List code giá sẵn 08-Tháng 12-2020-STC Vietnam : GE Viet Nam, Germ Sensor Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% USA Origin

GE Viet Nam

Model : DS200TCPSG1APE
GE DC Input Power Supply Board

100% USA Origin

GE Viet Nam

Model : DS200TCPSG1APE
GE DC Input Power Supply Board

100% USA Origin

GE Viet Nam

Model : DS200TCEAG1BTF
GE Mark V Overspeed Card

100% USA Origin

GE Viet Nam

Model : DS200TCEAG1BTF
GE Mark V Overspeed Card

100% USA Origin

GE Viet Nam

Model : DS200SLCCG3ACC
GE LAN Communication Board

100% USA Origin

GE Viet Nam

Model : DS200SLCCG3ACC
GE LAN Communication Board

100% USA Origin

GE Viet Nam

Model : DS200TCTGG1AFF
GE Mark V Simplex Trip Board

100% USA Origin

GE Viet Nam

Model : DS200SLCCG3AEG
GE LAN Communication Board

100% USA Origin

GE Viet Nam

Model : DS200SLCCG3AEG
GE LAN Communication Board

100% USA Origin

GE Viet Nam

Model : DS200SDCCG4A
GE Mark V Turbine Control Board

100% USA Origin

GE Viet Nam

Model : DS200SDCCG4A
GE Mark V Turbine Control Board

100% USA Origin

GE Viet Nam

Model : DS200TCTGG1AFF
GE Mark V Simplex Trip Board

100% USA Origin

GE Viet Nam

Model : DS200SLCCG3AEG
GE LAN Communication Board

100% USA Origin

GE Viet Nam

Model : DS200SLCCG3AEG
GE LAN Communication Board

100% USA Origin

GE Viet Nam

Model : DS200SDCCG4A
GE Mark V Turbine Control Board

100% USA Origin

GE Viet Nam

Model : DS200SDCCG4A
GE Mark V Turbine Control Board

100% USA Origin

Germ Sensor Vietnam

Model: 3500H300PG0280000F
replace for 3100H300PG0280000F
Pressure Transducer 3500 Series
3500H300PG0280000F
1-5V output, 0-300 PSI range,
1/4MNPT, Deutsch Series DT-04 and FM approved.