Khí, Năng lượng mặt trời, Dệt May, Công nghiệp 4.0, Công nghiệp tự động hóa.

Tính năng

2SA5010-5CE10-4BB3-Z
2SA5021-5EE10-4BB3
2SA5021-9DD03-4AB3-Z
2SA5043
2SA5043-2CE10-3BA3-Z
2SA5043-2EE10-3BA3-Z
2SA5053-5EE10-3BA4-Z
2SA5510-5CE00-4BB3-Z
2sa5521-5ce00-4bb3
2SA5521-5CE00-4BB3-Z
2SA5531-5EE00-4BB4-Z
2SX5300-4GA05
2SX9000-0AW16
2SX9000-1MR00
2SX9000-1WR00
2SY5010-0LB05
2SY5010-1LB05
2SY5013-2PB10
2SY5014-0RK10
2SY5016-2SB00
2SY5017-0PA00
2SY5220-5MG03
2SY5222-0LP10
2SY5225-0MD00
2YS5016-2SB00
IQ40-F25-B4
Q35-F16-B4
SA5064-2DE11-3BA4Specifications

 

 

 

SIPOS

2SA5511-5EE00-4BB3-Z

 

SIPOS

2SA5521-5EE00-4BB3-Z??20-60NM

 

SIPOS

2SA5521-0CE00-4BB3-Z

 

SIPOS

2SA5531-0CE00-4BB3-Z

 

SIPOS

2SA5031-2CE10-3BA3-Z

 

SIPOS

2SA5511-0CE00-4BB3-Z

 

SIPOS

2SA5543-2CE10-4BB3-Z

 

SIPOS

2SA5043-2CE10-3BA3-Z

 

SIPOS

2SA5531-2CE10-4BB3-Z

 

SIPOS

aassf2SA5031-9DE10-4BB4-ZH4AY99??37--125Nm??S2-15min EN50034

SIPOS

2SA5031-5EE00-3BA3+GS160.3-GZ160.3(4:1)

2SA5031-5EE00-3BA4 +GS 160.3/GZ 160.3 4:1-F30-UN-F10-RR

SIPOS

2SA5531-5EE00-4BB3+GS160.3-GZ160.3(4??1)

2SA5531-5CE00-4BB4 + GS 160.3/GZ 160.3 4:1-F30-UN-F10-RR-BZ

SIPOS

2SA5031-5EE00-3BA3+GS125.3-VZ4.3

2SA5031-5EE00-3BA4 +GS 125.3/VZ 4.3-F25-UN-F10-RR

SIPOS

2SA5531-5EE00-4BB3+GS125.3-VZ4.3

2SA5531-5CE00-4BB4 +GS 125.3/VZ 4.3-F25-UN-F10-RR-BZ

SIPOS

2SA5031-5EE00-3BA3+GS160.3-GZ160.3(4:1)

SIPOS

2SA5531-5EE00-4BB3+GS160.3-GZ160.3(4??1)

SIPOS

2SA5031-5EE00-3BA3+GS125.3-VZ4.3

 

SIPOS

2SA5531-5EE00-4BB3+GS125.3-VZ4.3

 

SIPOS

2SA5010-5CE00-4BB3-Z

2SA501

SIPOS

GF50.3 com nr:30079770

GF 50.3;nr:84834025

SIPOS Aktorik GmbH

2SA5531-5EE00-4BB3+GS125.3-VZ4.3

 

SIPOS Aktorik GmbH

2SA5031-5EE00-3BA3+GS125.3-VZ4.3

 

SIPOS Aktorik GmbH

2SA5531-5EE00-4BB3+GS160.3-GZ160.3(4??1)

SIPOS Aktorik GmbH

2SA5031-5EE00-3BA3+GS160.3-GZ160.3(4:1)

SIPOS Aktorik GmbH

2SA5031-5EE00-3BA3+GS160.3-GZ160.3(4:1)

SIPOS Aktorik GmbH

2SA5531-5EE00-4BB3+GS160.3-GZ160.3(4??1)

SIPOS Aktorik GmbH

2SA5031-5EE00-3BA3+GS125.3-VZ4.3

 

SIPOS Aktorik GmbH

2SA5531-5EE00-4BB3+GS125.3-VZ4.3

 

SIPOS

2SA5531-5EE00-4BB3-Z

2SA503

SIPOS

2SY5010-1LB02

 

SIPOS

2SA5054-2DE10-3BA3-Z NO N.630016160010 2SY5018

SIPOS

2SA5031-OCE13-3BA3-Z NO N.6300205500102 2SY5012

SIPOS

2SA5054-2DE10-3BA3-Z NO N.6300205500102 2SY5016

SIPOS

2SA5054-2DE10-3BA3-Z NO N.6300205500102 2SY5018

SIPOS

2SA5054-2DE10-3BA3-Z NO N.630016160010 2SY5016

SIPOS

2SA5054-2DE10-3BA3-Z NO N.630016160010 2SY5012

SIPOS

2SA5043-2CE10-3BA4-Z

 

SIPOS

2SA5031-5EE00-4BB3-Z

 

SIPOS

2SA5543-2DE10-4BB4-ZY99-A99AY

 

SIPOS

2SA5564-2DE10-4BB4-ZY99-A99AY

 

SIPOS

2SA5533-2DE10-4BB4-ZY99-A99AY

 

SIPOS

2SA5543-2DE10-4BB4-ZY99-A99AY

 

SIPOS

2SA5564-2DE10-4BB4-ZY99-A99AY

 

SIPOS

2SA5533-2DE10-4BB4-ZY99-A99AY

 

SIPOS

RSY5010-OLB02 220V

 

SIPOS

RSY5010-OLB04 380V

 

SIPOS

RSY5010-OLB05

 

SIPOS

2SA5031-2CE10-2BA3-Z/6300511800108

 

SIPOS Aktorik GmbH

Actuator control board/2SA5021-2CD10-4AB3-Z,20-60N.M,AC220V,5/7/10/14/20/28/50 1/min

SIPOS Aktorik GmbH

Actuator Power Board/for Dispensed actuator,2SA5021-2CD10-4AB3-Z,20-60N.M,AC220V,5/7/10/14/20/28/50 1/min

SIPOS

2SA5064-9DE10-4DBB4-ZH4A

 

SIPOS

2SA5031-3BA3

 

Sipos

2SY5010-1LB05

 

Sipos

2SY5010-1LB04

 

SIPOS

GF160.3-GZ160.3

 

SIPOS

GF125.3-VZ4.3

 

SIPOS Aktorik GmbH

2SA5531-5DE003-4BB3-Z380V

 

SIPOS

2SA5053-0CE10-3BA3-Z

 

SIPOS

2SA5531-2CE00-4CB4-Z

 

SIPOS

DN25,2SA5511-2CE00-4BB3-Z

 

SIPOS

DN40,2SA5511-2CE00-4BB3-Z

 

SIPOS

DN50,2SA5511-2CE00-4BB3-Z

 

SIPOS

DN65,2SA5521-2CE00-4BB3-Z = 1 set

 

SIPOS

2SA5521-5CE

 

SIPOS Aktorik GmbH

2SY5010-0LB04

 

SIPOS Aktorik GmbH

2SY5010-0LB05

 

SIPOS Aktorik GmbH

2SY5016-1SB00

 

SIPOS Aktorik GmbH

2SY5016-2SB00

 

SIPOS

5FLOSH25A5021-5EE00-4AB3-2B16

 

SIPOS Aktorik GmbH

2SA5543-2DE10-4BB4-ZY99-A99AY

 

SIPOS Aktorik GmbH

2SA5564-2DE10-4BB4-ZY99-A99AY

 

SIPOS Aktorik GmbH

SA5533-2DE10-4BB4-ZY99-A99AY

 

SIPOS

2SA5521-5CE10-4BA3-Z

 

SIPOS

R657500

 

SIPOS

2SA5021-5ED00-4AB3-Z

 

sipos

750W,IP67,

 

SIPOS

GS80.3,

 

SIPOS

2SA5010-5CD00-4BB3+GF50.3(220V)

 

sipos

2SA5500-5.5-380-HY

 

sipos

2SA5500-1.5-380-HY

 

SIPOS Aktorik GmbH

2SA5043-2CE10-3BA3-Z

 

SIPOS

2SA5021-5EE00-4AD3-Z

 

SIPOS

Y1LBG10AA101

 

SIPOS

Y1GAC10AA101

 

SIPOS

Y2LBG10AA101

 

SIPOS

Y2GAC10AA101

 

SIPOS

1LCQ10AA202

 

SIPOS

Y1LBG10AA101

 

SIPOS

Y1GAC10AA101

 

SIPOS

Y2LBG10AA101

 

SIPOS

Y2GAC10AA101

 

SIPOS

1LCQ10AA202

 

SIPOS

2SY5012-0LB15

 

SIPOS

2SY5012-1LB55

 

sipos

2SA5511-2CE00-4BB3-Z B16

 

SIPOS

2SY5012-OLB15

 

Sipos

2SA5531-2CE00-4BB3-Z

 

SIPOS

2SA5021-9DD03-4AB3-ZH4A

 

SIPOS

2SA5062

 

Sipos

2SA5064-2CE11-4AA3-z

 

SIPOS

2SA5011-5EE10-3BA3-Z

 

SIPOS

2SA5021-5CE10-4BB3-Z

 

SIPOS

2SY5012-0LB15

 

SIPOS

2SY5012-2XD00 5.5KW

 

SIPOS

2SY5012-0LB15 1.5KW

 

SIPOS

2SY5012 1.5KW

 

SIPOS

cable 10M FOR POS3

 

SIPOS

2SA5021-5EE01-3BA3-ZT+GS125.3 S41+R72

Sipos

2SA5010-2CD11-4DA4

 

Sipos

2SA5010-2CD11-4DA4

 

Sipos

2SA5031-2DE10-3BA3-A

 

SIPOS

2SA5521/GS125.3;380V

 

SIPOS

2SA5064-9DE10-4BB3-ZH4A+Y99+Y01+Y02-Y07+B00

SIPOS 5 FLASH actuator

2SA5031-9DE10-4BB3-ZH4A+Y99+Y01+Y02-Y07+B00

SIPOS

2SA5520-SY56-LU251

 

SIPOS

2SB15-ZK71-YCD02 380V

 

sipos

2SD15-ZK71-YCD02 380V

 

SIPOS

2SY5016-YD-01

 

SIPOS

2SY5014-YD

 

SIPOS

2SY5010-YD0LB05

 

SIPOS

26.600-6001-R-1-100-300-1-000, 0-6BAR,4-20MA,12-360DC

sipos

SIPOS:2SY5012-0LB15 ??1.5KW??

 

sipos

SIPOS:2SY5016-2SB00 used for electric door??2SA5521-5CE00-4BB3-Z??

sipos

2SY5018-0PM15 ??1.5KW?? with silicone

sipos

2SY5016-1SB00 used for electric ??2SA5064-2DE11-3BA4??

sipos

2SY5012-1LB55

 

sipos

2SY5018-0PM55 ??5.5KW?? with silicone

sipos

2SA5510-5CE00-4BB3-Z

 

SIPOS

2SY5012-0LB15

 

SIPOS

2SY5016-2SB00

 

SIPOS

2SY5018-0PM15

 

SIPOS

2SY5016-1SB00

 

SIPOS

2SY5012-1LB55

 

SIPOS

2SY5018-0PM55

 

SIPOS

2SA5510-5CE00-4BB3-Z

 

SIPOS

2SA5511/GF63.3S41+R72

 

SIPOS

2SA5531-5EE00-4BB3-ZB16 40-125NM

 

SIPOS

2sa5564-de10-zh

 

SIPOS

2SY5018-OPM55(5.5KW,380V)

 

SIPOS

2SY5018-OPM55(1.5KW,380V)

 

SIPOS

2SY5018-OPM55(5.5KW,380V)

 

SIPOS

2SY5018-OPM55(1.5KW,380V)

 

sipos

R786590

 

sipos

ZSY5017

 

SIPOS

2SA5010-5CE00-4AB3-Z

 

SIPOS

2SA5010-2CD11-4DA3

 

SIPOS

2SA5021-5CE00-4BB3-Z

 

SIPOS

R786591/V1

 

SIPOS

2SA5521-5EEOO-4BB3-Z K51+BJ+GF125.3-VZ4.3

Sipos

2AS5510-5CE00-4BB3

 

SIPOS

2SA3532-2FA10-6ER5

 

SIPOS Aktorik GmbH

2SA5521-2CE00-4AB3-Z

 

SIPOS Aktorik GmbH

SI-070130

 

SIPOS Aktorik GmbH

BP-070208

 

SIPOS

2SA5021-5CE10-3BA3-Z??s-nr:6800464600101

sipos

2SA5521-5EE00-4BB3-ZB16

 

SIPOS

2SA5510-5CE00-4AB3+GF50.3 150-350Nm

SIPOS

2SA5531-5EE00-4AB4+GS160.3-GZ160.3+Connection accessories 30S sipos5 flash

SIPOS

2SA5521-5EE00-4CB4+GS125.3-VZ4.3 30S

SIPOS

2SA5521-2CD00-4BB3-Z,18-60NM

 

SIPOS Aktorik

2SB55110CD002AB0-Z

 

SIPOS Aktorik

2SY5012

 

SIPOS Aktorik

2SY5016 2SA5533 2CEOO-4AB3-2

 

SIPOS

2SA5511-5CD00-4BB3+GS63.3

 

Sipos

2SA5064-9DE10-4BB4-Z H4A Y99

 

SIPOS

R786573-V5 30.04FRI


Công ty TNHH DV TM Song Thành Công là đại lý phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam và là nhà cung cấp thiết bị tiêu chuẩn cao trong công nghiệp. Luôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc và cung cấp giải pháp tối ưu cho quý khách hàng.Tin tưởng vào các cảm biến bền và không hao mòn của chúng tôi, chúng tôi có thể tùy chỉnh cho ứng dụng của bạn theo yêu cầu. Chúng tôi có các giải pháp được chứng nhận phù hợp!