N30U-112600E0 Màn hình kỹ thuật số Lumel STC Việt Nam

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ giá tốt nhất.

Giới thiệu

N30U-112600E0 Màn hình kỹ thuật số Lumel STC Việt Nam. Hiện đang được Song Thành Công phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam.

Thiết bị hiện đang được sử dụng trong các lĩnh vực: Thực phẩm, Điện lực, Dầu Khí, Năng lượng mặt trời, Dệt May, Công nghiệp 4.0, Công nghiệp tự động hóa.

Tính năng

Model Lumel – N30U 112600E0 – Đồng hồ kỹ thuật số theo đơn vị độ LACK OF UNIT

LUMEL N30U 100000P0

LUMEL N30U 100000P1

LUMEL N30U 100000E0

LUMEL N30U 100000E1

LUMEL N30U 110000P0

LUMEL N30U 110000P1

LUMEL N30U 110000E0

LUMEL N30U 110000E1

LUMEL N30U 120000P0

LUMEL N30U 120000P1

LUMEL N30U 120000E0

LUMEL N30U 120000E1

LUMEL N30U 200000P0

LUMEL N30U 200000P1

LUMEL N30U 200000E0

LUMEL N30U 200000E1

LUMEL N30U 210000P0

LUMEL N30U 210000P1

LUMEL N30U 210000E0

LUMEL N30U 210000E1

LUMEL N30U 220000P0

LUMEL N30U 220000P1

LUMEL N30U 220000E0

LUMEL N30U 220000E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị độ V

LUMEL N30U 100100P0

LUMEL N30U 100100P1

LUMEL N30U 100100E0

LUMEL N30U 100100E1

LUMEL N30U 110100P0

LUMEL N30U 110100P1

LUMEL N30U 110100E0

LUMEL N30U 110100E1

LUMEL N30U 120100P0

LUMEL N30U 120100P1

LUMEL N30U 120100E0

LUMEL N30U 120100E1

LUMEL N30U 200100P0

LUMEL N30U 200100P1

LUMEL N30U 200100E0

LUMEL N30U 200100E1

LUMEL N30U 210100P0

LUMEL N30U 210100P1

LUMEL N30U 210100E0

LUMEL N30U 210100E1

LUMEL N30U 220100P0

LUMEL N30U 220100P1

LUMEL N30U 220100E0

LUMEL N30U 220100E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị độ A

LUMEL N30U 100200P0

LUMEL N30U 100200P1

LUMEL N30U 100200E0

LUMEL N30U 100200E1

LUMEL N30U 110200P0

LUMEL N30U 110200P1

LUMEL N30U 110200E0

LUMEL N30U 110200E1

LUMEL N30U 120200P0

LUMEL N30U 120200P1

LUMEL N30U 120200E0

LUMEL N30U 120200E1

LUMEL N30U 200200P0

LUMEL N30U 200200P1

LUMEL N30U 200200E0

LUMEL N30U 200200E1

LUMEL N30U 210200P0

LUMEL N30U 210200P1

LUMEL N30U 210200E0

LUMEL N30U 210200E1

LUMEL N30U 220200P0

LUMEL N30U 220200P1

LUMEL N30U 220200E0

LUMEL N30U 220200E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị độ mV

LUMEL N30U 100300P0

LUMEL N30U 100300P1

LUMEL N30U 100300E0

LUMEL N30U 100300E1

LUMEL N30U 110300P0

LUMEL N30U 110300P1

LUMEL N30U 110300E0

LUMEL N30U 110300E1

LUMEL N30U 120300P0

LUMEL N30U 120300P1

LUMEL N30U 120300E0

LUMEL N30U 120300E1

LUMEL N30U 200300P0

LUMEL N30U 200300P1

LUMEL N30U 200300E0

LUMEL N30U 200300E1

LUMEL N30U 210300P0

LUMEL N30U 210300P1

LUMEL N30U 210300E0

LUMEL N30U 210300E1

LUMEL N30U 220300P0

LUMEL N30U 220300P1

LUMEL N30U 220300E0

LUMEL N30U 220300E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị độ kV

LUMEL N30U 100400P0

LUMEL N30U 100400P1

LUMEL N30U 100400E0

LUMEL N30U 100400E1

LUMEL N30U 110400P0

LUMEL N30U 110400P1

LUMEL N30U 110400E0

LUMEL N30U 110400E1

LUMEL N30U 120400P0

LUMEL N30U 120400P1

LUMEL N30U 120400E0

LUMEL N30U 120400E1

LUMEL N30U 200400P0

LUMEL N30U 200400P1

LUMEL N30U 200400E0

LUMEL N30U 200400E1

LUMEL N30U 210400P0

LUMEL N30U 210400P1

LUMEL N30U 210400E0

LUMEL N30U 210400E1

LUMEL N30U 220400P0

LUMEL N30U 220400P1

LUMEL N30U 220400E0

LUMEL N30U 220400E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị độ mA

LUMEL N30U 100500P0

LUMEL N30U 100500P1

LUMEL N30U 100500E0

LUMEL N30U 100500E1

LUMEL N30U 110500P0

LUMEL N30U 110500P1

LUMEL N30U 110500E0

LUMEL N30U 110500E1

LUMEL N30U 120500P0

LUMEL N30U 120500P1

LUMEL N30U 120500E0

LUMEL N30U 120500E1

LUMEL N30U 200500P0

LUMEL N30U 200500P1

LUMEL N30U 200500E0

LUMEL N30U 200500E1

LUMEL N30U 210500P0

LUMEL N30U 210500P1

LUMEL N30U 210500E0

LUMEL N30U 210500E1

LUMEL N30U 220500P0

LUMEL N30U 220500P1

LUMEL N30U 220500E0

LUMEL N30U 220500E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị độ kA

LUMEL N30U 100600P0

LUMEL N30U 100600P1

LUMEL N30U 100600E0

LUMEL N30U 100600E1

LUMEL N30U 110600P0

LUMEL N30U 110600P1

LUMEL N30U 110600E0

LUMEL N30U 110600E1

LUMEL N30U 120600P0

LUMEL N30U 120600P1

LUMEL N30U 120600E0

LUMEL N30U 120600E1

LUMEL N30U 200600P0

LUMEL N30U 200600P1

LUMEL N30U 200600E0

LUMEL N30U 200600E1

LUMEL N30U 210600P0

LUMEL N30U 210600P1

LUMEL N30U 210600E0

LUMEL N30U 210600E1

LUMEL N30U 220600P0

LUMEL N30U 220600P1

LUMEL N30U 220600E0

LUMEL N30U 220600E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị độ W

LUMEL N30U 100700P0

LUMEL N30U 100700P1

LUMEL N30U 100700E0

LUMEL N30U 100700E1

LUMEL N30U 110700P0

LUMEL N30U 110700P1

LUMEL N30U 110700E0

LUMEL N30U 110700E1

LUMEL N30U 120700P0

LUMEL N30U 120700P1

LUMEL N30U 120700E0

LUMEL N30U 120700E1

LUMEL N30U 200700P0

LUMEL N30U 200700P1

LUMEL N30U 200700E0

LUMEL N30U 200700E1

LUMEL N30U 210700P0

LUMEL N30U 210700P1

LUMEL N30U 210700E0

LUMEL N30U 210700E1

LUMEL N30U 220700P0

LUMEL N30U 220700P1

LUMEL N30U 220700E0

LUMEL N30U 220700E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị độ kW

LUMEL N30U 100800P0

LUMEL N30U 100800P1

LUMEL N30U 100800E0

LUMEL N30U 100800E1

LUMEL N30U 110800P0

LUMEL N30U 110800P1

LUMEL N30U 110800E0

LUMEL N30U 110800E1

LUMEL N30U 120800P0

LUMEL N30U 120800P1

LUMEL N30U 120800E0

LUMEL N30U 120800E1

LUMEL N30U 200800P0

LUMEL N30U 200800P1

LUMEL N30U 200800E0

LUMEL N30U 200800E1

LUMEL N30U 210800P0

LUMEL N30U 210800P1

LUMEL N30U 210800E0

LUMEL N30U 210800E1

LUMEL N30U 220800P0

LUMEL N30U 220800P1

LUMEL N30U 220800E0

LUMEL N30U 220800E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị độ MW

LUMEL N30U 100900P0

LUMEL N30U 100900P1

LUMEL N30U 100900E0

LUMEL N30U 100900E1

LUMEL N30U 110900P0

LUMEL N30U 110900P1

LUMEL N30U 110900E0

LUMEL N30U 110900E1

LUMEL N30U 120900P0

LUMEL N30U 120900P1

LUMEL N30U 120900E0

LUMEL N30U 120900E1

LUMEL N30U 200900P0

LUMEL N30U 200900P1

LUMEL N30U 200900E0

LUMEL N30U 200900E1

LUMEL N30U 210900P0

LUMEL N30U 210900P1

LUMEL N30U 210900E0

LUMEL N30U 210900E1

LUMEL N30U 220900P0

LUMEL N30U 220900P1

LUMEL N30U 220900E0

LUMEL N30U 220900E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị độ var

LUMEL N30U 101000P0

LUMEL N30U 101000P1

LUMEL N30U 101000E0

LUMEL N30U 101000E1

LUMEL N30U 111000P0

LUMEL N30U 111000P1

LUMEL N30U 111000E0

LUMEL N30U 111000E1

LUMEL N30U 121000P0

LUMEL N30U 121000P1

LUMEL N30U 121000E0

LUMEL N30U 121000E1

LUMEL N30U 201000P0

LUMEL N30U 201000P1

LUMEL N30U 201000E0

LUMEL N30U 201000E1

LUMEL N30U 211000P0

LUMEL N30U 211000P1

LUMEL N30U 211000E0

LUMEL N30U 211000E1

LUMEL N30U 221000P0

LUMEL N30U 221000P1

LUMEL N30U 221000E0

LUMEL N30U 221000E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị độ kvar

LUMEL N30U 101100P0

LUMEL N30U 101100P1

LUMEL N30U 101100E0

LUMEL N30U 101100E1

LUMEL N30U 111100P0

LUMEL N30U 111100P1

LUMEL N30U 111100E0

LUMEL N30U 111100E1

LUMEL N30U 121100P0

LUMEL N30U 121100P1

LUMEL N30U 121100E0

LUMEL N30U 121100E1

LUMEL N30U 201100P0

LUMEL N30U 201100P1

LUMEL N30U 201100E0

LUMEL N30U 201100E1

LUMEL N30U 211100P0

LUMEL N30U 211100P1

LUMEL N30U 211100E0

LUMEL N30U 211100E1

LUMEL N30U 221100P0

LUMEL N30U 221100P1

LUMEL N30U 221100E0

LUMEL N30U 221100E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị độ Mvar

LUMEL N30U 101200P0

LUMEL N30U 101200P1

LUMEL N30U 101200E0

LUMEL N30U 101200E1

LUMEL N30U 111200P0

LUMEL N30U 111200P1

LUMEL N30U 111200E0

LUMEL N30U 111200E1

LUMEL N30U 121200P0

LUMEL N30U 121200P1

LUMEL N30U 121200E0

LUMEL N30U 121200E1

LUMEL N30U 201200P0

LUMEL N30U 201200P1

LUMEL N30U 201200E0

LUMEL N30U 201200E1

LUMEL N30U 211200P0

LUMEL N30U 211200P1

LUMEL N30U 211200E0

LUMEL N30U 211200E1

LUMEL N30U 221200P0

LUMEL N30U 221200P1

LUMEL N30U 221200E0

LUMEL N30U 221200E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị độ VA

LUMEL N30U 101300P0

LUMEL N30U 101300P1

LUMEL N30U 101300E0

LUMEL N30U 101300E1

LUMEL N30U 111300P0

LUMEL N30U 111300P1

LUMEL N30U 111300E0

LUMEL N30U 111300E1

LUMEL N30U 121300P0

LUMEL N30U 121300P1

LUMEL N30U 121300E0

LUMEL N30U 121300E1

LUMEL N30U 201300P0

LUMEL N30U 201300P1

LUMEL N30U 201300E0

LUMEL N30U 201300E1

LUMEL N30U 211300P0

LUMEL N30U 211300P1

LUMEL N30U 211300E0

LUMEL N30U 211300E1

LUMEL N30U 221300P0

LUMEL N30U 221300P1

LUMEL N30U 221300E0

LUMEL N30U 221300E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị độ kVA

LUMEL N30U 101400P0

LUMEL N30U 101400P1

LUMEL N30U 101400E0

LUMEL N30U 101400E1

LUMEL N30U 111400P0

LUMEL N30U 111400P1

LUMEL N30U 111400E0

LUMEL N30U 111400E1

LUMEL N30U 121400P0

LUMEL N30U 121400P1

LUMEL N30U 121400E0

LUMEL N30U 121400E1

LUMEL N30U 201400P0

LUMEL N30U 201400P1

LUMEL N30U 201400E0

LUMEL N30U 201400E1

LUMEL N30U 211400P0

LUMEL N30U 211400P1

LUMEL N30U 211400E0

LUMEL N30U 211400E1

LUMEL N30U 221400P0

LUMEL N30U 221400P1

LUMEL N30U 221400E0

LUMEL N30U 221400E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị độ MVA

LUMEL N30U 101500P0

LUMEL N30U 101500P1

LUMEL N30U 101500E0

LUMEL N30U 101500E1

LUMEL N30U 111500P0

LUMEL N30U 111500P1

LUMEL N30U 111500E0

LUMEL N30U 111500E1

LUMEL N30U 121500P0

LUMEL N30U 121500P1

LUMEL N30U 121500E0

LUMEL N30U 121500E1

LUMEL N30U 201500P0

LUMEL N30U 201500P1

LUMEL N30U 201500E0

LUMEL N30U 201500E1

LUMEL N30U 211500P0

LUMEL N30U 211500P1

LUMEL N30U 211500E0

LUMEL N30U 211500E1

LUMEL N30U 221500P0

LUMEL N30U 221500P1

LUMEL N30U 221500E0

LUMEL N30U 221500E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị độ kWh

LUMEL N30U 101600P0

LUMEL N30U 101600P1

LUMEL N30U 101600E0

LUMEL N30U 101600E1

LUMEL N30U 111600P0

LUMEL N30U 111600P1

LUMEL N30U 111600E0

LUMEL N30U 111600E1

LUMEL N30U 121600P0

LUMEL N30U 121600P1

LUMEL N30U 121600E0

LUMEL N30U 121600E1

LUMEL N30U 201600P0

LUMEL N30U 201600P1

LUMEL N30U 201600E0

LUMEL N30U 201600E1

LUMEL N30U 211600P0

LUMEL N30U 211600P1

LUMEL N30U 211600E0

LUMEL N30U 211600E1

LUMEL N30U 221600P0

LUMEL N30U 221600P1

LUMEL N30U 221600E0

LUMEL N30U 221600E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị độ MWh

LUMEL N30U 101700P0

LUMEL N30U 101700P1

LUMEL N30U 101700E0

LUMEL N30U 101700E1

LUMEL N30U 111700P0

LUMEL N30U 111700P1

LUMEL N30U 111700E0

LUMEL N30U 111700E1

LUMEL N30U 121700P0

LUMEL N30U 121700P1

LUMEL N30U 121700E0

LUMEL N30U 121700E1

LUMEL N30U 201700P0

LUMEL N30U 201700P1

LUMEL N30U 201700E0

LUMEL N30U 201700E1

LUMEL N30U 211700P0

LUMEL N30U 211700P1

LUMEL N30U 211700E0

LUMEL N30U 211700E1

LUMEL N30U 221700P0

LUMEL N30U 221700P1

LUMEL N30U 221700E0

LUMEL N30U 221700E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị độ kvarh

LUMEL N30U 101800P0

LUMEL N30U 101800P1

LUMEL N30U 101800E0

LUMEL N30U 101800E1

LUMEL N30U 111800P0

LUMEL N30U 111800P1

LUMEL N30U 111800E0

LUMEL N30U 111800E1

LUMEL N30U 121800P0

LUMEL N30U 121800P1

LUMEL N30U 121800E0

LUMEL N30U 121800E1

LUMEL N30U 201800P0

LUMEL N30U 201800P1

LUMEL N30U 201800E0

LUMEL N30U 201800E1

LUMEL N30U 211800P0

LUMEL N30U 211800P1

LUMEL N30U 211800E0

LUMEL N30U 211800E1

LUMEL N30U 221800P0

LUMEL N30U 221800P1

LUMEL N30U 221800E0

LUMEL N30U 221800E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị độ Mvarh

LUMEL N30U 101900P0

LUMEL N30U 101900P1

LUMEL N30U 101900E0

LUMEL N30U 101900E1

LUMEL N30U 111900P0

LUMEL N30U 111900P1

LUMEL N30U 111900E0

LUMEL N30U 111900E1

LUMEL N30U 121900P0

LUMEL N30U 121900P1

LUMEL N30U 121900E0

LUMEL N30U 121900E1

LUMEL N30U 201900P0

LUMEL N30U 201900P1

LUMEL N30U 201900E0

LUMEL N30U 201900E1

LUMEL N30U 211900P0

LUMEL N30U 211900P1

LUMEL N30U 211900E0

LUMEL N30U 211900E1

LUMEL N30U 221900P0

LUMEL N30U 221900P1

LUMEL N30U 221900E0

LUMEL N30U 221900E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị độ kVAh

LUMEL N30U 102000P0

LUMEL N30U 102000P1

LUMEL N30U 102000E0

LUMEL N30U 102000E1

LUMEL N30U 112000P0

LUMEL N30U 112000P1

LUMEL N30U 112000E0

LUMEL N30U 112000E1

LUMEL N30U 122000P0

LUMEL N30U 122000P1

LUMEL N30U 122000E0

LUMEL N30U 122000E1

LUMEL N30U 202000P0

LUMEL N30U 202000P1

LUMEL N30U 202000E0

LUMEL N30U 202000E1

LUMEL N30U 212000P0

LUMEL N30U 212000P1

LUMEL N30U 212000E0

LUMEL N30U 212000E1

LUMEL N30U 222000P0

LUMEL N30U 222000P1

LUMEL N30U 222000E0

LUMEL N30U 222000E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị độ MVAh

LUMEL N30U 102100P0

LUMEL N30U 102100P1

LUMEL N30U 102100E0

LUMEL N30U 102100E1

LUMEL N30U 112100P0

LUMEL N30U 112100P1

LUMEL N30U 112100E0

LUMEL N30U 112100E1

LUMEL N30U 122100P0

LUMEL N30U 122100P1

LUMEL N30U 122100E0

LUMEL N30U 122100E1

LUMEL N30U 202100P0

LUMEL N30U 202100P1

LUMEL N30U 202100E0

LUMEL N30U 202100E1

LUMEL N30U 212100P0

LUMEL N30U 212100P1

LUMEL N30U 212100E0

LUMEL N30U 212100E1

LUMEL N30U 222100P0

LUMEL N30U 222100P1

LUMEL N30U 222100E0

LUMEL N30U 222100E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị độ Hz

LUMEL N30U 102200P0

LUMEL N30U 102200P1

LUMEL N30U 102200E0

LUMEL N30U 102200E1

LUMEL N30U 112200P0

LUMEL N30U 112200P1

LUMEL N30U 112200E0

LUMEL N30U 112200E1

LUMEL N30U 122200P0

LUMEL N30U 122200P1

LUMEL N30U 122200E0

LUMEL N30U 122200E1

LUMEL N30U 202200P0

LUMEL N30U 202200P1

LUMEL N30U 202200E0

LUMEL N30U 202200E1

LUMEL N30U 212200P0

LUMEL N30U 212200P1

LUMEL N30U 212200E0

LUMEL N30U 212200E1

LUMEL N30U 222200P0

LUMEL N30U 222200P1

LUMEL N30U 222200E0

LUMEL N30U 222200E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị độ kHz

LUMEL N30U 102300P0

LUMEL N30U 102300P1

LUMEL N30U 102300E0

LUMEL N30U 102300E1

LUMEL N30U 112300P0

LUMEL N30U 112300P1

LUMEL N30U 112300E0

LUMEL N30U 112300E1

LUMEL N30U 122300P0

LUMEL N30U 122300P1

LUMEL N30U 122300E0

LUMEL N30U 122300E1

LUMEL N30U 202300P0

LUMEL N30U 202300P1

LUMEL N30U 202300E0

LUMEL N30U 202300E1

LUMEL N30U 212300P0

LUMEL N30U 212300P1

LUMEL N30U 212300E0

LUMEL N30U 212300E1

LUMEL N30U 222300P0

LUMEL N30U 222300P1

LUMEL N30U 222300E0

LUMEL N30U 222300E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị độ Ω

LUMEL N30U 102400P0

LUMEL N30U 102400P1

LUMEL N30U 102400E0

LUMEL N30U 102400E1

LUMEL N30U 112400P0

LUMEL N30U 112400P1

LUMEL N30U 112400E0

LUMEL N30U 112400E1

LUMEL N30U 122400P0

LUMEL N30U 122400P1

LUMEL N30U 122400E0

LUMEL N30U 122400E1

LUMEL N30U 202400P0

LUMEL N30U 202400P1

LUMEL N30U 202400E0

LUMEL N30U 202400E1

LUMEL N30U 212400P0

LUMEL N30U 212400P1

LUMEL N30U 212400E0

LUMEL N30U 212400E1

LUMEL N30U 222400P0

LUMEL N30U 222400P1

LUMEL N30U 222400E0

LUMEL N30U 222400E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị độ kΩ

LUMEL N30U 102500P0

LUMEL N30U 102500P1

LUMEL N30U 102500E0

LUMEL N30U 102500E1

LUMEL N30U 112500P0

LUMEL N30U 112500P1

LUMEL N30U 112500E0

LUMEL N30U 112500E1

LUMEL N30U 122500P0

LUMEL N30U 122500P1

LUMEL N30U 122500E0

LUMEL N30U 122500E1

LUMEL N30U 202500P0

LUMEL N30U 202500P1

LUMEL N30U 202500E0

LUMEL N30U 202500E1

LUMEL N30U 212500P0

LUMEL N30U 212500P1

LUMEL N30U 212500E0

LUMEL N30U 212500E1

LUMEL N30U 222500P0

LUMEL N30U 222500P1

LUMEL N30U 222500E0

LUMEL N30U 222500E1

 

Model Lumel – N30U 112600E0 – Đồng hồ kỹ thuật số theo đơn vị độ C

LUMEL N30U 102600P0

LUMEL N30U 102600P1

LUMEL N30U 102600E0

LUMEL N30U 102600E1

LUMEL N30U 112600P0

LUMEL N30U 112600P1

LUMEL N30U 112600E0

LUMEL N30U 112600E1

LUMEL N30U 122600P0

LUMEL N30U 122600P1

LUMEL N30U 122600E0

LUMEL N30U 122600E1

LUMEL N30U 202600P0

LUMEL N30U 202600P1

LUMEL N30U 202600E0

LUMEL N30U 202600E1

LUMEL N30U 212600P0

LUMEL N30U 212600P1

LUMEL N30U 212600E0

LUMEL N30U 212600E1

LUMEL N30U 222600P0

LUMEL N30U 222600P1

LUMEL N30U 222600E0

LUMEL N30U 222600E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị độ F

LUMEL N30U 102700P0

LUMEL N30U 102700P1

LUMEL N30U 102700E0

LUMEL N30U 102700E1

LUMEL N30U 112700P0

LUMEL N30U 112700P1

LUMEL N30U 112700E0

LUMEL N30U 112700E1

LUMEL N30U 122700P0

LUMEL N30U 122700P1

LUMEL N30U 122700E0

LUMEL N30U 122700E1

LUMEL N30U 202700P0

LUMEL N30U 202700P1

LUMEL N30U 202700E0

LUMEL N30U 202700E1

LUMEL N30U 212700P0

LUMEL N30U 212700P1

LUMEL N30U 212700E0

LUMEL N30U 212700E1

LUMEL N30U 222700P0

LUMEL N30U 222700P1

LUMEL N30U 222700E0

LUMEL N30U 222700E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị K

LUMEL N30U 102800P0

LUMEL N30U 102800P1

LUMEL N30U 102800E0

LUMEL N30U 102800E1

LUMEL N30U 112800P0

LUMEL N30U 112800P1

LUMEL N30U 112800E0

LUMEL N30U 112800E1

LUMEL N30U 122800P0

LUMEL N30U 122800P1

LUMEL N30U 122800E0

LUMEL N30U 122800E1

LUMEL N30U 202800P0

LUMEL N30U 202800P1

LUMEL N30U 202800E0

LUMEL N30U 202800E1

LUMEL N30U 212800P0

LUMEL N30U 212800P1

LUMEL N30U 212800E0

LUMEL N30U 212800E1

LUMEL N30U 222800P0

LUMEL N30U 222800P1

LUMEL N30U 222800E0

LUMEL N30U 222800E1

 

Model Lumel – N30U 112600E0 – Đồng hồ kỹ thuật số theo đơn vị %

LUMEL N30U 102900P0

LUMEL N30U 102900P1

LUMEL N30U 102900E0

LUMEL N30U 102900E1

LUMEL N30U 112900P0

LUMEL N30U 112900P1

LUMEL N30U 112900E0

LUMEL N30U 112900E1

LUMEL N30U 122900P0

LUMEL N30U 122900P1

LUMEL N30U 122900E0

LUMEL N30U 122900E1

LUMEL N30U 202900P0

LUMEL N30U 202900P1

LUMEL N30U 202900E0

LUMEL N30U 202900E1

LUMEL N30U 212900P0

LUMEL N30U 212900P1

LUMEL N30U 212900E0

LUMEL N30U 212900E1

LUMEL N30U 222900P0

LUMEL N30U 222900P1

LUMEL N30U 222900E0

LUMEL N30U 222900E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị %Rh

LUMEL N30U 103000P0

LUMEL N30U 103000P1

LUMEL N30U 103000E0

LUMEL N30U 103000E1

LUMEL N30U 113000P0

LUMEL N30U 113000P1

LUMEL N30U 113000E0

LUMEL N30U 113000E1

LUMEL N30U 123000P0

LUMEL N30U 123000P1

LUMEL N30U 123000E0

LUMEL N30U 123000E1

LUMEL N30U 203000P0

LUMEL N30U 203000P1

LUMEL N30U 203000E0

LUMEL N30U 203000E1

LUMEL N30U 213000P0

LUMEL N30U 213000P1

LUMEL N30U 213000E0

LUMEL N30U 213000E1

LUMEL N30U 223000P0

LUMEL N30U 223000P1

LUMEL N30U 223000E0

LUMEL N30U 223000E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị pH

LUMEL N30U 103100P0

LUMEL N30U 103100P1

LUMEL N30U 103100E0

LUMEL N30U 103100E1

LUMEL N30U 113100P0

LUMEL N30U 113100P1

LUMEL N30U 113100E0

LUMEL N30U 113100E1

LUMEL N30U 123100P0

LUMEL N30U 123100P1

LUMEL N30U 123100E0

LUMEL N30U 123100E1

LUMEL N30U 203100P0

LUMEL N30U 203100P1

LUMEL N30U 203100E0

LUMEL N30U 203100E1

LUMEL N30U 213100P0

LUMEL N30U 213100P1

LUMEL N30U 213100E0

LUMEL N30U 213100E1

LUMEL N30U 223100P0

LUMEL N30U 223100P1

LUMEL N30U 223100E0

LUMEL N30U 223100E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị kg

LUMEL N30U 103200P0

LUMEL N30U 103200P1

LUMEL N30U 103200E0

LUMEL N30U 103200E1

LUMEL N30U 113200P0

LUMEL N30U 113200P1

LUMEL N30U 113200E0

LUMEL N30U 113200E1

LUMEL N30U 123200P0

LUMEL N30U 123200P1

LUMEL N30U 123200E0

LUMEL N30U 123200E1

LUMEL N30U 203200P0

LUMEL N30U 203200P1

LUMEL N30U 203200E0

LUMEL N30U 203200E1

LUMEL N30U 213200P0

LUMEL N30U 213200P1

LUMEL N30U 213200E0

LUMEL N30U 213200E1

LUMEL N30U 223200P0

LUMEL N30U 223200P1

LUMEL N30U 223200E0

LUMEL N30U 223200E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị bar

LUMEL N30U 103300P0

LUMEL N30U 103300P1

LUMEL N30U 103300E0

LUMEL N30U 103300E1

LUMEL N30U 113300P0

LUMEL N30U 113300P1

LUMEL N30U 113300E0

LUMEL N30U 113300E1

LUMEL N30U 123300P0

LUMEL N30U 123300P1

LUMEL N30U 123300E0

LUMEL N30U 123300E1

LUMEL N30U 203300P0

LUMEL N30U 203300P1

LUMEL N30U 203300E0

LUMEL N30U 203300E1

LUMEL N30U 213300P0

LUMEL N30U 213300P1

LUMEL N30U 213300E0

LUMEL N30U 213300E1

LUMEL N30U 223300P0

LUMEL N30U 223300P1

LUMEL N30U 223300E0

LUMEL N30U 223300E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị m

LUMEL N30U 103400P0

LUMEL N30U 103400P1

LUMEL N30U 103400E0

LUMEL N30U 103400E1

LUMEL N30U 113400P0

LUMEL N30U 113400P1

LUMEL N30U 113400E0

LUMEL N30U 113400E1

LUMEL N30U 123400P0

LUMEL N30U 123400P1

LUMEL N30U 123400E0

LUMEL N30U 123400E1

LUMEL N30U 203400P0

LUMEL N30U 203400P1

LUMEL N30U 203400E0

LUMEL N30U 203400E1

LUMEL N30U 213400P0

LUMEL N30U 213400P1

LUMEL N30U 213400E0

LUMEL N30U 213400E1

LUMEL N30U 223400P0

LUMEL N30U 223400P1

LUMEL N30U 223400E0

LUMEL N30U 223400E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị l

LUMEL N30U 103500P0

LUMEL N30U 103500P1

LUMEL N30U 103500E0

LUMEL N30U 103500E1

LUMEL N30U 113500P0

LUMEL N30U 113500P1

LUMEL N30U 113500E0

LUMEL N30U 113500E1

LUMEL N30U 123500P0

LUMEL N30U 123500P1

LUMEL N30U 123500E0

LUMEL N30U 123500E1

LUMEL N30U 203500P0

LUMEL N30U 203500P1

LUMEL N30U 203500E0

LUMEL N30U 203500E1

LUMEL N30U 213500P0

LUMEL N30U 213500P1

LUMEL N30U 213500E0

LUMEL N30U 213500E1

LUMEL N30U 223500P0

LUMEL N30U 223500P1

LUMEL N30U 223500E0

LUMEL N30U 223500E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị s

LUMEL N30U 103600P0

LUMEL N30U 103600P1

LUMEL N30U 103600E0

LUMEL N30U 103600E1

LUMEL N30U 113600P0

LUMEL N30U 113600P1

LUMEL N30U 113600E0

LUMEL N30U 113600E1

LUMEL N30U 123600P0

LUMEL N30U 123600P1

LUMEL N30U 123600E0

LUMEL N30U 123600E1

LUMEL N30U 203600P0

LUMEL N30U 203600P1

LUMEL N30U 203600E0

LUMEL N30U 203600E1

LUMEL N30U 213600P0

LUMEL N30U 213600P1

LUMEL N30U 213600E0

LUMEL N30U 213600E1

LUMEL N30U 223600P0

LUMEL N30U 223600P1

LUMEL N30U 223600E0

LUMEL N30U 223600E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị h

LUMEL N30U 103700P0

LUMEL N30U 103700P1

LUMEL N30U 103700E0

LUMEL N30U 103700E1

LUMEL N30U 113700P0

LUMEL N30U 113700P1

LUMEL N30U 113700E0

LUMEL N30U 113700E1

LUMEL N30U 123700P0

LUMEL N30U 123700P1

LUMEL N30U 123700E0

LUMEL N30U 123700E1

LUMEL N30U 203700P0

LUMEL N30U 203700P1

LUMEL N30U 203700E0

LUMEL N30U 203700E1

LUMEL N30U 213700P0

LUMEL N30U 213700P1

LUMEL N30U 213700E0

LUMEL N30U 213700E1

LUMEL N30U 223700P0

LUMEL N30U 223700P1

LUMEL N30U 223700E0

LUMEL N30U 223700E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị m3

LUMEL N30U 103800P0

LUMEL N30U 103800P1

LUMEL N30U 103800E0

LUMEL N30U 103800E1

LUMEL N30U 113800P0

LUMEL N30U 113800P1

LUMEL N30U 113800E0

LUMEL N30U 113800E1

LUMEL N30U 123800P0

LUMEL N30U 123800P1

LUMEL N30U 123800E0

LUMEL N30U 123800E1

LUMEL N30U 203800P0

LUMEL N30U 203800P1

LUMEL N30U 203800E0

LUMEL N30U 203800E1

LUMEL N30U 213800P0

LUMEL N30U 213800P1

LUMEL N30U 213800E0

LUMEL N30U 213800E1

LUMEL N30U 223800P0

LUMEL N30U 223800P1

LUMEL N30U 223800E0

LUMEL N30U 223800E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị obroty

LUMEL N30U 103900P0

LUMEL N30U 103900P1

LUMEL N30U 103900E0

LUMEL N30U 103900E1

LUMEL N30U 113900P0

LUMEL N30U 113900P1

LUMEL N30U 113900E0

LUMEL N30U 113900E1

LUMEL N30U 123900P0

LUMEL N30U 123900P1

LUMEL N30U 123900E0

LUMEL N30U 123900E1

LUMEL N30U 203900P0

LUMEL N30U 203900P1

LUMEL N30U 203900E0

LUMEL N30U 203900E1

LUMEL N30U 213900P0

LUMEL N30U 213900P1

LUMEL N30U 213900E0

LUMEL N30U 213900E1

LUMEL N30U 223900P0

LUMEL N30U 223900P1

LUMEL N30U 223900E0

LUMEL N30U 223900E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị szt

LUMEL N30U 104000P0

LUMEL N30U 104000P1

LUMEL N30U 104000E0

LUMEL N30U 104000E1

LUMEL N30U 114000P0

LUMEL N30U 114000P1

LUMEL N30U 114000E0

LUMEL N30U 114000E1

LUMEL N30U 124000P0

LUMEL N30U 124000P1

LUMEL N30U 124000E0

LUMEL N30U 124000E1

LUMEL N30U 204000P0

LUMEL N30U 204000P1

LUMEL N30U 204000E0

LUMEL N30U 204000E1

LUMEL N30U 214000P0

LUMEL N30U 214000P1

LUMEL N30U 214000E0

LUMEL N30U 214000E1

LUMEL N30U 224000P0

LUMEL N30U 224000P1

LUMEL N30U 224000E0

LUMEL N30U 224000E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị lmp

LUMEL N30U 104100P0

LUMEL N30U 104100P1

LUMEL N30U 104100E0

LUMEL N30U 104100E1

LUMEL N30U 114100P0

LUMEL N30U 114100P1

LUMEL N30U 114100E0

LUMEL N30U 114100E1

LUMEL N30U 124100P0

LUMEL N30U 124100P1

LUMEL N30U 124100E0

LUMEL N30U 124100E1

LUMEL N30U 204100P0

LUMEL N30U 204100P1

LUMEL N30U 204100E0

LUMEL N30U 204100E1

LUMEL N30U 214100P0

LUMEL N30U 214100P1

LUMEL N30U 214100E0

LUMEL N30U 214100E1

LUMEL N30U 224100P0

LUMEL N30U 224100P1

LUMEL N30U 224100E0

LUMEL N30U 224100E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị rps

LUMEL N30U 104200P0

LUMEL N30U 104200P1

LUMEL N30U 104200E0

LUMEL N30U 104200E1

LUMEL N30U 114200P0

LUMEL N30U 114200P1

LUMEL N30U 114200E0

LUMEL N30U 114200E1

LUMEL N30U 124200P0

LUMEL N30U 124200P1

LUMEL N30U 124200E0

LUMEL N30U 124200E1

LUMEL N30U 204200P0

LUMEL N30U 204200P1

LUMEL N30U 204200E0

LUMEL N30U 204200E1

LUMEL N30U 214200P0

LUMEL N30U 214200P1

LUMEL N30U 214200E0

LUMEL N30U 214200E1

LUMEL N30U 224200P0

LUMEL N30U 224200P1

LUMEL N30U 224200E0

LUMEL N30U 224200E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị m/s

LUMEL N30U 104300P0

LUMEL N30U 104300P1

LUMEL N30U 104300E0

LUMEL N30U 104300E1

LUMEL N30U 114300P0

LUMEL N30U 114300P1

LUMEL N30U 114300E0

LUMEL N30U 114300E1

LUMEL N30U 124300P0

LUMEL N30U 124300P1

LUMEL N30U 124300E0

LUMEL N30U 124300E1

LUMEL N30U 204300P0

LUMEL N30U 204300P1

LUMEL N30U 204300E0

LUMEL N30U 204300E1

LUMEL N30U 214300P0

LUMEL N30U 214300P1

LUMEL N30U 214300E0

LUMEL N30U 214300E1

LUMEL N30U 224300P0

LUMEL N30U 224300P1

LUMEL N30U 224300E0

LUMEL N30U 224300E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị l/s

LUMEL N30U 104400P0

LUMEL N30U 104400P1

LUMEL N30U 104400E0

LUMEL N30U 104400E1

LUMEL N30U 114400P0

LUMEL N30U 114400P1

LUMEL N30U 114400E0

LUMEL N30U 114400E1

LUMEL N30U 124400P0

LUMEL N30U 124400P1

LUMEL N30U 124400E0

LUMEL N30U 124400E1

LUMEL N30U 204400P0

LUMEL N30U 204400P1

LUMEL N30U 204400E0

LUMEL N30U 204400E1

LUMEL N30U 214400P0

LUMEL N30U 214400P1

LUMEL N30U 214400E0

LUMEL N30U 214400E1

LUMEL N30U 224400P0

LUMEL N30U 224400P1

LUMEL N30U 224400E0

LUMEL N30U 224400E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị obroty/min

LUMEL N30U 104500P0

LUMEL N30U 104500P1

LUMEL N30U 104500E0

LUMEL N30U 104500E1

LUMEL N30U 114500P0

LUMEL N30U 114500P1

LUMEL N30U 114500E0

LUMEL N30U 114500E1

LUMEL N30U 124500P0

LUMEL N30U 124500P1

LUMEL N30U 124500E0

LUMEL N30U 124500E1

LUMEL N30U 204500P0

LUMEL N30U 204500P1

LUMEL N30U 204500E0

LUMEL N30U 204500E1

LUMEL N30U 214500P0

LUMEL N30U 214500P1

LUMEL N30U 214500E0

LUMEL N30U 214500E1

LUMEL N30U 224500P0

LUMEL N30U 224500P1

LUMEL N30U 224500E0

LUMEL N30U 224500E1

 

Model Lumel – N30U 112600E0 – Đồng hồ kỹ thuật số theo đơn vị rpm

LUMEL N30U 104600P0

LUMEL N30U 104600P1

LUMEL N30U 104600E0

LUMEL N30U 104600E1

LUMEL N30U 114600P0

LUMEL N30U 114600P1

LUMEL N30U 114600E0

LUMEL N30U 114600E1

LUMEL N30U 124600P0

LUMEL N30U 124600P1

LUMEL N30U 124600E0

LUMEL N30U 124600E1

LUMEL N30U 204600P0

LUMEL N30U 204600P1

LUMEL N30U 204600E0

LUMEL N30U 204600E1

LUMEL N30U 214600P0

LUMEL N30U 214600P1

LUMEL N30U 214600E0

LUMEL N30U 214600E1

LUMEL N30U 224600P0

LUMEL N30U 224600P1

LUMEL N30U 224600E0

LUMEL N30U 224600E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị mm/mim

LUMEL N30U 104700P0

LUMEL N30U 104700P1

LUMEL N30U 104700E0

LUMEL N30U 104700E1

LUMEL N30U 114700P0

LUMEL N30U 114700P1

LUMEL N30U 114700E0

LUMEL N30U 114700E1

LUMEL N30U 124700P0

LUMEL N30U 124700P1

LUMEL N30U 124700E0

LUMEL N30U 124700E1

LUMEL N30U 204700P0

LUMEL N30U 204700P1

LUMEL N30U 204700E0

LUMEL N30U 204700E1

LUMEL N30U 214700P0

LUMEL N30U 214700P1

LUMEL N30U 214700E0

LUMEL N30U 214700E1

LUMEL N30U 224700P0

LUMEL N30U 224700P1

LUMEL N30U 224700E0

LUMEL N30U 224700E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị m/min

LUMEL N30U 104800P0

LUMEL N30U 104800P1

LUMEL N30U 104800E0

LUMEL N30U 104800E1

LUMEL N30U 114800P0

LUMEL N30U 114800P1

LUMEL N30U 114800E0

LUMEL N30U 114800E1

LUMEL N30U 124800P0

LUMEL N30U 124800P1

LUMEL N30U 124800E0

LUMEL N30U 124800E1

LUMEL N30U 204800P0

LUMEL N30U 204800P1

LUMEL N30U 204800E0

LUMEL N30U 204800E1

LUMEL N30U 214800P0

LUMEL N30U 214800P1

LUMEL N30U 214800E0

LUMEL N30U 214800E1

LUMEL N30U 224800P0

LUMEL N30U 224800P1

LUMEL N30U 224800E0

LUMEL N30U 224800E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị l/min

LUMEL N30U 104900P0

LUMEL N30U 104900P1

LUMEL N30U 104900E0

LUMEL N30U 104900E1

LUMEL N30U 114900P0

LUMEL N30U 114900P1

LUMEL N30U 114900E0

LUMEL N30U 114900E1

LUMEL N30U 124900P0

LUMEL N30U 124900P1

LUMEL N30U 124900E0

LUMEL N30U 124900E1

LUMEL N30U 204900P0

LUMEL N30U 204900P1

LUMEL N30U 204900E0

LUMEL N30U 204900E1

LUMEL N30U 214900P0

LUMEL N30U 214900P1

LUMEL N30U 214900E0

LUMEL N30U 214900E1

LUMEL N30U 224900P0

LUMEL N30U 224900P1

LUMEL N30U 224900E0

LUMEL N30U 224900E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị m3/min

LUMEL N30U 105000P0

LUMEL N30U 105000P1

LUMEL N30U 105000E0

LUMEL N30U 105000E1

LUMEL N30U 115000P0

LUMEL N30U 115000P1

LUMEL N30U 115000E0

LUMEL N30U 115000E1

LUMEL N30U 125000P0

LUMEL N30U 125000P1

LUMEL N30U 125000E0

LUMEL N30U 125000E1

LUMEL N30U 205000P0

LUMEL N30U 205000P1

LUMEL N30U 205000E0

LUMEL N30U 205000E1

LUMEL N30U 215000P0

LUMEL N30U 215000P1

LUMEL N30U 215000E0

LUMEL N30U 215000E1

LUMEL N30U 225000P0

LUMEL N30U 225000P1

LUMEL N30U 225000E0

LUMEL N30U 225000E1

 

Model Lumel – N30U 112600E0 – Đồng hồ kỹ thuật số theo đơn vị pcs/h

LUMEL N30U 105100P0

LUMEL N30U 105100P1

LUMEL N30U 105100E0

LUMEL N30U 105100E1

LUMEL N30U 115100P0

LUMEL N30U 115100P1

LUMEL N30U 115100E0

LUMEL N30U 115100E1

LUMEL N30U 125100P0

LUMEL N30U 125100P1

LUMEL N30U 125100E0

LUMEL N30U 125100E1

LUMEL N30U 205100P0

LUMEL N30U 205100P1

LUMEL N30U 205100E0

LUMEL N30U 205100E1

LUMEL N30U 215100P0

LUMEL N30U 215100P1

LUMEL N30U 215100E0

LUMEL N30U 215100E1

LUMEL N30U 225100P0

LUMEL N30U 225100P1

LUMEL N30U 225100E0

LUMEL N30U 225100E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị m/h

LUMEL N30U 105200P0

LUMEL N30U 105200P1

LUMEL N30U 105200E0

LUMEL N30U 105200E1

LUMEL N30U 115200P0

LUMEL N30U 115200P1

LUMEL N30U 115200E0

LUMEL N30U 115200E1

LUMEL N30U 125200P0

LUMEL N30U 125200P1

LUMEL N30U 125200E0

LUMEL N30U 125200E1

LUMEL N30U 205200P0

LUMEL N30U 205200P1

LUMEL N30U 205200E0

LUMEL N30U 205200E1

LUMEL N30U 215200P0

LUMEL N30U 215200P1

LUMEL N30U 215200E0

LUMEL N30U 215200E1

LUMEL N30U 225200P0

LUMEL N30U 225200P1

LUMEL N30U 225200E0

LUMEL N30U 225200E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị km/h

LUMEL N30U 105300P0

LUMEL N30U 105300P1

LUMEL N30U 105300E0

LUMEL N30U 105300E1

LUMEL N30U 115300P0

LUMEL N30U 115300P1

LUMEL N30U 115300E0

LUMEL N30U 115300E1

LUMEL N30U 125300P0

LUMEL N30U 125300P1

LUMEL N30U 125300E0

LUMEL N30U 125300E1

LUMEL N30U 205300P0

LUMEL N30U 205300P1

LUMEL N30U 205300E0

LUMEL N30U 205300E1

LUMEL N30U 215300P0

LUMEL N30U 215300P1

LUMEL N30U 215300E0

LUMEL N30U 215300E1

LUMEL N30U 225300P0

LUMEL N30U 225300P1

LUMEL N30U 225300E0

LUMEL N30U 225300E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị m3/h

LUMEL N30U 105400P0

LUMEL N30U 105400P1

LUMEL N30U 105400E0

LUMEL N30U 105400E1

LUMEL N30U 115400P0

LUMEL N30U 115400P1

LUMEL N30U 115400E0

LUMEL N30U 115400E1

LUMEL N30U 125400P0

LUMEL N30U 125400P1

LUMEL N30U 125400E0

LUMEL N30U 125400E1

LUMEL N30U 205400P0

LUMEL N30U 205400P1

LUMEL N30U 205400E0

LUMEL N30U 205400E1

LUMEL N30U 215400P0

LUMEL N30U 215400P1

LUMEL N30U 215400E0

LUMEL N30U 215400E1

LUMEL N30U 225400P0

LUMEL N30U 225400P1

LUMEL N30U 225400E0

LUMEL N30U 225400E1

 

Model LUMEL N30U theo đơn vị kg/h

LUMEL N30U 105500P0

LUMEL N30U 105500P1

LUMEL N30U 105500E0

LUMEL N30U 105500E1

LUMEL N30U 115500P0

LUMEL N30U 115500P1

LUMEL N30U 115500E0

LUMEL N30U 115500E1

LUMEL N30U 125500P0

LUMEL N30U 125500P1

LUMEL N30U 125500E0

LUMEL N30U 125500E1

LUMEL N30U 205500P0

LUMEL N30U 205500P1

LUMEL N30U 205500E0

LUMEL N30U 205500E1

LUMEL N30U 215500P0

LUMEL N30U 215500P1

LUMEL N30U 215500E0

LUMEL N30U 215500E1

LUMEL N30U 225500P0

LUMEL N30U 225500P1

LUMEL N30U 225500E0

LUMEL N30U 225500E1

 

Model Lumel – N30U 112600E0 – Đồng hồ kỹ thuật số theo đơn vị l/h

LUMEL N30U 105600P0

LUMEL N30U 105600P1

LUMEL N30U 105600E0

LUMEL N30U 105600E1

LUMEL N30U 115600P0

LUMEL N30U 115600P1

LUMEL N30U 115600E0

LUMEL N30U 115600E1

LUMEL N30U 125600P0

LUMEL N30U 125600P1

LUMEL N30U 125600E0

LUMEL N30U 125600E1

LUMEL N30U 205600P0

LUMEL N30U 205600P1

LUMEL N30U 205600E0

LUMEL N30U 205600E1

LUMEL N30U 215600P0

LUMEL N30U 215600P1

LUMEL N30U 215600E0

LUMEL N30U 215600E1

LUMEL N30U 225600P0

LUMEL N30U 225600P1

LUMEL N30U 225600E0

LUMEL N30U 225600E1


Công ty TNHH DV TM Song Thành Công là đại lý phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam và là nhà cung cấp thiết bị tiêu chuẩn cao trong công nghiệp. Luôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc và cung cấp giải pháp tối ưu cho quý khách hàng.Tin tưởng vào các cảm biến bền và không hao mòn của chúng tôi, chúng tôi có thể tùy chỉnh cho ứng dụng của bạn theo yêu cầu. Chúng tôi có các giải pháp được chứng nhận phù hợp!